niedziela, 30 listopada 2014

...::: Kolejne oszustwa o kosmosie :::...

Ostatnie wydarzenia, które podały nam media odnośnie eksploracji kosmosu przykuły moją uwagę.1.  29.10.2014 eksplozja bezzałogowej rakiety NASA Antares tuż po starcie
2.  31.10.2014 (Halloween) katastrofa samolotu firmy Virgin Galactic, który miał odbyć próbny lot w kosmos
3. 12.11.2014 ponoć lądowanie sondy kosmicznej ESA ''Rosetta'' na komecie 67P.

Szczególnie zwróciłem uwagę na to drugie wydarzenie. Otóż od razu rzuca się w oczy o co w tym wszystkim chodzi. Pan Richard Branson wraz ze swoją firmą Virgin obiecał światu, że turystyczne loty w kosmos będą niedługo możliwe. Wielu wierzących w to ludzi z ogromnymi sumami pieniędzy na kontach chciało zrealizować swoje marzenie o locie w kosmos. Cierpliwość ich musiała się kończyć, gdyż to wynika z ich natury. Uważają, że za pieniądze mogą mieć wszystko. A skoro NASA lata w kosmos to znaczy, że oni też mogą i pragną tego bardzo. Rządowe agencje kosmiczne zadeklarowały się, że loty w kosmos nie będą dla turystów. Dlatego powstała idea firmy Virgin do przedłużania nadziei takim ludziom oraz do wyciszania kłopotliwych pytań.

I teraz nadszedł moment, gdzie albo musieli wyjawić prawdę całemu światu o kosmosie, albo szukają rozwiązań na przedłużenie tego kłamstwa poprzez np. niepowodzenia. Jest to jak najbardziej logiczne i pozwala im urwać kolejne dekady.

Poniżej spójrzcie na analizę tych wydarzeń, którą udostępniła Pani  ''Jezusnonstop'' 


Również widziałem na youtube nowe filmy ze stacji ISS. Muszę przyznać, że teraz robią wrażenie. Pełna profeska speców od efektów specjalnych. Gdyby nie poprzednie filmy buble, to ciężko byłoby mi uznać je za kłamstwo.

sobota, 29 listopada 2014

...::: Apokalipsa tygodni :::...

Tym razem pod lupę wziąłem ks. Henocha i zaciekawił mnie 93. rozdział. 
1 Następnie Henoch zaczął czytać z księgi.
2 Henoch powiedział: "Dzieci moje! Ja Henoch powiem wam i dam poznać to, co odnosi się do synów sprawiedliwości,
do wybranych świata i do rośliny sprawiedliwości i prawdy zgodnie z tym, jak mi to pokazano w widzeniu niebieskim, jak
dowiedziałem się tego od świętych aniołów i jak zrozumiałem z niebieskich tablic".

Który mamy zatem tydzień ?

T1
Urodziłem się jako siódmy pierwszego tygodnia, gdy sprawiedliwość i
prawość jeszcze trwały.
czyli był 7. w lini rodowodowej ludu bożego i urodził się za życia Adama, a przed narodzeniem Noego, czyli rok 622. Załóżmy zatem, że opisywany tydzień liczy sobie okres ok. 700 lat i tak będziemy liczyć poszczególne tygodnie.
( patrz: genealogia ludzi )

T2
 Po mnie w drugim tygodniu powstanie gwałt i zakwitnie kłamstwo. Kiedy to się skończy, wzrośnie nieprawość, ale (Bóg) ustanowi prawo dla grzeszników.
Do nieba zabrany został w roku 987, czyli 69 lat przed narodzeniem Noego (czasy przed i po potopie) lata 701-1400r.

T3
Potem w trzecim tygodniu, pod jego koniec, zostanie wybrany człowiek, aby był rośliną sprawiedliwego sądu. Jego potomstwo stanie się rośliną sprawiedliwości na wieki.
Mowa o Abrahamie ? rok 2047?  czyli lata 1401-2100. Dotąd wszystko zgadza się idealnie.

