wtorek, 9 lutego 2016

...::: Naród Wybrany, Królestwo Boże, Zbawienie :::...


Drogi Bracie i droga Siostro,
Polacy; Rodacy; Słowianie;

zapewne wielu z Was nadal nie rozumie o co chodzi w Biblii i o co chodzi w kościele.
Wielu z Was błędnie rozumuje kwestie związane ze zbawieniem, życiem wiecznym, z Królestwem Bożym i niebem. Spróbuje Wam nieco rozjaśnić te zagadnienia, ponieważ czas jest bliski i w każdej chwili Bóg może zareagować i mogą wypełnić się ostatnie proroctwa dotyczące czasów ostatecznych.

Dlatego spróbuję zdefiniować krótko trzy pojęcia:

1. Królestwo Boże
2. Zbawienie
3. Naród Wybrany

1. Królestwo Boże

Błędnie rozumiane jako NIEBO i życie w niebie po śmierci na ziemi.
Otóż nie Kochani... Królestwo Boże będzie stworzone na ziemi. W tym królestwie będzie Bóg Wszechmogący, Jego Syn Isus Chrystus oraz ludzie zbawieni. Będzie możliwe życie wieczne, dzięki drzewom, które będą rodziły owoce żywota.

Apokalipsa 22: (1) I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i
Baranka.
(2) Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy,
wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów.


Po śmierci człowieka, jego ciało obumiera, a dusza przetrzymywana jest w grotach, aż do dnia wielkiego sądu. (Henocha 22) Jest podział na groty dusz grzesznych i dusz sprawiedliwych.

Dusze ludzi sprawiedliwych zostaną wskrzeszone do życia i będą żyły w 1000 letnim Królestwie Bożym na ziemi. Przez ten okres Bóg wytępi całkowicie resztki zła na świecie, które pojawi się jeszcze i dokona się przesiew ostateczny ludzi.

Zauważ o co nakazał się modlić Chrystus;

Ew. Mateusza ,, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje Królestwo, niech się spełni Twoja wola jak w niebie, tak i na ziemi. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie ! ''

Niebo prawdopodobnie nadal będzie istniało, ale wstęp do niego będą mięli nieliczni.
Naszym Królem będzie w końcu Isus Chrystus. A Boga nie trzeba będzie więcej szukać, gdyż mieszkać będzie wśród nas.

Apokalipsa 21: (1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia
przeminęły, i morza już nie ma.
(2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,
przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.

(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I
będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.

(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani
mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.
(5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to,
gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.

2. Zbawienie

Jest to wyrwanie człowieka od wszelkich grzechów, które na nim ciążą po potomkach oraz po jego własnych czynach łamiących prawo Boże. Jest to wyrwanie istoty ludzkiej ze szponów nieustannie oskarżającego nas szatana. Prawo Boże zostało dane każdemu człowiekowi.  Przodkiem każdego człowieka jest Adam, który zgrzeszył, ponieważ złamał jedyne prawo jakie go obowiązywało. W późniejszej historii Bóg dał kolejne prawa, które obowiązywały po potopie.
Prawa te również obowiązują każdego człowieka, ponieważ naszym drugim z kolei przodkiem jest Noe .

Ks. Rodzaju 9: (3) Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko.
(4) Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego.
(5) Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego
zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego.
(6) Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na
obraz Boży uczynił człowieka.
(7) Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie! Niech zaroi się od was ziemia i czyńcie ją sobie poddaną!
(8) Nadto rzekł Bóg do Noego i do jego synów, którzy byli z nim, mówiąc:
(9) Oto Ja, Ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was,
(10) I z wszelkimi istotami żyjącymi, które są z wami, z ptactwem, z bydłem i z
wszystkimi dzikimi zwierzętami, które są z wami, z tymi wszystkimi, które wyszły z arki
wraz z wszystkimi zwierzętami ziemi.


3.Naród Wybrany


To jest najważniejszy temat tego posta. Na nim skupię się najbardziej, ponieważ ten temat szatan najmocniej próbuje ukryć.


Naród Wybrany jest to pokolenie ludzi, potomków Izraela,z którym Bóg zawarł przymierze wieczne.
Są to ludzie, z którymi Bóg wiązał, wiąże i będzie wiązać konkretne plany.
Naród Wybrany to 12 pokoleń Izraela, czyli potomkowie Jakuba, syna Izaaka; syna Abrahama.
 1. Ruben
 2. Symeon
 3. Lewi
 4. Juda
 5. Issachar
 6. Zebulon
 7. Dan
 8. Naftali
 9. Gad
 10. Aszer
 11. Józef
 12. Beniamin

 Powyżej 12 linii rodowych, a poniżej podział na 12 królestw
 (zauważcie, że Lewici nie posiadają własnego królestwa, a z linii Józefa mamy dwa królestwa Manassesa i Efraima).

 
a teraz niespodzianka:

NARÓD WYBRANY TO SŁOWIANIE !100 % pewności nie mamy, ale wszystko wskazuje na to, że tak jest. Obserwując dzisiejszy świat, czyli podział narodowy - ułożenie granic krajów Słowiańskich, podobieństwo językowe narodów słowiańskich, wydobywając z zakłamanej historii dziejów Europy i świata wydarzenia prawdziwe i analizując je pod kątem właśnie Narodu Wybranego, możemy śmiało stwierdzić, że to PRAWDA.

Teraz pomyślmy, co by zrobił szatan, żeby ukryć taką prawdę ?

1. Chciałby zatrzeć ślady ich pochodzenia.

Na przykładzie Polski, Czech i Rosji widzimy, że początek historii to dopiero lata ~ 900 n.e.
Teorii co było wcześniej jest mnóstwo, między innymi, że ganialiśmy z maczugami po lesie, bo nie potrafiliśmy się osiedlić i wyciąć drzewa.


2. Próbowałby wyniszczyć Naród Wybrany.
Otóż Europa i Euroazja, to rejony najszybciej rozwijające się odkąd osiedliły je ludy Słowiańskie.
To tutaj rozwija się technika, stąd wyruszają pierwsze wyprawy badawcze i odkrywcze, tutaj powstaje kultura w szerokim tego słowa pojęciu. Europa nagle staje się najmocniejszym ,,Imperium nowożytnym ''na świecie, które jest ciągle atakowane z zewnątrz oraz regularnie podsycane są wewnętrzne konflikty, na których cierpią zazwyczaj narody słowiańskie.
Nawet dzisiaj widzimy, jak te konflikty powtarzają się obok naszych granic, próbując wciągnąć jak najwięcej Słowian.

Dalej mamy :

- szczepienia
- leczenie poprzez wyniszczenie organizmu
- usuwanie i ukrywanie naturalnych metod leczenia
- zatruwanie poprzez żywność i wodę
- zatruwanie powietrza
- opryski chemikaliami
- zabieranie rodzinom dzieci
- propagowanie ideologii gender i innych zboczeń
- rozbijanie rodzin poprzez ruchy typu feminizm itp.
- okradanie obywateli
- okłamywanie
- mordowanie w ukryciu
- ogłupianie poprzez media, kościoły i inne ideologie
itp.

Zauważcie również różnicę w standardzie życia jaki prowadzą państwa niesłowiańskie i słowiańskie.
Porównajcie zarobki Hiszpani, Portugalii, Norwegii, Szwecji, Francji ,Krajów Beneluxu, Niemiec,Włoch, Austrii,Szwajcarii z zarobkami państw słowiańskich.
Zobaczcie, które rządy wprowadzają szczepienia obowiązkowe w Europie wyniszczając w ten sposób swój naród.

3.  Mógłby stworzyć fałszywy Naród Wybrany.

Dzisiejsze państwo Izrael, które powstało 14 maja 1948r. po II WŚ, to tylko nazwa, nie mająca nic wspólnego z prawdziwym Narodem Wybranym. 
Bóg zapowiedział poprzez proroków zebranie wszystkich 12 pokoleń Izraela, jednocześnie stworzenie Państwa, które będzie przykładem dla innych narodów, w którym będzie świątynia Pana,z Chrystusem Królem, więc akurat to kłamstwo szatanowi się nie udało.

4. Zafałszowałby Słowo Boże, czyli prawdziwe księgi spisane przez naocznych świadków.

Np. dodał do Biblii do tzw. ,,Nowego Testamentu'' listy faryzeusza Pawła / Szawła oraz dwie fałszywe ewangelie (Łukasza i Marka, którzy byli uczniami Pawła/Szawła).
szatan bardzo sprytnie i przekonująco zafałszował nauki Isusa Chrystusa, doprowadzając Naród Wybrany do wewnętrznego zagubienia, do kontynuowania życia w grzechu oraz do oddalenia od Boga. Ludzie z tego powodu zamiast żyć według konkretnych nauk Chrystusowych, które potwierdzają zakon ,,Starego Testamentu'',  doprowadzili do stworzenia różnych wyznań oraz schizm kościołów, które zakładali Apostołowie.
Dzisiaj mamy wyznaniowy ,,misz masz''. Możemy chodzić od jednej religii do drugiej. W każdej powiedzą nam coś ciekawego i w każdej oddalą nas od Boga Ojca. Każda religia dzisiaj powoduje, że w w którymś momencie grzeszymy i łamiemy przykazania Boga. 

5. Podszyłby się pod prawdziwego Boga Ojca.

Dzisiaj lucyfer powinien nazywać się ,,mamona''.
Pod tym imieniem mamy potężnego boga, który rozumiany jest na szeroką skalę.
Pociąg ludzi do bogactwa, władzy, przyjemności jest tak ogromny, że jest to przerażające.
A świat to cały czas propaguje. Ludzie akceptuję ten pęd i ten styl życia i uznają to za wzorzec bycia wartościowym człowiekiem.
Mieć jak najwięcej; więcej niż sąsiad, więcej niż brat/siostra, więcej niż mięli rodzice.
Szybciej , wyżej i dalej.
Byle do przodu, bo życie krótkie.
,,Carpe diem'' ,,Róbta co chceta''
itd.

6. szatan kontrolowałby Naród Wybrany

Czy czujecie się wolni ? Czy podoba się wam demokracja w Polsce ? 
Czy każdy obywatel może robić co chce ? 
Czy w obecnych krajach słowiańskich obywatele mogą żyć według Bożych praw ?

NIE !!!


Większość z was nie zdaje sobie sprawy pod jak ścisłą kontrolą żyjemy.
Wszystko mamy narzucone z góry, żadnego wolnego wyboru.
Każdy z nas urodził się jako niewolnik w swoim kraju. Naszym właścicielem jest państwo rządzące przez nasienie węża, czyli poddanych szatana.
Nawet gdy obywatel próbuje żyć tak jak Bóg nakazał, to się nie da w żadnym zakątku świata.
Nawet gdybyś chciał uciec na kraniec świata i żyć po swojemu, to byś nie dotarł, bo kraniec świata, czyli tzw. ,,Antarktyda'' jest pod ścisłą kontrolą nasienia węża.
Nie można nawet stworzyć własnego państwa, ponieważ inne państwa, które są w zmowie, nie pozwolą ci na to i będą cię ciągle ciemiężyły nie uznając niepodległości.
Wszędzie musimy się podporządkowywać pod prawa dane przez szatana.

Każdy zakątek świata jest pilnowany. Nawet wzgórze Jerozolimskie jest zbezczeszczone.

A teraz przykłady kontroli:
- Naród Wybrany został wymieszany z innymi narodami, które nim rządzą (patrz rządy wszystkich Państw)
- podatki na każdym kroku
- indoktrynacja od najmłodszych lat
- odbieranie dzieci rodzicom w wieku 6 lat do szkoły
- fałszywe nauczanie pochodzenia człowieka, wieku ziemi, stworzenia świata itd
- fałszywe nauczania przykazań Bożych poprzez religie w szkole i książeczki komunijne
- zakazy, nakazy i kary w różnych dziedzinach życia np. medycyna, hodowla, rolnictwo, energia itp.
- własność ziemska
- zasady dziedziczenia
- brak wolności słowa
- kontrole ,,aparatów porządkowych'' typu milicja, zomo, sb, straż wiejska, służba celna, inspekcja transportu drogowego, cba, wsi, bor, cbś, prokuratura, sądy  oraz mnóstwo innych również tajnych organizacji.
- kontrola poprzez mass media
- zbieranie informacji na nasz temat celem ich wykorzystania przeciwko nam (wcześniejsze uciszanie narodowego buntu) np. ACTA, podsłuchy i nagrania rozmów tel. patrz NSA, facebook,paszporty, pesel, bezgotówkowy obrót pieniądza, ostatnio podpisana ustawa inwigilacyjna
itd itd. Teraz przedstawię Wam część wersetów z całej Biblii, które udało się znaleźć i które opisują Naród Wybrany:
 
Ks. Rodzaju 49: (3) Rubenie, ty jesteś pierworodnym moim, Siłą moją i pierworodnym męskiej mocy
mojej, Pierwszym co do godności, pierwszym co do potęgi.
(4) Burzliwyś jak woda, ale nie będziesz miał pierwszeństwa, Boś wszedł na łoże ojca
swego; Splugawiłeś wówczas moje posłanie, na które wszedłeś.
(5) Symeon i Lewi - to bracia; miecze ich są narzędziami gwałtu.
(6) Nie bierz udziału, duszo moja w radzie ich, Nie przyłączaj się do ich wspólnoty,
serce moje, Bo w gniewie zabili mężów, A w swawoli okaleczyli woły.
(7) Przeklęty ich gniew, bo jest gwałtowny, I zapalczywość ich, bo jest sroga. Rozdzielę
ich w Jakubie i rozproszę ich w Izraelu.
(8) Juda - ciebie będą sławić bracia twoi, Ręka twoja będzie na karku wrogów twoich,
Tobie kłaniać się będą synowie ojca twego.
(9) Szczenię lwie, Juda; synu mój, Z łupu, synu mój, się podniosłeś; Czai się jak lew i jak
lwica, któż go spłoszy?
(10) Władca z Judy nie upadnie, ani książę z (jego) lędźwi. Aż nadejdą rzeczy
przygotowane dla niego, a on jest nadzieją narodów.
(11) Uwiąże oślę u krzewu winnego, A młode swojej oślicy u szlachetnej latorośli
winnej; Wypierze w winie szatę swą, A w krwi winogron płaszcz swój.
(12) Pociemnieją oczy jego od wina, A zęby jego zbieleją od mleka.
(13) Zebulon - mieszka nad brzegiem morza, Na brzegu, gdzie jest przystań okrętów, A
jego granice sięgają aż do Sydonu.
(14) Issachar - to osioł kościsty, Wyleguje się między zagrodami.
(15) A gdy zobaczył, że spoczynek jest dobry, A ziemia jest urocza, Nachylił grzbiet do
noszenia ciężarów I stał się sługą pańszczyźnianym.
(16) Dan - sądzi swój lud, Jak każde plemię izraelskie.
(17) Niech będzie Dan wężem na drodze, Żmiją na ścieżce, Co kąsa w pęcinę konia, tak
że jeździec spada na wznak.
(18) Zbawienia twego oczekuję, Panie.
(19) Gad - rozbójnicy napierać na niego będą, Ale on będzie deptał piętę ich.
(20) Aszer - tłusty jest pokarm jego, Dostarczać będzie przysmaków królewskich.
(21) Naftali - smukła łania, Rodzi ładne sarnięta.
(22) Józef - płodna latorośl, Płodna latorośl nad źródłem, Której gałązki rozrastają się
ponad murem.
(23) Niepokoją go, strzelają nań I zwalczają go łucznicy,
(24) Jednak łuk jego stale napięty, A ramiona jego i ręce giętkie Dzięki pomocy Mocarza
Jakuba, Stamtąd, gdzie jest pasterz. Opoka Izraela.
(25) Bóg ojca twego niechaj cię wspomoże, Wszechmogący niech ci błogosławi, Niech
darzy cię błogosławieństwem niebios, Błogosławieństwem toni leżącej w dole,
Błogosławieństwem piersi i łona.
(26) Błogosławieństwa ojca twego, Które przewyższają błogosławieństwa gór
odwiecznych, Wyborne dary wzgórz odwiecznych, Niechaj spłyną na głowę Józefa, I na
ciemię poświęconego wśród braci swoich.
(27) Beniamin - wilk drapieżny, Rano pożera zdobycz, Wieczorem dzieli łup.


Ks. Pwt Prawa 33: (6) Niech żyje Ruben i niech nie umiera, Niech mężczyzn jego będzie sporo.
(7) A to o Judzie; i rzekł: Słuchaj, Panie, głosu Judy, I do ludu jego przywiedź go;
Rękoma swymi za niego walcz, Bądź mu pomocą przeciwko gnębicielom jego.
(8) A o Lewim rzekł: Tummim są twoje i urim są twoje, Twojego męża nabożnego,
Którego doświadczyłeś w Massa, Z którym walczyłeś u wód Meriba.
(9) Który mówi o ojcu swoim i matce: Nie widziałem ich, I braci swoich ma za obcych,
A synów swoich nie zna; Gdyż przestrzegają słowa twojego, A przymierza twojego
pilnują.
(10) Niech uczą Jakuba praw twoich, A Izraela zakonu twojego, niech kładą kadzidło w
nozdrza twoje, A całopalenia na ołtarzu twoim.
(11) Błogosław, Panie, siłę jego, A w dziele rąk jego miej upodobanie, skrusz biodra
tych, którzy powstają przeciwko niemu, A nienawidzący go niech już nie powstaną.
(12) O Beniaminie rzekł: Ulubieniec Pana bezpiecznie mieszka przy nim, osłania go przez
wszystkie dni, A w ramionach jego przebywa.
(13) O Józefie rzekł: Błogosławiona przez Pana ziemia jego, najcenniejszym darem
niebios, rosą, I otchłanią, która jest rozlana w dole,
(14) Najcenniejszym darem, który dojrzewa w słońcu, najcenniejszym darem, któremu
księżyce wzrost dają,
(15) Najcenniejszymi płodami odwiecznych gór, najcenniejszymi darami wzgórz
wiekuistych,
(16) Najcenniejszymi darami ziemi i napełnienia jej, I łaską tego, który mieszka w krzaku.
Niechaj to zstąpi na głowę Józefa I na ciemię wybrańca pośród braci jego.
(17) Pierworodny cielec jego pełen jest chwały, rogami bawołu są rogi jego, nimi
pobodzie ludy wraz z krańcami ziemi. Takie są dziesiątki tysięcy Efraima, takie są
tysiące Manassesa.
(18) O Zebulonie rzekł: Raduj się, Zebulonie, gdy wyruszasz, A ty, Issacharze, w
namiotach swoich.
(19) Ludy na górę zwołują, Tam składać będą rzeźne ofiary właściwe, Gdyż dostatki z
mórz wysysają I skarby ukryte w piasku.
(20) A o Gadzie rzekł: Błogosławiony ten, kto Gadowi dał szeroką przestrzeń; Przysiadł
jak lwica, Urwał kęs od ramienia po ciemię,
(21) Upatrzył sobie część przednią, Gdyż tam został wyznaczony dział wodza. I zebrali się
naczelnicy ludu; Sprawiedliwości Pana dopełnił I sądów jego z Izraelem.
(22) A o Danie rzekł: Dan jako lwie szczenię Wyskakuje z Baszanu.
(23) A o Naftalim rzekł: Naftali jest syty łaski I pełen błogosławieństwa Pana, zachodem i
południem niech zawładnie.
(24) A o Aszerze rzekł: Bardziej niż inni synowie błogosławiony jest Aszer, Niech będzie
ulubieńcem braci swoich I zanurza w oliwie nogę swoją.
(25) Z żelaza i spiżu niech będą zasuwy twoje. A ile dni twoich, tyle niech będzie wygody
twojej.
(26) Nikt nie jest taki, jak Bóg, o Jeszurunie. Który jeździ po niebie tobie na pomoc I we
wspaniałości swojej nad obłokami.
(27) Schronem pewnym jest Bóg wiekuisty, A tu na dole ramiona wieczne; I przepędził
przed tobą wroga, I rzekł: Wytęp!
(28) Zatem Izrael mieszka bezpiecznie, Na osobności źródło Jakubowe, Na ziemi pełnej
zboża i moszczu, Nawet niebo jego kropi rosą.
(29) Błogo ci Izraelu! Któż jest jak ty? Lud wspomagany przez Pana, Tarczą pomocy
twojej. On też jest mieczem chwały twojej; I schlebiać ci będą wrogowie twoi, A ty
będziesz kroczył po ich wzgórzach.


Dziwne, że w Ks. Pwt Prawa 33. nie wspomniano o Symeonie. Wymieniono tylko 11 synów Jakuba.

Jakuba 1:(1) Jakub, sługa Boga i Pana Isusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w
rozproszeniu.Nehemiasza 1
(3) A oni rzekli do mnie: Ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu; wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem.
(4) A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać, i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios
(5) Tymi słowy: Ach, Panie, Boże niebios! Jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co go miłują i przestrzegają jego przykazań.
(6) Niechaj twoje ucho będzie uważne, a twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy twego sługi, którą ja zanoszę teraz do ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi twoje, oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec ciebie; także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy.
(7) Niecnie postąpiliśmy wobec ciebie: nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw, i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi, swemu słudze.
(8 Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi, swemu słudze, powiadając: Jeżeli wy popełnacie wiarołomstwo, Ja rozproszę was pomiędzy ludami.
(9) Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios, i stamtąd ich zbiorę, i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia.
(10) Boć oni są twoimi sługami i twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką,
(11) Ach, Panie! Niechaj twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi i modlitwę twoich sług, pragnących uczcić twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Byłem bowiem podczaszym królewskim.


Izajasza 1
(3) Wół zna swego właściciela, a osioł żłób swego pana, lecz Izrael nie ma rozeznania, mój lud niczego nie rozumie.
(4) O narodzie grzeszny, ludu pełen grzechów; opuściliście Pana, i prorokowaliście Świętego Izraela.
(5) W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie?
Cała głowa chora i całe serce słabe.

Izajasza 2
(5) Domu Jakubowy! Nuże! Postępujmy w światłości Pana!
(6) Lecz ty porzuciłeś swój lud, dom Jakuba, gdyż pełno jest wśród nich wróżbitów Wschodu i czarowników jak u Filistynów, a z cudzoziemcami zawierają umowy.
(7) Ich ziemia jest pełna srebra i złota, tak że nie ma końca ich skarbom. I pełna jest ich ziemia koni, tak że nie ma końca ich wozom wojennym.
(8 Ich ziemia jest pełna bożków, kłaniają się dziełu swoich rąk, temu, co uczyniły ich palce.


Izajasza 3
(13) Pan stanie na rozprawę, i rozpocznie sąd nad swym ludem.
(16) Rzekł także Pan: Ponieważ córki syjońskie wynoszą się i chodzą dumnie z wyciągniętą szyją, i uwodzicielsko zerkają, chodząc drobnymi kroczkami i pobrzękując łańcuszkami na swoich nogach,
(17) Dlatego Pan sprawi, że wyłysieją głowy córek syjońskich i Pan odsłoni ich czoła.
(18) W owym dniu usunie Pan ozdobę: sprzączki i diademy, i półksiężyce.
(19) Kolczyki, naramienniki i zasłony,
(20) Zawoje i łańcuszki, i wspaniałe przepaski, flakoniki i amulety,
(21) Pierścionki i kolczyki do nosów,
(22) Odświętne szaty i płaszcze, okrycia i torebki,
(23) Lusterka i koszulki, zawoje i zasłony.
(24) I zamiast woni będzie smród, a zamiast pasa - sznur, zamiast loków - łysina, a zamiast bogatej szaty - obcisły wór, zamiast piękna - hańbiące piętno.

Izajasza 4
(1) W owym dniu uchwyci się siedem kobiet jednego mężczyzny, mówiąc: Swój własny chleb będziemy jadły i swoim własnym odzieniem będziemy się przyodziewały, niech tylko twoim imieniem się nazywamy, zdejmij z nas naszą hańbę!
(2) W owym dniu latorośl Pana stanie się ozdobą i chwałą, a owoc ziemi chlubą i krasą ocalonych Izraela.
(3) I będzie tak, że kto pozostanie na Syjonie i ostoi się w Jeruzalemie, będzie nazwany świętym; każdy, kto jest zapisany wśród żywych w Jeruzalemie.
(4) Gdy Pan zmyje brud córek syjońskich i usunie plamy krwi z Jeruzalemu tchnieniem sądu i tchnieniem zniszczenia,
(5) Wówczas stworzy Pan nad całym obszarem góry Syjon i nad jej zgromadzeniami obłok w dzień, a dym i blask płomieni ognia w nocy, gdyż nad wszystkim rozciągać się będzie chwała niby osłona
(6) I namiot, aby w dzień dać cień przed skwarem oraz ostoję i schronienie przed burzą i deszczem.

