wtorek, 24 czerwca 2014

...::: WATYKAN - prawdziwe oblicze :::...

Zacznę od najważniejszego...

Nie ma religii na świecie, która zbliża do Boga.

Wręcz odwrotnie. Wszystkie religie są tworem szatana, a największa KRK (kościół rzymsko-katolicki) mająca obecnie swoją siedzibę w Watykanie, to tzw. ''siedziba dowodzenia''.

Kilka suchych faktów o Watykanie:
1. najbogatsze państwo na świecie (jednocześnie jedno z najmniejszych)
2. pełne symboli szatańskich, okultystycznych, przeróżnych bałwanów, rzeźb, obrazów itd
3. jedna z największych i najbogatszych bibliotek świata (ukrywająca przed światem zapisaną prawdę)
4. teoretyczny brak kobiet wewnątrz murów (za to przepraszają co chwile za pedofilstwo)
5. największy wpływ na wydarzenia światowe (patrz chociażby obie wojny światowe sponsorowane i rozpoczęte przez Watykan)
6. bezdyskusyjny władca świata tuż po szatanie - czyli papież  (kieruje i rządzi największą liczbą ludności)

A teraz przypatrz się drogi czytelniku o kim pisałem:


Co w Biblii napisane jest na ich temat:

Ap 17:1 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie
odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu
wodami,
Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy
ziemi.
I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak
szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć
rogów.
A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi
kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich
pełen obrzydliwości i
nieczystości jej nierządu.
A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka
wszetecznic i obrzydliwości ziemi.
I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Isusowych. A
ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.
(7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i
zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów.
(8) Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie
na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w
księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że
znowu będzie.
(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na
których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to
ludy i tłumy, i narody, i języki.
(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i
spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.
(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali
jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki
Boże.
(18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem
demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego
ptactwa nieczystego i wstrętnego.
(3) Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali
z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu.
(4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli
uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające,
(5) Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości.
(6) Odpłaćcie mu, jak i on odpłacił, i w dwójnasób oddajcie według uczynków jego; do
kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę.
(7) Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż
mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam.
(8) Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu;
bo mocny jest Pan, Bóg, który go osądził.
(9) I zapłaczą nad nim, i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo
uprawiali i rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru.
(10) Z dala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc: Biada, biada tobie, miasto
wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd.
I kupcy ziemi płakać będą i smucić się nad nim, bo już nikt nie kupuje od nich towaru,
(12) Towaru ze złota i srebra, i drogich kamieni, i pereł, i bisioru, i purpury, i jedwabiu, i
szkarłatu, i żadnego drzewa tujowego, i żadnego przedmiotu z kości słoniowej, i
żadnego sprzętu z najkosztowniejszego drzewa, i z miedzi, i z żelaza, i z marmuru,
(13) I cynamonu, i korzeni, i wonności, i mirry, i kadzidła, i wina, i oliwy, i
najprzedniejszej mąki, i pszenicy, i bydła, i owiec, i koni, i wozów, i niewolników, i
życia ludzkiego.
(14) I owoce, których pożądała dusza twoja przepadły dla ciebie, i wszystko, co się lśni i
błyszczy, zginęło dla ciebie, i nigdy już ich nie będzie.
(15) Kupcy handlujący nimi, wzbogaciwszy się na nim, z dala stać będą ze strachu przed
jego męką, płacząc i narzekając
(16) Tymi słowy: Biada, biada, miasto wielkie, przyodziane w bisior i w purpurę, i w
szkarłat, przyozdobione w złoto i drogie kamienie, i perły;
(17) W jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo! I wszyscy sternicy, i
wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prowadzą handel morski, przystanęli
z dala,
(18) I widząc dym pożar u jego, krzyczeli, mówiąc: Któreż miasto podobne jest do tego
miasta wielkiego?
(19) I sypali proch na głowy swoje, a płacząc i narzekając, krzyczeli: Biada, biada,
miasto wielkie, na którego skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele. okrętów
morskich! W jednej godzinie spustoszone zostało!
Czy teraz widzisz to ewidentne podobieństwo?  Zrozumiałeś ten fragment Słowa Bożego? 
Rzym / Watykan to jedyne miasto na świecie położone na 7 wzgórzach i odziane w szkarłat i purpurę.

Koniec tego miasta i całego kłamstwa jest już blisko.

Jeżeli jesteś katolikiem, to ZACZNIJ CZYTAĆ BIBLIĘ. Bo kościół i dzisiejsi faryzeusze nie przygotują Cię na ostateczny sąd, lecz trwać będziesz w grzechu.

1 komentarz: