poniedziałek, 3 sierpnia 2015

...::: Czy winniśmy nazywać się chrześcijanami ? :::...

No właśnie. Czy my nowonarodzeni, Ci którzy odnaleźli w końcu sens życia poprzez Boga i Jego Syna, powinniśmy używać zwrotu ''chrześcijanin'' w odnesieniu do siebie ?

Odkąd Bóg otworzył mi oczy na część prawdy, to starałem się przyporządkować siebie do jakiejś grupy. Swoje początki z Biblią miałem śledząc codziennie forum H. Kubika i pochodne jemu, dlatego czułem się (nadal się czuję) bliski ich wyznaniom. Ale jak siebie określić ?

Byłem wierzącym i praktykującym. Byłem chrześcijaninem i katolikiem...ale wszystko to było związane z kościołem, czyli synagogą szatana.

Nadal jestem więrzący, ale inaczej. Nadal jestem praktykujący, ale inaczej. Nadal jestem ochrzczonym, ale inaczej, bo czuję że z ducha świętego. Katolikiem jestem tylko na papieże.

Zastanawiam się czy określanie siebie w tym momencie jako chrześcijanin jest prawidłowe.
Pierwsze co zaglądam do Słowa Bożego (Mesjańska)...wyszukiwarka ''chrześcijanin''.

Dzieje Ap. 26: (27) Czy wierzysz, królu Agryppo, prorokom? Wiem, że wierzysz.
(28) A na to Agryppa do Pawła: Niedługo, a przekonasz mnie, bym został
chrześcijaninem.

1 List Piotra 4:(16) Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej
tym imieniem wielbi Boga.

tylko tyle.

Upewniam się w innych wersjach (korzystam z http://biblia.apologetyka.com/search):
Te same dwa wersety. Nic więcej.Co nam mówi Żydoopedia:
Chrześcijaństwo (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawiona, określana niekiedy jako chrystianizm[1]. Jest oparta na nauczaniu Jezusa Chrystusa przekazanym w ewangeliach kanonicznych oraz treści pism religijnych składających się na Biblię. Chrześcijaństwo narodziło się w I wieku n.e. w Palestynie.Zgodnie z Dziejami Apostolskimi (11,26) „W Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami” (gr. Χριστιανός). Określenie to pochodziło prawdopodobnie z kręgów pogańskich i miało początkowo negatywny wydźwięk. Z czasem zaczęło wyrażać odrębność wierzących w Jezusa Chrystusa (wcześniejsze terminy to "wierzący", "uczniowie").
Pierwsze użycie terminu chrześcijaństwo (gr. Χριστιανισμός) w tekście biblijnym odnotowano w Dziejach Apostolskich (Dz 26,28)[5]. Pojawia się ono również u Tertuliana, Grzegorza z Nyssy i u innych pisarzy wczesnochrześcijańskich.
Pierwotnie symbolem chrześcijaństwa była ryba[6], zaś w III w. stał się nim krzyż. Nawiązano w ten sposób do dwóch pierwszych liter greckich słowa Christos (Χ – chi i Ρ – ro), a następnie również do ukrzyżowania Jezusa.

Według badań PEW Forum, z chrześcijaństwem identyfikuje się blisko 32% ludności świata (według raportu z 2011 r.[30]). Według sprawozdania organizacji spośród blisko 2,2 miliarda chrześcijan wyróżnia się :ok. 1,1 mld katolików (50,1% wszystkich chrześcijan i 15,9% światowej populacji),
Teraz zastanawiam się w jaki sposób Chrystus określał Apostołów i całą resztę nawróconych...szukam, ale najpierw potwierdzenie w ST:

Iz 54:(13) I wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami Pana, a twoje dzieci będą miały
wielki dobrobyt.

Mat 9: (19) I wstał Isus, i poszedł za nim wraz z uczniami swymi. (tak ich nazywał)
 
Mat 28: (18) A Isus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i
na ziemi.
Mat 28:(19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię moje,
(20) Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po
wszystkie dni aż do skończenia świata.
(teraz nas tak nazywa)

Jana 8:(29) A Ten, który mnie posłał, jest ze mną; nie zostawił mnie samego, bo Ja zawsze czynię
to, co się jemu podoba.
(30) Gdy tak mówił, wielu uwierzyło w niego.
(31) Mówił więc Isus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w słowie
moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie
(32) I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. 

Jana 13:(33) Dziateczki! Jeszcze chwilkę będę z wami; szukać mnie będziecie i, jak powiedziałem
Żydom: Gdzie Ja idę, tam wy przyjść nie możecie, i teraz wam to mówię.
(34) Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć
będziecie.

Jana 15:(8) Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się
uczniami moimi. 

 Może czepiam się, ale wyrażenie ''chrześcijanin'' zawsze będzie kojarzyło mi się z kościołem, od którego całkowicie odciąłem się mentalnie. W dodatku mamy charakterystyczny symbol krzyża i ryby. Jeżeli chodzi o symbole to mam już dość. Nie chcę się z żadnym utożsamiać. Moim symbolem mają być uczynki, po tym mają mnie poznać.
Dlatego wolałbym się przedstawiać jako NOWONARODZONY UCZEŃ ISUSA CHRYSTUSA

sobota, 1 sierpnia 2015

...::: Coraz więcej satanizmu wokoło :::...
Nie mogę tego faktu pominąć,
ponieważ  cała prawda powinna ujrzeć światło dzienne, nawet ta najdrobniejsza.

Spójrzcie na reklamę operatora sieci komórkowej ORANGE.
satanista, który pracował przy tworzeniu tej reklamy właśnie się w niej ujawnił.

Rogi szatana pojawiają się już w 14 sek. spotu.

1. chłopiec dostaje od babci pieniądze


2.
 
3. chłopiec pokazuje znak szatana

4. chłopiec bawi się mamoną i chwyta banknoty w rogi szatana

Poniżej do obejrzenia cała reklama:cytuję: 
,, Spot telewizyjny zachęcający do zakupu Super Smart Planu obejrzą widzowie kanałów należących do stacji TVP, TVN i Polsat.  ''

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W obecnej chwili trwa również impreza Owsiaka tzw. ''PRZYSTANEK WOODSTOCK''.
Sam mam znajomego, który wybrał się w piątek poraz pierwszy na tę diabelską imprezę.

Przeraziły mnie zdjęcia w gazetach i w różnych portalach z tej właśnie imprezy.
Pominę już nagość, zboczony seks, propagowanie homoseksualizmu, brud, zezwierzęcenie i poniżanie się młodzieży.
Owsiak pokazał, że wie o co w tym chodzi: 

Wystarczy tego.

...::: Spadające gwiazdy cz.3 :::...

Tym razem anioł widziany nad Argentyną w okolicach Buenos Aires widziany w dniu 31.07.2015