Izajasza 5
(26) I wywiesi chorągiew dla narodu z daleka, i świstem zwabi go od krańców ziemi, a oto ten śpiesznie i szybko nadejdzie.
(27) Nikt wśród nich nie jest zmęczony ani się nie potyka, nikt nie drzemie ani nie śpi. Nie rozluźnia się pas na jego biodrach, nie rozrywa się rzemyk jego sandałów.
(28) Jego strzały są ostre, a wszystkie jego łuki napięte, kopyta jego koni są jak krzemień, a jego koła jak huragan.
(29) Jego ryk jak u lwa i ryczy jak lwiątka, warcząc porywa łup i unosi, i nikt mu nie wyrwie.
(30) I zahuczy nad nim w owym dniu jak huczy morze. Gdy spojrzeć na ziemię, oto niepokojąca ciemność i światło przyćmione przez ciemne obłoki.

Izajasz 11:1-16
(1) I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni.
(2) I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.
(3) Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował według pogłosek;
(4) raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego.
(5) Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi.
(6) Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą pospołu i mały chłopiec będzie je poganiał.
(7) Krowa i niedźwiedzica przestawać będą ze sobą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę.
(8 Niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii.
(9)Zła czynić nie będą ani działać na zgubę po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze.
(10) Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku.
(11) Owego dnia to się stanie: Pan podniesie po raz drugi rękę, aby wykupić Resztę swego ludu, która ocaleje, z Asyrii i z Egiptu, z Patros i z Kusz, z Elamu i Szinearu, z Chamat i z wysp na morzu.
(12) Podniesie znak dla pogan i zgromadzi wygnańców Izraela; rozproszonych z Judy pozbiera z czterech stron świata.

(13) Wówczas ustąpi zazdrość Efraima i przeciwnicy Judy będą wytraceni. Efraim nie będzie więcej zazdrościł Judzie, a Juda nie będzie więcej trapił Efraima.
(14) Napadną na tyły Filistynów, na zachodzie, i razem obrabują mieszkańców na wschodzie; na Edoms i Moab rozciągną swą władzę, i Ammonici będą im poddani.
(15) A Pan osuszy odnogę Morza Egipskiego gwałtownym swym podmuchem i potrząśnie ręką na Rzekę, i rozdzieli ją na siedem odnóg, tak że da się ją przejść w sandałach.
(16) Utworzy się droga dla Reszty Jego ludu, która przetrwa wygnanie w Asyrii, podobnie jak się to stało dla Izraela, kiedy ten wychodził z krainy egipskiej
 
Izajasza 13
(1) Wypowiedź o Babilonie, jak to widział Izajasz, syn Amosa.
(2) Na łysej górze zatknijcie sztandar, podnieście na nich głos, machajcie ręką, aby wkroczyli do bram panów!
(3) Ja wezwałem moich poświęconych i powołałem moich bohaterów, dumnych z mojej chwały, aby wykonali wyrok mojego sądu.
(4) Słuchaj! Na górach wrzawa jakby licznego ludu. Słuchaj! Zgiełk królestw, zgromadzonych narodów. Pan Zastępów dokonuje przeglądu zastępów bojowych.
(5) Ciągną z dalekiej ziemi, od krańców nieba, Pan i narzędzia jego grozy, aby zniszczyć całą ziemię.
(6) Biadajcie! Bo bliski jest dzień Pana, który nadchodzi jako zagłada od Wszechmocnego.
(7) Dlatego opadają wszystkie ręce i truchleje każde serce ludzkie.
(8 I są przerażeni; ogarniają ich kurcze i bóle, wiją się z bólu jak rodząca, jeden na drugiego spogląda osłupiały, ich oblicza są rozpłomienione.
(9) Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić.


Izajasza 14
(1) Gdyż Pan zlituje się nad Jakubem i znowu wybierze Izraela, i osadzi ich we własnej ziemi. Wtedy przyłączy się do nich obcy przybysz i przystanie do domu Jakuba.
(2) I wezmą ich ludy, i przyprowadzą ich na ich miejsce, a dom izraelski będzie nimi władał w ziemi Pana jako niewolnikami i niewolnicami. I będą mieli w niewoli tych, u których byli w niewoli, i będą panowali nad swoimi ciemięzcami.
(3) I stanie się w owym dniu, gdy Pan da ci odpoczynek po twoim znoju i udręce, i po ciężkiej niewoli, w którą popadłeś,


Izajasza 14
(31) Wyj, bramo! Krzycz, miasto! Rozpaczaj, cała ziemio filistyńska! Gdyż z północy nadciąga wielkie wojsko i nikt nie odłącza się od jego szeregów!
(32) A cóż odpowiedzą posłom narodów? To, że Pan założył Syjon i że w nim znajdą ostoję ubodzy jego ludu.


Izajasza 25
(6) Pan Zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych dobrze wystałych win.
(7) I zniszczy na tej górze zasłonę, rozpostartą nad wszystkimi ludami, i przykrycie, rozciągnięte nad wszystkimi narodami.
(8 Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział.
(9) I będą mówić w owym dniu: Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; to Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z jego zbawienia!

Izajasza 26
(7) Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, równa jest droga sprawiedliwego, Ty ją prostujesz.
(8 Na ścieżce twoich sądów oczekujemy ciebie, Panie, dusza tęskni za twoim imieniem, chce o tobie pamiętać.
(9) Moja dusza tęskni za tobą w nocy i mój duch poszukuje ciebie, bo gdy twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości.
(11) O Panie, twoje ramię jest wywyższone, lecz oni tego nie wiedzieli: ale kiedy będą wiedzieć, będą zawstydzeni: gorliwie przejmą niedouczony naród, a teraz ogień pożre przeciwników!
Czy to nie mowa o naszych rodzinach i słowianach ?
(12) Panie! Zgotuj nam pokój; gdyż także wszystkich naszych dzieł Ty dla nas dokonałeś!
(13) Panie, Boże nasz! Inni panowie, a nie Ty, panowali nad nami, my zaś oprócz ciebie nikogo nie znamy, tylko twoje imię wysławiamy.
Tylko BOGA, nie trójcy, nie Chrystusa a TYLKO BOGA.
Gdzie indziej tylko BOGU oddaje się cześć jak nie na tym forum ?
(14) Umarli nie ożyją, duchy zmarłych nie wstaną z martwych, dlatego że nawiedziłeś ich i zniszczyłeś, i zatarłeś wszelką pamięć o nich.
(15) Rozmnożyłeś naród, Panie, rozmnożyłeś naród, objawiłeś się w chwale, rozszerzyłeś wszystkie krańce ziemi.
(16) Panie! W niedoli szukali cię, wołali, gdy ich smagałeś.
(17) Jak brzemienna, gdy zbliża się chwila rodzenia, wije się z bólu, krzyczy w boleściach,
tak było z nami przez ciebie, Panie!
(18) Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, lecz porodziliśmy wiatr; nie dokonaliśmy wybawienia kraju, nie przyszli na świat mieszkańcy ziemi.


Izajasza 27
(4) Nie ma we mnie gniewu, lecz gdyby pojawił się cierń i oset, wystąpiłbym do walki z nimi, spaliłbym je razem.
(5) Chyba że cię poddadzą pod moją ochronę, zawrą ze mną pokój; niech zawrą ze mną pokój.
(6) W dniach, które idą, Jakub wypuści korzenie, Izrael zakwitnie, puści pędy i napełni cały świat płodami.
(9) Dlatego też tylko tak będzie zmazana wina Jakuba i wtedy będzie pełny skutek jego rozgrzeszenia, gdy doprowadzi do rozbicia wszystkich kamieni ołtarza, jak się rozbija kamienie wapienne; gdy nie podniosą się już pomniki Astarty ani ołtarze kadzidlane.
(12) I stanie się w owym dniu, że Pan będzie młócił kłosy od Eufratu aż do Rzeki Egipskiej; a wy, synowie izraelscy, będziecie zbierani jeden za drugim.
(13) I stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba i przyjdą zaginieni w ziemi asyryjskiej i rozproszeni w ziemi egipskiej, i będą oddawali pokłon Panu na świętej górze w Jeruzalemie.Izajasza 29
(5) Lecz horda twoich nieprzyjaciół stanie się jak drobny pył, a zgraja tyranów jak zdmuchnięta plewa. Stanie się to nagle, w okamgnieniu,
(6) Że będziesz nawiedzone przez Pana Zastępów grzmotem i wstrząsem, i głośnym hukiem, huraganem i wichrem, i płomieniem ognia pożerającego.
(17) Zaiste, już za małą chwilkę Liban przemieni się w urodzajne pole, a urodzajne pole będzie uważane za las.
Liban to też teren Półwyspu Arabskiego !
(18) W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć,
(19) Pokorni zaś na nowo będą się radować Panem, a ubodzy weselić Świętym Izraelskim.
(20) Gdyż nie będzie tyrana i skończy się szyderca, i będą wytępieni wszyscy, którzy czyhają na sposobność do zbrodni,
(21) Którzy słowem przywodzą ludzi do grzechu, zastawiają pułapkę na rozjemcę w sądzie, a tego, który ma słuszność, odprawiają z niczym.
(22) Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, ten, który odkupił Abrahama: Jakub nie dozna wtedy hańby i nie zblednie wtedy jego twarz,
(23) Bo gdy ujrzą wśród siebie dzieło moich rąk, uświęcą moje imię i świętego Jakubowego będą czcić jako świętego, i będą się bać Boga Izraelskiego.
(24) Ci, którzy duchowo błądzili, nabiorą rozumu, a ci, którzy szemrali, przyjmą pouczenie.


