niedziela, 28 sierpnia 2016

...::: Arka Przymierza / Golgota / Grób Chrystusa :::...


ARKA PRZYMIERZA ODNALEZIONA !!!
WIEMY GDZIE ZNAJDUJE SIĘ SKRZYNIA !!!


Dopiero teraz dotarła do mnie ta fascynująca informacja, która pojawiła się na forum Henryka Kubika (obok link)  http://zbawienie.forumotion.com/t171p50-prawo-boze-co-nas-obowiazuje-a-co-nie#8543.

Odkrywcą Arki Przymierza był   Ron Wyatt.  To ten sam człowiek który odkrył Arkę Noego w górach Ararat w Turcji oraz miejsce Sodomy i Gomory, tudzież ślady gniewu Bożego.
Kolejnie odkrył miejsce przejścia przez Morze Czerwone, następnie odkrył gorę Synaj/Horeb (Jebel el Lawz) na której Mojżesz otrzymał tablice z tzw. 10. przykazaniami.
Przy okazji wskazał miejsca wokół góry, gdzie wytopiono złotego cielca i gdzie obozowali Izraelczycy.
Widział również skałę, z której trysnęła rzeka wody na prośbę Mojżesza.
Odnalazł mnóstwo artefaktów potwierdzających, że w tych wskazanych miejscach, mogły odbyć się biblijne wydarzenia.
http://damgrath.blogspot.com/2014/07/exodus-wyjscie-izraelitow-z-egiptu.html
http://damgrath.blogspot.com/2014/07/sodoma-i-gomora.html

Ostatnim odkryciem Rona Wyatt'a było odnalezienie Arki Przymierza w dniu 6 stycznia 1982r. o godz. 14.00.
Przy okazji odnalazł wykute w skale miejsce ukrzyżowania Isusa Chrystusa, grób Chrystusa oraz pęknięcie w Golgocie, które nastąpiło podczas trzęsienia ziemi tuż po śmierci Zbawiciela.

Ron Wyatt znalazł również krew na wieku Skrzyni i pobrał próbkę do analizy w Izraelskim laboratorium.
 Jak się okazało, wyniki badań próbki są ... (jak to określić)  ... nietypowe.
Po pierwsze krew jest ,,żywa'', po drugie ma  tylko 24 chromosomy, gdzie 23 chromosomy są pochodzenia matki i jeden chromosom nie jest pochodzenia ludzkiego.


Te przełomowe odkrycia ukrywane są w tajemnicy i jak to mówi departament izraelski, czekają na pojawienie się apokaliptycznego znaku  bestii.

Ron Wyatt dostał zgodę na poszukiwanie Arki Przymierza od Izraelskiego Zarządu Zabytkami, pod warunkiem, że wszelkie odkrycia zostaną zachowane w tajemnicy. Ron nagrał film z miejsca ukrycia Skrzyni Przymierza, zrobił zdjęcia oraz pobrał próbkę krwi. Wszystkie te dowody dla ludzkości przetrzymywane są na czasy ostateczne przez konserwatywnych ,,Żydów''.

Cała historia związana z odkryciami Rona jest niesamowita. Pomimo faktu, że jest on jedyną osobą, która podobno widziała Skrzynię Przymierza i w dodatku nie przedstawiła oficjalnie na to dowodów,
to uważam, że jest w 100% prawdomówny i został wybrany przez Boga, aby nas przybliżyć do prawdy.
Skoro Ron Wyatt odnalazł wcześniej inne miejsca biblijne i połączył ze sobą pewne fakty, to dlaczego w kwestii Skrzyni Przymierza, miałby kłamać aż do śmierci. Po drugie cała jego opowieść jest logiczna i człowiek ten również wygląda na osobę poczytalną. Dodatkowo Bóg wybrał do pomocy jego dwóch synów, którzy całkowicie potwierdzają te historie i po śmierci ojca nadal tłumaczyli niedowiarkom i opowiadali cały przebieg odkryć. Ron w pewnym momencie szukania/kopania w skałach pod ziemią, zatrudnił chłopaka z Jerozolimy do pomocy, który tuż przed odkryciem Skrzyni w pieczarze, gdy się do niej wślizgnął, tak się przestraszył, że uciekł i nigdy więcej nie wrócił.
Ma to związek z niewyobrażalną Boską mocą Skrzyni Przymierza, która opisana jest w Biblii jako ,,Boży tron na ziemi''.