T4
Potem w czwartym tygodniu, pod jego koniec, będą miały miejsce wizje świętych i sprawiedliwych, otrzymają prawo dla wszystkich pokoleń oraz zostanie im ustanowiona zagroda.
Czasy Mojżesza i ustanowienie zakonu ok. 2700r. To będą lata 2101-2800

T5
Potem w piątym tygodniu, pod jego koniec, zostanie wybudowany na wieki dom chwały i panowania.
Utworzenie Państwa Izrael złożonego z 12 pokoleń
To są lata 2801-3500

T6
Następnie w szóstym tygodniu ci wszyscy, którzy w nim będą mieszkać, oślepną i serca wszystkich, pozbawione mądrości pogrążą się w niegodziwości. Wtedy pewien człowiek wstąpi do nieba. Pod koniec [tego tygodnia] dom panowania zostanie spalony ogniem, a całe nasienie wybranego korzenia rozproszy się.
Wniebowstąpienie Eliasza w czasach Elizeusza oraz całkowite rozproszenie Izraela.
Wychodzi na to, że to lata 3501-4200

T7
Potem w siódmym tygodniu powstanie pokolenie odszczepieńców. Wiele dokonają, ale będą to dzieła przewrotne.Pod koniec tego (tygodnia) sprawiedliwi z odwiecznej rośliny sprawiedliwości zostaną wy-brani i im zostanie dana siedmioraka nauka dotycząca całego stworzenia.
11 Dzięki nim korzenie niegodziwości zostaną odcięte, jak również dzieło kłamstwa w czasie spełnienia się (Sądu). Bluźniercy zostaną wycięci na każdym miejscu, a ci, którzy planują złe czyny, i ci, którzy popełniają bluźnierstwo, zginą od miecza.

Wybranie 12. Apostołów oraz czasy po Chrystusie
lata 4201-4900 licząc od Adama, a lata 0 licząc od Chrystusa

T8
Potem będzie inny tydzień, ósmy, który jest [tygodniem] sprawiedliwości i miecz zostanie mu dany, aby sprawiedliwy sąd mógł być wykonany nad tymi, którzy czynią zło. Grzesznicy zostaną wydani w ręce sprawiedliwych. 13 Pod koniec (tego tygodnia) nabędą legalne dobra i zostanie wybudowany dom dla wielkiego Króla w chwale na wieki.
Początki apokalipsy św. Jana, upadek Watykanu oraz przybycie Isusa Chrystusa wraz ze 144 000 wybranych ? Coś tu zaczyna nie pasować.
lata 4901-5600 (czyli 0-700 licząc od Chrystusa)

T9
Następnie w dziewiątym tygodniu zostanie objawiony całemu światu sprawiedliwy sąd i wszystkie czyny niegodziwości znikną z całej ziemi. Świat zostanie wydany na zniszczenie i wszyscy ludzie będą wypatrywać ścieżki prawości.
Otwarcie zapieczętowanej siedmiokrotnie księgi i sąd nad nasieniem węża (zniszczenie świata tzw. ''armageddon'')
lata 5601-6300 (701-1400 licząc od Chrystusa)

T10
I potem w dziesiątym tygodniu, w siódmej (jego) części odbędzie się sąd nad światem, nastanie czas Wielkiego Sądu, który zostanie dokonany nad aniołami. 16 Pierwsze nieba przeminą, a ukaże się niebo nowe. Wszystkie moce niebios zajaśnieją na zawsze siedmiokrotnym [światłem] .
17 I potem będzie wiele nieprzeliczonych tygodni na wieki w dobroci i sprawiedliwości i odtąd już nigdy nie będzie się wspominać grzechu.

1000 letnie panowanie Chrystusa doprowadzające do porządku świat i ludzi, a nast. stworzenie nowego nieba i ziemi oraz nastanie wieczności dla całej ludzkości w prawdzie i szczęściu.
6301-7000 (1401-2100r licząc od Chrystusa)

Czekam na opinię innych i ewentualne poprawki.

czwartek, 27 listopada 2014

...::: POLSKA duma :::...


Mamy ogromne szanse na wyróżnienie w oczach Boga.
Nie zapominajmy kim jesteśmy i jaka jest nasza historia.
Bądźmy dumni z naszego rodu pomimo tylu cierpień.

Ja jestem dzisiaj z tego dumny:1. w Europie (2. na świecie) uchwalona i spisana konstytucja.

Pokazaliśmy światu, że potrafimy być potęgą.  Przetrwaliśmy 3. rozbiory, ciągłe spiskowania za plecami, 2. wojny światowe i wciąż jesteśmy w centrum Europy. 
Wciąż mamy najpiękniejsze kobiety świata i najbardziej pracowitych mężczyzn.
Jeszcze trochę musimy wytrwać, aż wróci nasz Król....::: Wzrost Gigantów przed potopem :::...