Izajasza 30
(18) I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę, i dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na niego czekają.
(19) Gdyż, ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże ci łaskę na głos twojego wołania, gdy go tylko usłyszy, odezwie się.
(20) A chociaż Pan dał wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał twój nauczyciel i twoje oczy będą oglądać twojego nauczyciela.
(21) A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu: To jest droga, którą macie chodzić!
(22) Wtedy będziesz uważał za nieczyste swoje rzeźbione bałwany pokryte srebrem i swoje lane bałwany powleczone złotem, porzucisz je jako nieczyste i powiesz do nich: Precz!
(26) Wtedy światło księżyca będzie jak światło słońca, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jak światło siedmiu dni, gdy Pan opatrzy skaleczenie swojego ludu i uleczy zadaną mu ranę.
(27) Oto imię Pana przychodzi z daleka, płonie jego gniew i obciąża jego brzemię; jego wargi są pełne wzburzenia, a jego język jak ogień pożerający.
(28) Jego tchnienie jak wezbrany potok, który sięga aż po szyję; będzie przesiewał narody w rzeszocie zniszczenia i nałoży wędzidło swojej uzdy na szczęki narodów.
(29) Wtedy zaśpiewacie pieśń jak w noc uroczystego święta i będziecie się radować z serca jak pielgrzym, który idzie przy wtórze fletu na górę Pana, do opoki Izraela.
(30) I odezwie się Pan swoim potężnym głosem, i ukaże ciosy swojego ramienia w zapalczywości gniewu i w płomieniu pożerającego ognia, wśród burzy i ulewy, i ciężkiego gradu.


Izajasza 32
(1) Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta według prawa będą panować.
(3) I oczy tych, którzy widzą, nie będą oślepione, i uszy tych, którzy słyszą, będą uważnie słuchać.
(4) Umysł skwapliwych zyska właściwe poznanie, a język jąkałów będzie mówił szybko i wyraźnie.
(5) I głupiego już nie będą nazywali szlachetnym, a o łotrze nie będą mówić, że zacny.
(6) Bo głupi mówi głupie rzeczy, a jego serce knuje złość, popełnia niegodziwość i mówi przewrotnie o Panu, dopuszcza, że głodny cierpi niedostatek, a pragnącemu odmawia napoju.
(7) Oręż łotra jest zgubny, ma on zdradzieckie zamysły, chcąc nędzarzy zrujnować słowami kłamliwymi, chociaż sprawa ubogiego jest słuszna.
(8 Lecz szlachetny ma myśli szlachetne, i on obstaje przy tym, co szlachetne.
(9) Wy, beztroskie kobiety, powstańcie, słuchajcie mojego głosu, wy, córki, pewne siebie, nadstawcie uszu na moje słowo!
(10) Nie dłużej niż za rok będziecie drżeć, wy pewne siebie! Gdyż winobranie się skończyło, a owocobrania już nie będzie.
(11) Drżyjcie, wy beztroskie, przeraźcie się, wy zadufane! Ściągnijcie szaty i obnażcie się, a przepaszcie biodra.
(12) Uderzcie się w piersi, narzekając nad rozkosznymi polami, nad urodzajnymi winnicami,
(13) Nad rolą mojego ludu, która porasta cierniem i ostem, nad wszystkimi rozkosznymi domami, nad miastem wesołym!
(15) Aż będzie wylany na nas Duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się urodzajnym polem, a urodzajne pole będzie uważane za las.
(16) I zamieszka na pustyni prawo, a sprawiedliwość osiądzie na urodzajnym polu.
(17) I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy.
(18) I zamieszka mój lud w siedzibie pokoju, w bezpiecznych mieszkaniach i w miejscach spokojnego odpoczynku.Izajasza 33
(2) Panie! Bądź nam miłościw, ciebie oczekujemy! Bądź naszym ramieniem każdego poranka i naszym zbawieniem czasu niedoli!
(10) Teraz powstanę - mówi Pan - teraz się wywyższę, teraz się podniosę.
(11) Zaszliście w ciążę plewami, a rodzicie ścierń; wasze parskanie to ogień, który was pożre.
(12) I ludy będą spalone na wapno, ścięte jak ściernie, które spłoną w ogniu.
(13) Słuchajcie, wy dalecy, czego dokonałem, i poznajcie, wy bliscy, moją moc!
(14) Grzesznicy w Syjonie zlękli się, drżenie ogarnęło niegodziwych. Kto z nas może przebywać przy ogniu, który pożera? Kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach?
(15) Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło,
(16) Ten będzie mieszkał na wysokościach; jego ostoją twierdze na skałach, ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody.
(17) Króla w jego piękności ujrzą twoje oczy, będą patrzeć na rozległy kraj.
(18) Twoje serce będzie wspominać straszne czasy: Gdzie jest ten, który liczył, gdzie ten, który ważył, gdzie ten, który spisywał wieże?
(19) Nie ujrzysz już ludu zuchwałego, ludu o niejasnej mowie, bełkoczącego niezrozumiałym językiem.
(20) Patrz na Syjon, miasto naszych uroczystych świąt! Twoje oczy zobaczą Jeruzalem, siedzibę bezpieczną, namiot, którego się nie przenosi, którego kołków nigdy się nie wyciąga i którego żaden sznur nie jest zerwany.
(21) Gdyż wspaniała chwała nam przypadnie, źródło strumieni o szerokich brzegach, nie płyną po nich okręty z wiosłami ani nie jeździ po nich okazały statek.
(22) Bo Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem: On nas wybawi.
(23) Obwisły twoje liny, nie mogą mocno utrzymać masztu w jego nasadzie; nie można rozpiąć żagli. Toteż ślepi rozdzielają obfitą zdobycz, chromi zdobywają łupy.
(24) I żaden mieszkaniec nie powie: Jestem chory. Lud, który w nim mieszka, dostąpi odpuszczenia winy.Izajasza 35
(1) Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia; niech się rozraduje i zakwitnie step!
(2) Niech jak złotogłów bujnie zakwitnie i weseli się, niech się raduje i wydaje radosne okrzyki! Chwała Libanu będzie mu dana, świetność Karmelu i Saronu; ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga.
(3) Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana!
(4) Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Bożą! Sam On przychodzi i wybawi was!
(5) Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych.
(6) Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie.
(7) Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje; w legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie.
(8 I będzie tam droga bita, nazwana Drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi.
(9) Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni.
(10) I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną.


Izajasza 40
(1) Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg!
(2) Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy.
(3) Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego!
(4) Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone; co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną!
(5) I objawi się chwała Pańska, i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały.
(6) Głos mówi: Zwiastuj! I rzekłem: Co mam zwiastować? To: Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny.
(7) Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę: Ludzie są trawą!
(8 Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki.
(9) Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie! Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści, Jeruzalem! Podnieś, nie bój się! Mów do miast judzkich: Oto wasz Bóg!
(10) Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nim, a ci, których wypracował, są przed nim.
(11) Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie.