2 Ks.Samuela 6
6) A gdy dotarli do klepiska Nachona, Uzza wyciągnął swoją rękę ku Skrzyni Bożej i
chciał ją podtrzymać, gdyż woły się potknęły.
(7) I rozpalił się gniew Pana na Uzzę, i zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swoją rękę
ku Skrzyni, i umarł tam przy Skrzyni Bożej.

(8) I zmartwił się Dawid tym, że Pan poraził Uzzę takim ciosem, i nazwał to miejsce
Peres-Uzza, i tak nazywa się ono do dnia dzisiejszego.Skrzynię Przymierza nosiły wyznaczone przez Boga osoby, skrzynię niesiono na każdą bitwę na przodzie, gdyż Boża moc powodowała strach u wrogów.


Dziwnych ,,przypadków'' ,które oczywiście nie były przypadkami, tylko wolą naszego Ojca, było mnóstwo podczas odkrywania przez Rona miejsca ukrycia Skrzyni.
Najlepiej obejrzeć relacje Ronalda Wyatt'a, które są w internecie. Są one bardzo ciekawe; poniżej podam kilka linków:
https://www.youtube.com/watch?v=F9u8TkEmc2o
https://www.youtube.com/watch?v=1_5zEvUJnAE
https://www.youtube.com/watch?v=u7opnMSOBvE
https://www.youtube.com/watch?v=1_5zEvUJnAE&t=1385s

oraz oficjalną stronę z materiałami rodziny Wyatt:
http://www.ronwyatt.com/new_written_account.html

Warto zainteresować się i posłuchać wszystkiego.

Domyślamy się również, dlaczego pewne dowody trzymane są w tajemnicy. Otóż ludzie, którzy ,,rządzą'' światem, nie chcą aby jakiekolwiek dowody na prawdziwość biblii wychodziły na światło dzienne.
Jest to nie na rękę również wszelkim  religiom.
Takie ważne dla nas informacje, są od razu uciszane i nie pokazuje się tego publicznie.


Spójrzmy teraz, gdzie tak naprawdę znajduje się Skrzynia Przymierza, Golgota i grób Chrystusa:


Ew. Jana 19
(19) A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem; a było napisane: Isus
Nazareński, król żydowski.
(20) A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Isus został
ukrzyżowany
; a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku.
(21) Mówili tedy arcykapłani żydowscy Piłatowi: Nie pisz: król żydowski, ale że On
powiedział: Jestem królem żydowskim.
(22) Odpowiedział Piłat: Co napisał, tom napisał.


Widzimy, że miejsca te zgadzają się z opisem biblijnym, gdyż były poza murami miasta.


GOLGOTA
golgota nazywana górą czaszki - kalwarią, nie dlatego, że kojarzyła się z masowymi egzekucjami, tylko dlatego, że skała góry przypomina swoim wyglądem czaszkę. Nawet po 2000 lat widać zarys czaszki.JASKINIA JEREMIASZA / MIEJSCE UKRZYŻOWANIA CHRYSTUSA / MIEJSCE UKRYCIA SKRZYNI PRZYMIERZA

GRÓB CHRYSTUSAponiżej widać jeszcze miejsce w ścianie, gdzie kotwiony był kamień przed wejściem. 

Ew. Jana 19
(41) A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grobowiec, w
którym jeszcze nikt nie był złożony.
(42) Tam więc, z powodu żydowskiego dnia Przygotowania, że blisko był grób, położyli
Isusa.
Isus był wyższy niż właściciel grobu Józef, dlatego musiano na szybko wykuć dodatkowe miejsce na nogi Isusa.
Stąd też domniemanie, że widoczny na zdjęciach grób, to grób nowy.

