środa, 29 października 2014

...::: Genealogia Jezusa :::...

Poniżej przedstawię genealogię Jezusa oraz część najważniejszej historii świata.


...::: BÓG :::...
stworzenie Nieba i Ziemi (rok 0)
Adam (ur. w 0r.) oraz 1. przymierze z ludzkością
Set (ur. w 130r.)
Enosz ( ur. w 235r.)
Kenan 325r.
Mahalel 395r.
Jared (460r.)
Henoch (622r.) 
Metuszelach (687r.)
Lamech (874r.)
---------------------------------------------koniec epoki Adama w roku 930---------------------------------------------------------------------
 987r. Henoch zabrany do Nieba
Noe (1056r.)
Sem (1556r.)
17 dzień drugiego miesiąca 1656r. Potop (zalewanie Ziemi trwało 40dni)
27 dnia drugiego miesiąca 1657r. (Noe i Sem wychodzą z Arki w dzisiejszej Turcji na górach Ararat, czyli rok i 10 dni byli na Arce)
2. Przymierze z ludzkością (Bóg przyrzekł,że nigdy więcej nie zgładzi istot na ziemi, a znakiem Przymierza ma być pojawiająca się tęcza na niebie)
Arpachszad (1658r.)
Szelach (1693r.)
Heber (1723r.) 
Peleg (1757r.)
Budowa wieży Babel, rozproszenie ludzi po całej ziemi i pomieszanie języków (ok. 1757r.)
 Reu (1787r.)
Serug (1819r.)
Nachor (1849r.)
Terach (1878r.)
Abram / Abraham (1948r.
-------------------------------------------------------koniec epoki Noego w roku 2006.)----------------------------------------------------------------------------
3. Przymierze Boga z Abrahamem (2047r.) 
Zniszczenie Sodomy i Gomory (2047r. przed narodzinami Izaaka )
Izaak (2048r.)
Jakub / Izrael (2108r.)
12 pokoleń Izraela, czyli 12. synów z 4. kobiet
 Ruben / Symeon / Lewi / Issachar / Zebulon / Juda / Józef / Beniamin / Dan / Naftali / Gad / Aszer
Mojżesz (2367r.) Przybycie Izraela do Egiptu (2238r.)                  
Początki prześladowania Izraela (2268r.)    
Fares/Peres
Ezron/Chezron
Exodus, czyli wyjście Izraela z Egiptu (2668r)
Aram/Ram
Aminadab
Naason/Nachszon
Salmon/Salma
Booz/Boaz
Jobed/Obed
Jessy/Isaj
Dawid
Salomon
1-wsza budowa Świątyni Bożej (3148r)
                          Roboam/Rechabeam                            
                                                Abiasz                                          ?       
                                              Azaf/Asa                                  Achazjas
                                     Jozafat/Jehoszafat                                Joasz
                                              Joram                                 Amasjasz
                                                  Ozjasz                                       Azariasz
                                           Joatam/Joasz                                    Jotam
                                      Achaz/Amasjasz                               Achaz
                                        Ezechiasz/Azarjasz                            Hiskiasz
Manasses
Amon
Jozjasz
Jechoniasz
Salatiel
Zororbabel
Abijud
Eliakim
Azor
Sadok
Achim
Eliud
Eleazar
Matan
Jakub
Józef
...::: Jezus :::...

Niestety ale są niezgodności w Księdze Kronik i Ewangelii Mateusza dotyczące rodowodu Jezusa.

Poniżej cytaty na potwierdzenie niektórych dat:
Rodz. 15:(13) I rzekł do Abrama: Wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako
przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, i będą
ich ciemiężyć przez czterysta lat.
(14) Lecz Ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą; a potem
wyjdą z wielkim dobytkiem.

Rodz. 47:8) I rzekł faraon do Jakuba: Ile jest lat życia twego?
(9) Jakub powiedział faraonowi: Czas mojego pielgrzymowania wynosi sto trzydzieści
lat
. Krótki i zły był czas życia mojego i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie
ich pielgrzymowania.
(10) Potem pobłogosławił Jakub faraona i wyszedł od faraona.
(11) A Józef osiedlił ojca swego i braci swoich i dał im posiadłość w ziemi egipskiej, w
najlepszej części kraju, w ziemi Ramses, jak rozkazał faraon.
(12) Józef zaopatrywał w chleb ojca swego i braci swoich, i cały


Wyjścia 12:40)  Pobyt synów izraelskich w Egipcie trwał czterysta trzydzieści lat.

W miarę dalszego badania sprzeczności będę próbował aktualizować linię i daty.

1 komentarz:

  1. Najfajniejsze są niezgodności między Mateuszem a Łukaszem - istny odjazd, jakby jeden z nich był naćpany, a drugi nie. Jest to ciekawy temat i bardzo żmudny do badania. Że Ci się chce... :)

    OdpowiedzUsuń