Izajasza 41
(8 Lecz ty, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela.
(9) Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi i z najdalszych zakątków powołałem, mówiąc do ciebie: Sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie wzgardziłem tobą:
(10) Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości Swojej.
(11) Oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy pienią się na ciebie, będą unicestwieni i zginą ci, którzy się z tobą spierają.
(12) Szukać będziesz, lecz nie znajdziesz tych, którzy z tobą walczą, będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z tobą wojują.
(13) Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!
(14) Nie bój się, robaczku Jakubie, ty, garstko Izraela! Ja cię wspomogę - mówi Pan - twoim odkupicielem jest Święty Izraelski.
(15) Oto zrobiłem z ciebie ostre brony, nowe, z zębami w dwóch rzędach, abyś młócił i miażdżył góry, a pagórki pociął na sieczkę.
(16) Będziesz je przesiewał i uniesie je wiatr, a burza je rozproszy, lecz ty będziesz się radował w Panu, będziesz się chlubił Świętym Izraelskim.
(17) Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, Ja, Pan, ich wysłucham, Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę.
(18) Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin, obrócę pustynie w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła.
(19) Zasadzę na pustyni cedry, akacje, mirty i drzewa oliwne. Zaszczepię na stepie razem cyprys, wiąz i pinie,
(20) Aby widzieli i poznali, zważyli i zrozumieli wszyscy, że to ręka Pana uczyniła i że to stworzył Święty Izraelski.


Izajasza 42
(9) Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to, co ma nastać, zwiastuję; zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam.
12) Niech oddają Panu cześć i niech zwiastują jego chwałę na wyspach!
(13) Pan wyrusza jak bohater, jak wojownik budzi zapał do walki, rzuca donośny zew bojowy, wydaje okrzyk, nad swoimi wrogami odnosi zwycięstwo.
(14) Już długo milczałem, nie odzywałem się, powstrzymywałem się; lecz teraz jak rodząca będę krzyczeć, będę zawodzić i skomleć.
(15) Spustoszę góry i pagórki, i wysuszę wszystką ich zieleń, przemienię rzeki w suchą ziemię i bagna osuszę.
(16) I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają, ścieżkami im nieznanymi ich powiodę, ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich!
(17) Obrócą się w tył i okryją się hańbą ci, którzy polegają na bałwanach, ci, którzy mówią do posągów lanych: Wy jesteście naszymi bogami.
Nasi kochani bracia i siostry z religi typu kk .
(18) Słuchajcie, wy głusi! A wy, ślepi, przejrzyjcie, aby widzieć!
(19) Kto jest ślepy, jeżeli nie mój sługa, i głuchy, jeżeli nie mój posłaniec, którego posyłam? Kto jest ślepy jak posłaniec i głuchy jak sługa Pana?
(20) Widział wiele rzeczy, lecz nie zważał na nie, jego uszy otwarte, lecz nie słyszy.
(21) Upodobało się Panu dla jego sprawiedliwości, aby jego zakon był wielki i sławny.
(22) Lecz lud jest złupiony i obrabowany, wszyscy oni są spętani w dołach i zamknięci w więzieniach, stali się łupem, a nie ma kto by ratował, wydani na splądrowanie, a nikt nie mówi: Oddaj!
(23) Kto między wami tego słucha? Kto zwraca uwagę i słucha tego, myśląc o przyszłości?
(24) Kto wydał Jakuba na splądrowanie, a Izraela łupieżcom? Czy nie Pan, przeciwko któremu zgrzeszyliśmy? Nie chcieli chodzić jego drogami ani też nie słuchali jego zakonu,
(25) Dlatego wylał na niego żar swojego gniewu i okropności wojny, tak że objęły go zewsząd, lecz on tego nie zrozumiał, a chociaż płomienie go przypiekły, jednak nie bierze sobie tego do serca.


Izajasza 43
(1) Lecz teraz - tak mówi Pan - który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem moim jesteś!
(2) Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię.
(3) Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem; daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie.
(4) Dlatego że jesteś w moich oczach drogi, cenny i Ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie.
(5) Nie bój się, bo Ja jestem z tobą Ze Wschodu przywiodę twoje potomstwo i z Zachodu zgromadzę cię.
(6) Do Północy powiem: Wydaj! A do Południa: Nie zatrzymuj! Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi!
(7) Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem.
(9) Niech wszystkie narody zbiorą się razem i niech się zgromadzą ludy. Kto wśród nich może to zwiastować i opowiedzieć nam o przeszłych wydarzeniach? Niech postawią swoich świadków, aby byli bez zarzutu i aby słyszano i mówiono: To prawda!
(10) Wy jesteście moimi świadkami - mówi Pan - i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy.
(11) Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela.
(12) Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was, i wy jesteście moimi świadkami - mówi Pan - a Ja jestem Bogiem
(13) I nadal nim będę, a nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać z mojej ręki. Gdy Ja coś czynię, któż to zmieni?
(14) Tak mówi Pan, wasz Odkupiciel, Święty Izraelski: Ze względu na was skierowałem wyprawę do Babilonu, skruszyłem wszystkie zawory więzień, w biadanie przemienię też radosne okrzyki Chaldejczyków.
(15) Ja, Pan, jestem waszym Świętym; Ja, Stwórca Izraela, jestem waszym Królem.
(16) Tak mówi Pan, który toruje drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody,
(17) Który wyprowadza do boju wozy i konie, wojsko i siły zbrojne razem; a oto leżą i już nie powstaną, zgaśli, spłonęli jak knot.
(18) Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie!
(19) Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu.

Izajasza 44
(1) Lecz teraz słuchaj, Jakubie, mój sługo, i ty, Izraelu, którego wybrałem.
(2) Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga. Nie bój się, mój sługo, Jakubie, i Jeszurunie, którego wybrałem!
(3) Gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd; wyleję mojego Ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle,
(4) Aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak topole nad ruczajami.
(5) Jeden powie wówczas: Ja należę do Pana! Drugi nazwie się imieniem Jakuba, a inny wypisze na swojej ręce: "Własność Pana" - i otrzyma zaszczytne imię "Izrael".
(6) Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.
(7) I kto jest mi równy? Niech zawoła, niech to zwiastuje i niech mi to przedstawi! Kto zwiastował od dawien dawna przyszłe rzeczy? A to, co ma nastąpić, niech nam zwiastują!
(8) Nie trwóżcie się i nie lękajcie się! Czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? I wy jesteście moimi świadkami. Czy jest bóg oprócz mnie? Nie, nie ma innej opoki, nie znam żadnej.
(9) Wytwórcy bałwanów są w ogóle niczym, a ich ulubione wytwory są bez wartości, ich czciciele są ślepi, a oczywista ich niewiedza naraża ich na hańbę.
(21) Pomnij na to, Jakubie, i ty, Izraelu, gdyż ty jesteś moim sługą, stworzyłem cię, jesteś moim sługą, Izraelu, nie zapomnę o tobie.
(22) Starłem jak obłok twoje występki, a twoje grzechy jak mgłę: Nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem.
(23) Wykrzykujcie niebiosa, bo Pan to uczynił, krzyczcie głośno, wy, głębiny ziemi, wy, góry, wybuchajcie okrzykiem radości, ty, lesie, ze wszystkimi swoimi drzewami gdyż Pan odkupił Jakuba i wsławił się w Izraelu!
(24) Tak mówi Pan, twój Odkupiciel i twój Stwórca jeszcze w łonie matki: Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego, Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię - kto był ze mną?

Izajasza 45
(17) Izrael jest zbawiony przez Pana, w zbawieniu wiecznym, oni nie będzą zawstydzeni ani przeklęci na wieki.
(18) Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios - On jest Bogiem - który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył: Ja jestem Pan, a nie ma innego.
(19) Nie mówiłem w ukryciu ani w jakimś ciemnym zakątku ziemi, nie powiedziałem do potomstwa Jakuba: Szukajcie mnie daremnie! Ja jestem Pan, który mówię prawdę, zwiastuję, co słuszne.
(20) Zbierzcie się i przyjdźcie, przystąpcie razem, wy, ocaleni z narodów! Nierozumni są ci, którzy noszą swojego bałwana z drewna i modlą się do boga, który nie może wybawić.
(21) Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech także wspólnie się naradzą! Kto od dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował? Czy nie Ja, Pan, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego boga sprawiedliwego i wybawiciela.
(22) Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.
(23) Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język,
(24) Mówiąc: Jedynie w Panu jest zbawienie i moc, do niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na niego gniewali.
(25) Lecz wszelkie potomstwo Izraela uzyska w Panu zbawienie i chlubić się nim będzie.