Ew. Mateusza 27
(57) A gdy nastał wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatei, imieniem Józef, który
też był uczniem Isusa.
(58) Ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Isusa. Wtedy Piłat kazał je wydać.
(59) A Józef wziął ciało i owinął je w czyste prześcieradło,
(60) I złożył je w swoim nowym grobie, który wykuł w skale, i zatoczył przed wejście do
grobu wielki kamień
, i odszedł.


Spójrzmy jak mógł wyglądać kamień przed grobem Chrystusa:
poniżej na zdjęciu po prawej stronie widać wyryty krzyż:


W ogrodzie tym pod ziemią, niedaleko grobu  znajduje się również ogromny zbiornik na wodę tzw. cysterna:

oraz pozostałość po winiarni, czyli miejsce na wyciskanie soku z owoców:

Świadczy to o tym, że dawniej faktycznie to miejsce, również było ogrodem tak jak dzisiaj.

Jedyny artefakt Rona, który konserwatywne władze Izraela pokazały publiczności, to:Skrzynia Przymierza znajdowała się dokładnie pod miejscem ukrzyżowania Chrystusa. Krew Isusa, spłynęła na wieko Skrzyni przypieczętowując Nowe Przymierze ze Starym Przymierzem, co daje nam wszystkim ludziom szansę na zbawienie. Przez te kilkaset lat, Skrzynia była w ukryciu na ziemi, przykryta kilkumetrową wapienna skałą. szatan nie spodziewał się, że Bóg w ten sposób da szansę ludziom na wybawienie z grzechu. Rytuał miał miejsce, gdyż według relacji Rona na zachodniej stronie skrzyni są ślady krwi Zbawiciela. 
 Przeczytajcie poniższy fragment z  II Księgi Machabejskiej rozdział 2, która uważana jest za apokryf.
 
1 W dokumentach można znaleźć [wzmiankę], że prorok Jeremiasz rozkazał, aby ci, którzy byli uprowadzeni do niewoli, wzięli ze sobą ogień. Tak było powiedziane 2 i tak prorok przykazał tym, których uprowadzono do niewoli. Dał im Prawo, aby nie zapomnieli przykazań Pana i aby nie zamąciły się ich myśli, kiedy będą widzieli wizerunki [bóstw] złote i srebrne, a wokoło nich ozdoby. 3 Tymi i podobnymi słowami upomniał ich, aby nie dali usunąć Prawa ze swego serca. 4 Było w tym piśmie [napisane], jak z Bożego polecenia prorok kazał nieść za sobą namiot i arkę, gdy wyszedł. Kiedy zaś wszedł na górę, na którą Mojżesz wstąpił i [z której] przyglądał się dziedzictwu Bożemu, 5 przyszedłszy tam znalazł Jeremiasz pomieszczenie w postaci pieczary. Umieścił tam namiot, arkę i ołtarz kadzenia, a wejście zarzucił kamieniami. 6 Kilku z tych, którzy mu towarzyszyli, wróciło, aby zaznaczyć drogę, ale już nie mogli jej odnaleźć. 7 Kiedy zaś Jeremiasz dowiedział się o tym, czyniąc im wymówki powiedział: "Miejsce to pozostanie nieznane, aż Bóg na powrót zgromadzi swój lud i okaże mu miłosierdzie. 8 Wtedy to Pan ponownie pokaże to [wszystko] i będzie można widzieć chwałę Pańską i obłok, podobnie jak za Mojżesza można ją było widzieć i jak wtedy, gdy Salomon modlił się, aby miejsce zostało w uroczysty sposób poświęcone". 9 Wyjaśniono również, jak on pełen mądrości złożył ofiarę przy poświęceniu i zakończeniu budowy świątyni. 10 Podobnie jak Mojżesz modlił się do Pana, a spadł ogień z nieba i pochłonął to, co złożono w ofierze, tak również Salomon modlił się, a ogień, który spadł, strawił całopalne żertwy. 11 Mojżesz powiedział: "Zostało spalone, aby nikt nie jadł tego, co jest ofiarowane za grzech". 12 Podobnie również Salomon przez osiem dni świętował.
13 W pismach i pamiętnikach Nehemiasza jest opowiedziane nie tylko to, ale również o tym, jak zakładając bibliotekę zebrał on księgi o królach i księgi proroków, księgi Dawida i listy królów o ofiarach. 14 Tak samo również Juda zebrał nam wszystkie księgi, które były rozrzucone wskutek prowadzonej wojny, i mamy je u siebie. 15 Jeżeli więc potrzebujecie ich, przyślijcie tych, którzy by wam je zanieśli.
16 Piszemy do was mając obchodzić Święto Oczyszczenia [Świątyni]. Dobrze więc uczynicie, świętując w te dni. 17 Bóg zaś jest tym, który wyratował cały swój naród i który dał wszystkim dziedzictwo, królestwo, kapłaństwo i uświęcenie, 18 zgodnie z tym, co obiecał w Prawie, w tym Bogu nadzieję pokładamy, że niedługo nad nami się zmiłuje i że zgromadzi nas na święte miejsce z całej ziemi, która jest pod niebem. Uwolnił nas bowiem z wielkich nieszczęść i oczyścił miejsce [święte]".