Rodzaju 7: (17) A potop trwał na ziemi czterdzieści dni. I wezbrały wody i podniosły arkę, i płynęła
wysoko nad ziemią.
(18) A wody przybrały i podniosły się bardzo nad ziemią, arka zaś unosiła się na
powierzchni wód.
(19) Wody zaś wzbierały coraz bardziej nad ziemią, tak że zostały zakryte wszystkie
wysokie góry, które były pod niebem.
(20) Na piętnaście łokci wezbrały wody ponad góry, tak że zupełnie zostały zakryte.
(21) I wyginęło wszelkie ciało poruszające się na ziemi: ptactwo, bydło i dzikie
zwierzęta, i wszelkie płazy, pełzające po ziemi, i wszyscy ludzie.


Czyżby z tego wersetu wynikało, że wzrost Gigantów oscylował  w granicach 7,5 m ?
Potop trwał 40 dni i 40 nocy. Ludzie widząc tę anomalię i lokalne podtopienia, mieli sporo czasu, żeby uciekać w góry. Zapewne Giganci również wspinali się w ostatniej chwili na najwyższe szczyty, dlatego Bóg musiał przykryć je aż 7,5 metrową warstwą wody. Na wysokich szczytach nie ma drzew, więc ludzie nie mogli się jeszcze wyżej wspiąć.

Odkrycia archeologiczne pasowałyby do tej analizy, ponieważ największy znaleziony szkielet miał 11 m:

 
Jeżeli przyjmiemy ową teorię za prawdziwą, to w takim razie ktoś majstrował w księdze Henocha;

Henocha 7 : l Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im,
jak wycinać korzenie i drzewa.
2 Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci (1500 m).

Nie wydaje mi się, żeby to był tzw ''czeski błąd'', gdyż wyjątkowo rzuca się w oczy. Uważam, że ktoś perfidnie próbował umniejszyć wiarygodność księgi.

Pomimo tego, uważam ks. Henocha za b.ważne źródło wiedzy.

wtorek, 25 listopada 2014

...::: diabeł tkwi w szczegółach :::...


Przyjrzyjmy się zatem dokładniej:

oto sala audiencyjna w Watykanie


mnie osobiście przeraża ta rzeźba

...::: Kim dla Ciebie jest Papież ? :::...

Dla mnie był Ojcem Świętym, Zwierzchnikiem Kościoła katolickiego, biskupem Rzymu, pielgrzymem,  naśladowcą Chrystusa (tak jak Apostołowie), przedstawicielem ludzkości, osobą przykładną, oddaną prawdzie, niosącą pokój, szczerą i wytrwałą w swojej misji, powołany przez Boga do szerzenia ewangelii itp

Jakże bardzo myliłem się w tych wierzeniach. Pamiętam wizytę JP II w swoich stronach, gdzie można było stanąć przy ulicy i czekać na jego przejazd. Jak ludzie dziwili się , że nie byłem go zobaczyć, że taka okazja nie zdarza się często, może jedyny raz. Jak chorował i umierał, to media tak czule relacjonowały te chwile, że płakałem pół nocy po ogłoszeniu jego śmierci. Tak właśnie działają media, przecież ja go nie znałem osobiście.

Dzisiaj widzę to wszystko zupełnie odwrotnie. Owszem obserwuję papcia, ale pod innym kątem. Dzisiaj zaciekawiła mnie jego wizyta Parlamencie Europejskim  w Strasbourgu, gdzie po 26 latach pojawił się tam po raz drugi (w 1988r był JP II).Co go skłoniło do pojawienia się w tym miejscu ? Czyżby miało to związek z przeróżnymi kłamstwami ogólnoświatowymi, które powoli, ale wszystkie na raz wychodzą na światło dzienne. Że ludzie budzą się i otwierają oczy w tym całym matrixie kłamstwa.
Czy sataniści nie wiedzą co robić ? Czyżby wsparcie demonów osłabło ? Może Chrystus zbliża się do nas, a oni to widzą i chcą reagować. Może nie udaje się wywołać III wojny światowej, pomimo że kasa z Watykanu płynie nieprzerwanie ?  A jeżeli ma to związek z jego rychłym odejściem ( tak jak Benedykcik podkulił ogon i schował się do dziurki) z powodu oskarżeń i wyroku skazującego ? Może już go próbują jego najbliżsi współsataniści wydać na osąd ? Może ma kilku kretów w swoim otoczeniu, którzy zeszli ze ścieżki grzechu i chcą odkupić swoje winy. Może dostał reprymendę od lucyfera i teraz próbuje wszystkiego, żeby jeszcze trochę być wiarygodnym. A może czuje, że świat odwraca się od Wielkiej Nierządnicy i że dni Watykanu są policzone, może była to wizyta błagalna. 