Izajasza 46
(3) Słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała resztko domu Izraela, których noszę od urodzenia, których piastuję od poczęcia!
(4) Pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił; Ja to uczyniłem i Ja będę nosił, i Ja będę dźwigał i ratował.
(5) Z kim mnie porównacie i z kim zestawicie albo do kogo upodobnicie, abyśmy byli sobie równi?
(8 Pamiętajcie o tym i przyznajcie się do winy, weźcie to do serca, wy odstępcy!
(9) Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja.
(10) Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę.
(12) Słuchajcie mnie, wy, ludzie zwątpiałego serca, którzy jesteście dalecy od sprawiedliwości.
(13) Przybliżyłem moją sprawiedliwość, już nie jest daleko, a moje zbawienie nie odwlecze się. I udzielę na Syjonie zbawienia Izraelowi, chwale mojej.

Izajasza 48
(1) Słuchajcie tego, domu Jakuba, którzy nazywacie się imieniem Izraela i z nasienia Judy pochodzicie, przysięgacie na imię Pana i wyznajecie Boga Izraela, lecz nieprawdziwie i nieszczerze.
(2) Bo nazywacie się według świętego miasta i opieracie się na Bogu Izraela - jego imię Pan Zastępów -
(3) Rzeczy przeszłe od dawna zwiastowałem, z moich ust one wyszły i zapowiadałem je, nagle wykonałem to i spełniło się.
(4) Ponieważ wiedziałem, że jesteś uparty i że twój kark jest ścięgnem z żelaza, a twoje czoło ze spiżu,
(5) Dlatego dawno ci zwiastowałem i ogłaszałem, zanim się spełniło, abyś nie powiedział: Mój bożek to uczynił, a mój posąg ryty i mój posąg lany to nakazał.
(6) Słyszałeś o tym, zobacz to wszystko! A wy - czy nie będziecie o tym świadczyli? Od teraz będę ci ogłaszał rzeczy nowe i rzeczy zakryte, o których nie wiedziałeś.
(7) Teraz stały się one, a nie dawno, i przed dniem dzisiejszym o nich nie słyszałeś, abyś nie powiedział; Ja o nich wiedziałem.
(8 Ty o tym ani nie słyszałeś, ani nie wiedziałeś, ani też twoje ucho nie było dawniej otwarte, wiedziałem bowiem, że jesteś zupełnie niewierny i że zwano cię odstępcą od urodzenia.
(9) Przez wzgląd na moje imię powstrzymywałem swój gniew i przez wzgląd na moją cześć oszczędzałem cię, aby cię nie zniszczyć.
(10) Oto wytapiałem cię sobie jak srebro, próbowałem cię w piecu cierpienia.

(17) Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraelski: Ja, Pan, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść.
(18) O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie!
(19) Twój ród byłby liczny jak piasek, a twojego potomstwa tyle, co ziarnek piasku, jego imię nie byłoby wytępione ani zniszczone przed moim obliczem.
(20) Wychodźcie z Babilonu, uciekajcie od Chaldejczyków! Głośno i radośnie to zwiastujcie, rozgłaszajcie to. Roznoście tę wieść do krańców ziemi! Mówcie: Pan wykupił swojego sługę Jakuba.
(21) Nie mieli pragnienia, gdy ich wiódł przez pustynię, sprawił, że woda wytrysnęła dla nich ze skały i rozłupał skałę tak, że wypłynęła woda.
(22) Nie mają pokoju bezbożni - mówi Pan.

Izajasza 49
(10) Nie będą łaknąć ani pragnąć, nie dokuczy im gorący wiatr ni żar słoneczny, bo ten, który lituje się nad nimi, będzie ich prowadził i zawiedzie ich do krynicznych wód.
(11) Poprzez wszystkie moje góry utoruję drogi, a moje ścieżki będą podwyższone.
(12) I tak jedni będą przychodzić ze Wschodu, a drudzy z Północy i z Zachodu, a jeszcze inni z kraju Synitów.
(13) Śpiewajcie radośnie, niebiosa, i wesel się, ziemio, i wy, góry, rozbrzmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami!
(18) Podnieś swoje oczy wokoło i spojrzyj: Wszyscy się zebrali, przychodzą do ciebie. Jakom żyw - mówi Pan - przyodziejesz się w nich wszystkich jak w ozdobę i przepaszesz się nimi jak oblubienica.
(19) Gdyż twoje gruzy i zniszczenia, i twoja spustoszona ziemia będzie teraz za ciasna dla tych, którzy mają na niej mieszkać, a daleko będą ci, którzy cię pochłaniają.
(20) Jeszcze będą mówić do twoich własnych uszu twoje dzieci, których cię pozbawiono: Za ciasne jest dla mnie to miejsce, dodaj mi jeszcze, abym miał gdzie mieszkać!
(21) Wtedy sama pomyślisz w swoim sercu: Kto mi tych zrodził? Przecież ja byłam bezdzietna i niepłodna, wygnana i odepchnięta? Tych więc kto wychował? Przecież ja pozostałam sama, skąd więc ci pochodzą?
(22) Tak mówi Wszechmogący Pan: Oto Ja podniosę moją rękę w stronę narodów i wysoko zatknę mój sztandar dla ludów; i przyniosą w swoich objęciach twoich synów, a twoje córki będą nieść na ramionach.
(23) Królowie będą twoimi piastunami, a ich księżniczki twoimi niańkami, twarzą do ziemi będą ci oddawać pokłon i proch z twoich nóg będą zlizywać. Wtedy poznasz, że Ja jestem Pan i że nie zawiodą się ci, którzy we mnie pokładają nadzieję.
(26) Twoim gnębicielom każę jeść ich własne ciało, i będą pili swoją własną krew jak świeże wino, i będą pijani: I pozna każdy człowiek, że Ja jestem Panem, który wyzwala ciebie, który podtrzymuje siłę Jakuba.

Izajasza 51
1) Słuchajcie mnie, wy, którzy dążycie do sprawiedliwości, wy, którzy szukacie Pana. Spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani, i na kamieniołom, z którego jesteście wydobyci!
(2) Spójrzcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, waszą rodzicielkę, gdyż jego jednego powołałem, lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem.
(3) Gdyż Pan pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego rozpadliny. Uczyni z jego pustkowia Eden, a z jego pustyni ogród Pana, radość i wesele zapanują w nim, pieśń dziękczynna i dźwięk pieśni.
(4) Usłyszcie mnie, usłyszcie mnie, mój ludzie i królowie wasi, słuchajcie mnie: ponieważ prawo przystąpi ode mnie, a mój sąd stanie się światłem narodów.
(5) Moja sprawiedliwość biegnie szybko, moje zbawienie postępuje jak światłość, na moim ramieniu będą polegać narody, wyspy będą mnie wyczekiwać, i na moim ramieniu będą polegać.
(9) Obudź się, obudź się, Jeruzalem. oblecz się w siłę ramienia Obudź się wcześnie, jak starożytne pokolenie.
(11) I wrócą odkupieni przez Pana, i przybędą na Syjon z okrzykiem radości, a wieczna radość będzie nad ich głowami, dostąpią radości i wesela, zniknie zmartwienie i wzdychanie.
(12) Ja, Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak trawa?


Izajasza 66:1-24
(10) Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzy się nad nią smuciliście, (11) ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej pociech; ażebyście ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej chwały. (12) Tak bowiem mówi Pan: Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów - jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na biodrach i na kolanach będą pieszczone. (13) Jak kogoś pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy. (14) Na ten widok rozradują się serca wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom, a gniew - Jego nieprzyjaciołom. (15) Bo oto Pan przybywa w ogniu, a Jego rydwany [pędzą] jak burza, by zaspokoić swój gniew pożogą i groźby swoje płomieniami ognia. (16) Bo Pan sądu dokonuje ogniem i mieczem swym - nad wszelkim ciałem, tak iż wielu będzie pobitych przez Pana. (17) Ci, którzy się poświęcają i oczyszczają, by wejść do ogrodów za innym, który już jest w środku, którzy jedzą wieprzowe mięso i płazy, i myszy, zginą razem - wyrocznia Pana. (18) A Ja znam ich czyny i zamysły.Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę. (19) Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Lud, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały o mojej sławie ani nie widziały mojej chwały. Oni rozgłoszą chwałę moją wśród narodów. (20) Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach - na moją świętą górę w Jeruzalem - mówi Pan - podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę pokarmową w czystych naczyniach do świątyni Pana. (21) Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów - mówi Pan. (22) Bo jak nowe niebiosa i nowa ziemia, które Ja uczynię, trwać będą przede Mną - wyrocznia Pana - tak będzie trwało wasze potomstwo i wasze imię. (23) Sprawdzi się to, że każdego miesiąca podczas nowiu i każdego tygodnia w szabat przyjdzie każdy człowiek, by Mi oddać pokłon - mówi Pan. (24) A gdy wyjdą, ujrzą trupy ludzi, którzy się zbuntowali przeciwko Mnie: bo robak ich nie zginie, i nie zagaśnie ich ogień, i będą oni wzbudzać odrazę u wszelkiej istoty żyjącej."