 Poniżej przedstawiam opis Skrzyni z Biblii:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ks. Wyjścia 25
(10) Zrobią też skrzynię z drzewa akacjowego, dwa i pół łokcia długą, półtora łokcia
szeroką i półtora łokcia wysoką.
(11) Pokryjesz ją szczerym złotem. Pokryjesz ją od wewnątrz i z zewnątrz. Zrobisz na niej
dokoła złoty wieniec.
(12) Odlejesz także dla niej cztery złote pierścienie i przytwierdzisz je do czterech jej
krawędzi: dwa pierścienie po jednej stronie i dwa pierścienie po drugiej stronie.
(13) I zrobisz drążki z drzewa akacjowego, i pokryjesz je złotem.
(14) Drążki te włożysz do pierścieni po bokach skrzyni, aby na nich nosić skrzynię.
(15) W pierścieniach skrzyni pozostaną te drążki; nie będą z nich wyjmowane.
(16) Do tej skrzyni włożysz Świadectwo, które ci dam.
(17) I zrobisz wieko ze szczerego złota dwa i pół łokcia długie, a półtora łokcia szerokie.
(18) Zrobisz też dwa cheruby z litego złota, zrobisz je na obu krawędziach wieka.
(19) Jednego cheruba zrobisz na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi
z drugiej strony; razem z wiekiem połączone zrobicie cheruby na obu jego krawędziach.
(20) Cheruby będą miały skrzydła rozpostarte do góry. Będą one okrywać swoimi
skrzydłami wieko, a twarze ich zwrócone będą ku sobie. Twarze cherubów zwrócone
będą ku wieku.
(21) Na wierzchu skrzyni położysz wieko, w skrzyni zaś złożysz Świadectwo, które ci
dam.
(22) Tam będę się spotykał z tobą i sponad wieka będę z tobą rozmawiał spośród dwu
cherubów, które są na Skrzyni Świadectwa, o wszystkim, co jako nakaz przekażę ci dla
synów izraelskich.
(23) Zrobisz także stół z drzewa akacjowego, dwa łokcie długi, łokieć szeroki i półtora
łokcia wysoki,
(24) I pokryjesz go szczerym złotem, i zrobisz na nim dokoła złoty wieniec.
(25) Zrobisz też wokoło niego listwę na piędź szeroką i wzdłuż jego listwy zrobisz złoty
wieniec.
(26) Zrobisz także do niego cztery złote pierścienie i przymocujesz te pierścienie na
czterech bokach przy jego czterech nogach.
(27) Tuż przy listwie będą te pierścienie jako uchwyty dla drążków do noszenia stołu.
(28) Zrobisz zaś te drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. Na nich będzie się
nosiło stół.
(29) Zrobisz też jego misy i czasze, jego dzbany i kielichy, którymi składa się ofiary z
płynów, zrobisz je ze szczerego złota.
(30) Na tym stole będziesz kładł zawsze przede mną chleby pokładne.
(31) Zrobisz też świecznik ze szczerego złota. Jego podstawę i jego trzon wykujesz z
jednej bryły; jego kielichy, gałki i kwiaty będą z tej samej bryły.
(32) Sześć ramion wychodzić będzie z jego boków: trzy ramiona świecznika z jednego, a
trzy z drugiego boku.
(33) Trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na jednym ramieniu z gałką i kwiatem;
i znowu trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na drugim ramieniu z gałką i
kwiatem. Tak będzie na sześciu ramionach, wychodzących ze świecznika.
(34) Na samym świeczniku będą cztery kielichy w kształcie kwiatu migdałowego z
gałkami i kwiatami.
(35) Pod każdymi dwoma ramionami, wychodzącymi z niego, będzie po jednej gałce. A
tak będą gałki pod sześcioma ramionami, wychodzącymi ze świecznika.
(36) Ich gałki i ich ramiona wychodzić będą z niego samego. Całość jego ma być wykuta z
jednej bryły szczerego złota.
(37) Zrobisz też do niego siedem lamp. Lampy jego należy tak ustawić, aby oświecały
przeciwległą stronę.
(38) Jego szczypce i popielniczki mają być ze szczerego złota.
(39) Świecznik i wszystkie te przybory należy wykonać z talentu szczerego złota.