Sami widzicie, że powodów było mnóstwo. Mi się wydaje, że skoro pojawił się osobiście, to znaczy że to Watykan potrzebuje pomocy od innych narodów i władców. Nie wiem dokładnie o jaką pomoc chodzi, ale przypuszczam, że rola Watykanu na tle świata (głównie Europy) słabnie i niedługo mogą nas mile zaskoczyć informacje o pewnych zmianach.

Spójrzcie na wcześniejszą wizytę papieża :Poniżej fragment z dzisiejszego przemówienia:


Tym którzy nadal wierzą w szczere intencje papieża zadaję pytania:

- dlaczego papież od wieków mianuje się ''ojcem świętym'' skoro Bóg tego zabrania (patrz Biblia) ?
- dlaczego papież od wieków nosi na sobie dwuznaczne symbole nie związane z Biblią, ale związane np. z kulturą starożytnego Egiptu ?
- dlaczego papież od wieków uprawia bałwochwalstwo, skoro Bóg tego zabronił w drugim przykazaniu ?
- dlaczego papież co chwile zmienia przepisy np. mięso w piątek, homoseksualizm, antykoncepcja, świętowanie, aborcja itd skoro Bóg wyraźnie powiedział jak mamy się do tych problemów ustosunkować ?
- dlaczego papież wdaje się w politykę a nie szerzy Ewangelii ?
- dlaczego papież chowa się za murami swojego państwa lub swojego papamobile, czyżby bał się śmierci ?
- dlaczego papież schodzi ze swojego stanowiska, czyżby Bóg go nie chciał ?
- dlaczego papież całuje koran ?
- dlaczego papież wydaje rozkazy ?
- dlaczego papież chroni księży - pedofilów ?
- dlaczego papież wywyższa królową niebios ?
- dlaczego przemówienia i głębokie słowa papieża np. nt. pokoju na świecie nie mają żadnej mocy 
- dlaczego papież wymyślił księżom celibat, skoro apostołowie mięli żony
- dlaczego papież posiada gwardię szwajcarską, skoro cały świat go miłuje, bo tyle dobra daje
- dlaczego papież nie ma daru Ducha Świętego i nie ma mocy wypędzenia demonów i uleczania chorych (tak jak Apostołowie) ?
- dlaczego papież kłamie ? (dlaczego wmawia nam, że sam wierzy w wielki wybuch i wszelkie teorie naukowców)To nie jest tylko jeden grzech który on popełnia, który zdarzyć się może każdemu (nawet papieżowi). To jest ewidentny satanizm. Jeżeli robimy coś na przekór Bogu to robimy zgodnie z naukami szatana ... czyli nazywa się to SATANIZM.

czwartek, 20 listopada 2014

...::: Skażeni genetycznie :::...

6 palców dłoni lub stopy, trzy sutki, brak pępka, zrośnięte palce, deformacje ciała, skrzywienia osobowości, zmiany osobowości, pomieszanie płci, hermafrodytyzm, zoofilstwo, nekromancja, choroby genetyczne.
Ludzie poprzez nieposłuszeństwo Bogu, zgotowali sobie taki los. 
Podobnych deformacji jest i było znacznie więcej. To tylko przykłady z internetu.
 Domyślamy się, że są to następstwa po skażeniu genotypu ludzkiego genami anielskimi.

Rodz. 6:(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki,
(2) Ujrzeli synowie boży (upadłe anioły), że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te
wszystkie, które sobie upatrzyli.
(3) I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on
tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat.
(4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży (upadłe anioły) obcowali z córkami
ludzkimi
, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z
dawien dawna byli sławni.

Henocha 6: 1 Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki.
2 Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: "Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci".
3 Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: "Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech".
4 Wszyscy odpowiadając mu rzekli: "Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku".
5 Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami.
6 Był o ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami.
7 Te są imiona ich przywódców: Szemihaza, ich dowódca, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel, Sartael(...), Turiel, Jomiel, Araziel.
8 Są to dowódcy dwustu aniołów i wszystkich innych z nimi.
7:l Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa.
2 Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci.
3 Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać.
4 Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć.


czwartek, 13 listopada 2014

...::: Szczepić czy Nie szczepić - oto jest pytanie :::...


Czy po szczepionkach przestałeś chorować ? Czy czujesz się lepiej niż przed szczepieniami ? 


wtorek, 11 listopada 2014

...::: Wspólna Modlitwa :::...

Powstała idea na regularne modlitwy w ustalonym czasie o osunięcie zwierzchności ''Królowej Niebios'', która ciąży na Polsce od około 600 lat. Jednocześnie kierujemy modły do Jezusa (Isusa) Chrystusa o przebaczenie grzechów wszystkich kiedykolwiek zwiedzonych tym podstępem.

Przy okazji ustanawiamy ścisły post 12 godzinny przed modlitwą (bez spożywania jakichkolwiek pokarmów i napojów - wyjątek woda). 

Modlimy się własnymi słowami (tak jak do przyjaciela).

Czas rozpoczęcia modlitwy ustanowiony na 14.11.2014 (piątek) godz. 20.00 czasu polskiego

Więcej informacji na stronie: http://jezuskrolempolski.pl/

Prośba o skierowanie wyjątkowej uwagi na to zdarzenie. Im nas więcej tym mamy większe szanse na zmiany.


poniedziałek, 10 listopada 2014

...::: Te prymitywne starożytne ludy :::...

Historia i naukofcy od naszego dzieciństwa wpajają nam siłą kłamstwa nt. naszych przodków.
Obecnie my jako ludzie XXI wieku uważamy się za cywilizację tak bardzo rozwiniętą, że gdy spoglądamy w przeszłość to widzimy tylko maczugi i dzidy.

Odkrywanie prawdy jest fascynujące; tym bardziej jeżeli możemy z niej dzisiaj skorzystać. Wystarczy szukać i analizować życie naszych przodków. Gdy zajmiemy się archeologią, to nasze wyobrażenie nt. ich technologii zmieni się o 180 st. Ja poczułem się malutki, gdy o tym pomyślałem.

Ich nieprawdopodobny rozwój i technikę widać na całym świecie. Dowody znajdujemy w Europie zachodniej, centralnej, wschodniej, Azji, Ameryce PN i PD oraz na wielu wyspach oddalonych od setki km od kontynentów.

Spójrzcie proszę na niektóre cuda techniki: wiele czaszek znajdowanych podczas archeologicznym wykopalisk miało ślady po skutecznych operacjach potrafili walczyć wręcz z dinozaurami

 powyżej fragment mechanizmu, który prawdopodobnie służył jako kalendarz astronomiczny

znali proporcje i tzw. złoty podział
  ich ''kamasutra'' była pewnie jeszcze bogatsza  chciałbym, żeby mi tak dzisiaj ścianę wymurowali


Wiemy, że część z nich budowali giganci tzw nephilim. Wiemy, że ludzie wtedy potrafili robić operacje na czaszce oraz tzw. cesarskie cięcie, znali dokładny kalendarz astronomiczny z dokładnymi datami zaćmień, potrafili dopasowywać głazy z większą precyzją niż dzisiejsi murarze cegły. Znali zielarstwo i potrafili sami się leczyć. Potrafili pisać i czytać. Potrafili hodować i uprawiać role. Znali pojęcia hydrologiczne i potrafili doprowadzać wodę praktycznie wszędzie. Wierzyli w bóstwa bardziej niż my. Wierzyli w to, co my dopiero powolutku odkrywamy. Potrafili przemieszczać się morzami na inne kontynenty.
Prawdopodobnie znali elektryczność np. w Egipcie.
Potrafili budować rusztowania. Mięli wysoce rozwinięty transport rzeczny. 
Potrafili balsamować i mumifikować ciała. Ich matematyka była przynajmniej na takim poziomie jak nasza.

Oglądałem kiedyś typowo amerykański film pt. Idiokracja (Idiocracy 2006r)  i główny wątek filmu tak bardzo pasuje mi do dzisiejszego stanu naszej świadomości, gdy porównuje ją do naszych przodków.

Wyobraźmy sobie teraz elity, które rządzą światem w każdym zakątku, które mają dostęp do ''bezcennych'' materiałów, do ksiąg, rzeźb, malowideł, kamiennych spisów itp. W dodatku mają kontakt z upadłymi, którzy przekazują im wiedzę z całego okresu dziejów. 
Dlatego my szare społeczeństwo tak mało wiemy. Gdy na coś trafimy, to nigdy nie jesteśmy tego pewni. 
Oni zawsze są z 10 kroków przed nami. Ale mamy tę przewagę, że jest nas więcej i to my kochamy Naszego Stwórcę.

Bardzo ciekawe wykłady prowadzi dr. Don Patton. Jego filmy znajdziecie na Youtube również po polsku.