(40) Bacz, abyś uczynił to według wzoru, który ci ukazano na górze.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ks. Wyjścia 37
1) Następnie zrobił Besalel skrzynię z drzewa akacjowego, dwa i pół łokcia długą,
półtora łokcia szeroką i półtora łokcia wysoką.
(2) I pokrył ją szczerym złotem od wewnątrz i z zewnątrz, i zrobił na niej dokoła złoty
wieniec.
(3) Odlał też dla niej cztery złote pierścienie do czterech jej krawędzi; dwa pierścienie
po jednej jej stronie i dwa pierścienie po drugiej jej stronie.
(4) I zrobił drążki z drzewa akacjowego, i pokrył je złotem.
(5) Drążki te włożył do pierścieni po bokach skrzyni, aby na nich nosić skrzynię.
(6) I zrobił wieko ze szczerego złota, dwa i pół łokcia długie a półtora łokcia szerokie.
(7) Zrobił też dwa cheruby z litego złota, na obu krawędziach wieka.
(8) Jednego cheruba na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z
drugiej strony; razem z wiekiem połączone zrobił cheruby na obu jego krawędziach.
(9) Cheruby miały skrzydła rozpostarte do góry. Okrywały one swymi skrzydłami wieko,
a ich twarze zwrócone były ku sobie; twarze cherubów zwrócone były ku wieku.
(10) Zrobił też stół z drzewa akacjowego, dwa łokcie długi, łokieć szeroki i półtora
łokcia wysoki,
(11) I pokrył go szczerym złotem, i zrobił na nim dokoła złoty wieniec.
(12) Zrobił też wokoło niego listwę na piędź szeroką i wzdłuż jego listwy złoty wieniec.
(13) I odlał doń cztery złote pierścienie, i przymocował te pierścienie na czterech bokach
przy jego czterech nogach.
(14) Tuż przy listwie były te pierścienie jako uchwyty dla drążków do noszenia stołu.
(15) Drążki te zrobił z drzewa akacjowego i pokrył je złotem. Na nich noszono ten stół.
(16) Zrobił też przybory, które należą do stołu: jego misy i czasze, jego dzbany i kielichy,
którymi składa się ofiary z płynów; zrobił je ze szczerego złota.
(17) Zrobił też świecznik ze szczerego złota. Jego podstawa, jego trzon, jego kielichy,
gałki i kwiaty były wykute z jednej bryły.
(18) Sześć ramion wychodziło z jego boków: trzy ramiona świecznika z jednego, a trzy z
drugiego boku.
(19) Trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na jednym ramieniu, z gałką i kwiatem
i znowu trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na drugim ramieniu z gałką i
kwiatem. Tak było na sześciu ramionach, wychodzących ze świecznika.
(20) Na samym świeczniku były cztery kielichy w kształcie kwiatu migdałowego z
gałkami i kwiatami.
(21) Pod każdymi dwoma jego ramionami, wychodzącymi z niego, było po jednej gałce. A
tak były gałki pod sześcioma ramionami, wychodzącymi ze świecznika.
(22) Ich gałki i ich ramiona wychodziły z niego samego, a całość jego była wykuta z
jednej bryły szczerego złota.
(23) Zrobił też do niego siedem lamp. Jego szczypce i popielniczki były ze szczerego
złota.
(24) Zrobił go i wszystkie jego przybory z talentu szczerego złota.
(25) Zrobił też ołtarz do spalania kadzidła z drzewa akacjowego, na łokieć długi i na
łokieć szeroki, czworograniasty, a na dwa łokcie wysoki. Rogi jego stanowiły z nim
jedną całość.
(26) I pokrył go szczerym złotem, jego wierzch i jego ściany dokoła oraz jego rogi; i
zrobił na nim wokoło złoty wieniec.
(27) Poniżej tego wieńca przymocował do niego dwa złote pierścienie z jednej i z drugiej
strony, na drążki, na których się go nosi.
(28) Drążki te zrobił z drzewa akacjowego i pokrył je złotem.
(29) Sporządził też, tak jak się sporządza wonności, święty olej do namaszczania i wonne,
czyste kadzidło.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spójrzcie na oficjalne zdjęcia Rona:


Niesamowite jest to, że Skrzynia Przymierza nadal tam jest, nie ma szansy jej wydobyć i dopiero Bóg nam ją ukaże we właściwym czasie.
 Podobno kilka osób straciło życie i zdrowie podczas prób dostania się do Skrzyni Przymierza. Miejsce to obecnie niedostępne, z tego co pamiętam to Ron albo jego syn mówił, że kilkunastometrowy tunel prowadzący został ,,zgubiony''.

Ron zrozumiał również, że Bóg nie chce, aby Arka Przymierza dostała się w ręce ludzi. Opowiadał jak widział czterech aniołów, którzy od wieków pilnują Arki. Podobno podnieśli wieko Skrzyni i wyjęli obie zapisane tablice prawa i położyli na parapecie skalnym.
Przyznał się również, że odwiedził go osobiście Chrystus pod postacią człowieka.

Nurtuje mnie jeszcze kwestia z Apokalipsy, gdzie opisana jest Skrzynia:
Apokalipsa 11
(19) I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza
jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi,
i spadł wielki grad.


Czy po odkryciu Rona Skrzynia została zabrana do nieba? Czy Skrzynia zostanie zabrana później ? Czy jest jakaś inna Skrzynia ?

Na stronie Wyatt Familys jest zamieszczone rzekome zdjęcie Arki Przymierza. Podobno nie da się zrobić ostrego zdjęcia tego artefaktu.

  

Nie daje mi spokoju jeszcze zbieżność dat odkrycia przez Rona Arki oraz premiery filmu ,,Indiana Jones-Poszukiwacze zaginionej arki''. Film miał premierę 12.czerwca 1981r. czyli tylko pół roku wcześniej niż odkrycie Rona. Pamiętajmy, że Ron kopał ten tunel przez 3 lata.
Czyżby szatan w ten sposób próbował odwrócić uwagę świata od tego ważnego odkrycia ?
Przestałem wierzyć w przypadki...


Uważam, że mamy podstawy aby wierzyć Ronaldowi i jego synom. Jego wcześniejsze, rzetelne, niesamowite odkrycia utwierdzają nas, że głosi prawdę Bożą.
Nie widzimy w nim kłamstwa, natomiast swoją postawą chwalebnie ukazuje prawdę.

 
In memory of Ronald Wyatt