Micheasza 2:12, 13 (12) Na pewno zbiorę całego Jakuba, na pewno zgromadzę resztkę Izraela. Skupię go jak owce w ogrodzeniu, jak trzodę na wygonie, i będzie to gwarny tłum ludzi. (13) Przed nimi pójdzie ten, który będzie łamał szyki, przełamie opór na przedzie, przejdą przez bramę i wyjdą. Przed nimi będzie kroczył ich Król, a Pan będzie na ich czele.

Ozeasza 2:1, 2
(1) A liczba synów Izraela będzie jak piasek morski, którego nie można ani zmierzyć, ani zliczyć. I będzie tak, że zamiast mówić do nich: Wy nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówiło: Synami Boga żywego jesteście.
(2) Potem zbiorą się razem synowie Judy i synowie Izraela i ustanowią nad sobą jedną głowę, i wyruszą z kraju, bo będzie wielki dzień Jezreela.

 Zachariasza 8:20-23
(20) Tak mówi Pan Zastępów: W przyszłości przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast.
(21) Mieszkańcy jednego miasta, idąc do drugiego, będą mówili: Pójdźmy zjednać przychylność Pana i szukać Pana Zastępów! - Ja także idę.
(22) I tak liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalem i zjednać sobie przychylność Pana.
(23) Tak mówi Pan Zastępów: W owych dniach dziesięciu mężów ze wszystkich języków, którymi mówią narody, uchwyci się skraju płaszcza Judejczyka, mówiąc: Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg.
Jeremiasza 3:12-25
(12) Idź i głoś następujące słowa ku północy: Wróć, Izraelu-Odstępco - wyrocznia Pana. Nie okażę wam oblicza surowego, bo miłosierny jestem - wyrocznia Pana - nie będę pałał gniewem na wieki.
(13) Tylko uznaj swoją winę, że zbuntowałaś się przeciw Panu, Bogu swemu, i włóczyłaś się po wszystkich drogach [ku obcym] - pod każdym zielonym drzewem, a głosu mojego nie słuchałaś - wyrocznia Pana.
(14) Wróćcie, synowie wiarołomni - wyrocznia Pana - bo jestem Panem waszym i przyjmę was, po jednym z każdego miasta, po dwóch z każdego rodu, by zaprowadzić na Syjon.

(15) I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie.
(16) A gdy się rozmnożycie i wydacie liczne potomstwo na ziemi w owych dniach - wyrocznia Pana - nikt nie będzie już mówił: Arka Przymierza Pańskiego! Nikt już nie będzie o niej myślał ani jej wspominał, ani odczuwał jej braku, ani też nie uczyni nowej.
(17) W tym to czasie Jerozolima będzie się nazywała Tronem Pana. Zgromadzą się w niej wszystkie narody w imię Pana i nie będą już postępowały według zatwardziałości swych przewrotnych serc.
(18) W owych dniach pójdzie dom Judy do domu Izraela i przyjdą zgodnie z kraju północnego do ziemi, którą dałem jako dziedzictwo waszym przodkom.
(19) Ja zaś powiedziałem sobie: Jakże chciałbym cię zaliczyć do synów i dać ci przepiękną ziemię, najwspanialszą pośród posiadłości narodów! Myślałem: będziesz Mnie wzywał: Mój Ojcze! i nie odwrócisz się ode Mnie.
(20) Ale jak niewiasta nie dotrzymuje wiary swemu oblubieńcowi, tak nie dotrzymaliście Mi wiary wy, domu Izraela - wyrocznia Pana.
(21) Posłuchaj, na wyżynach daje się słyszeć pełen błagania lament synów Izraela, iż skazili przewrotnością swe postępowanie, zapomnieli o Panu, Bogu swoim.
(22) Powróćcie, zbuntowani synowie, uleczę wasze odstępstwa. "Oto jesteśmy, przychodzimy do Ciebie, bo jesteś, Panie, Bogiem naszym.
(23)Rzeczywiście, zwodnicze są wyżyny i tumult na górach. Rzeczywiście, w Panu, Bogu naszym, jest zbawienie Izraela.
(24) Baal pochłaniał od zarania naszej młodości owoc pracy naszych przodków, ich drobne i większe bydło, ich synów i córki.
(25) Leżeć musimy w hańbie i wstyd nas okrywa, bo zgrzeszyliśmy wobec Pana, Boga naszego, my i przodkowie nasi, począwszy od młodości aż do dziś; nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego".
Prz 1, 22-33
(22) Dokąd naiwni mają kochać naiwność? szydercy pragnąć szyderstwa? a niemądrzy - pogardzać poznaniem? (23) Powróćcie do moich upomnień, udzielę wam ducha mojego, nauczę was moich zaleceń. (24) Ponieważ wołałam, a wy nie dbaliście, podałam rękę, a nikt nie zważał, (25) gardziliście każdą mą radą, nie chcieliście moich upomnień - (26) i ja waszą klęskę wyszydzę, zadrwię, gdy nadejdzie wasz przestrach; (27) gdy strach nadciągnie jak burza, a wasze nieszczęście jak wicher, gdy spotka was ucisk i boleść. (28) Wtedy będą mnie prosić, a nie odpowiem; będą mnie szukać, ale mnie nie znajdą. (29) Za to, że wiedzą wzgardzili i znienawidzili bojaźń Pańską, (30) nie poszli za moimi radami, wzgardzili całym moim napomnieniem - (31) spożyją owoce swej drogi, nasycą się swymi planami. (32) Bo odstępstwo prostaków ich uśmierci, bezmyślność niemądrych ich zgubi. (33) A kto mnie słucha - spokój osiągnie, bezpieczny, bez obawy nieszczęścia.
 Ks.Ezechiela 38,25
(25) Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Teraz odmienię los Jakuba, zmiłuję się nad całym domem izraelskim i zadbam gorliwie o święte moje imię.
(26) I zapomną o swojej hańbie i wszelkim swoim odstępstwie, którego się dopuścili wobec mnie, gdy bezpiecznie mieszkać będą na swojej ziemi i nikt ich nie będzie straszył.
(27) Gdy sprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę ich z ziem ich wrogów, wtedy okażę się na nich świętym na oczach wielu narodów.
(28) I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem! Gdyż kazałem im iść do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich na ich ziemi i nie pozostawię tam nikogo z nich.
(29) Nie zakryję przed nimi mojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha na dom izraelski - mówi Wszechmocny Pan.


Ozeasza 3:4
(4) Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez
posągu, bez efodu i bez terafów.
(5) Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i
Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego
dobroci.
Ozeasza 4:17, 18
(17) Efraim zaprzyjaźniony jest z bałwanami, związał się z gronem pijaków!
(18) Ustawicznie uprawiają nierząd, bardziej kochają hańbę niż swoją chwałę.


Ozeasza 5:3-5
(3) Ja znam Efraima, a Izrael nie jest skryty przede mną. To ty, Efraimie, uprawiałeś nierząd, a Izrael jest skalany.
(4) Ich uczynki nie pozwalają im zawrócić do swojego Boga, gdyż duch wszeteczeństwa jest w ich sercu, tak że nie znają Pana.
(5) Tak więc pycha Izraela świadczy przeciwko niemu; dlatego Izrael i Efraim upadnie z powodu swojej winy, upadnie też z nimi Juda.
 Ozeasz 5:14, 15
(14) Bo Ja wystąpię przeciw Efraimowi jak lew, a przeciw domowi Judy jak lwię; Ja sam rozszarpię i odejdę, Ja porwę i nikt ich nie wyratuje.
(15) Znowu wrócę na swoje miejsce, aż zaczną szukać w skrusze mojego oblicza, zatęsknią za mną w swojej niedoli.


Ozeasza 6:10, 11
(10) W domu Izraela widziałem okropne rzeczy: Tam Efraim oddał się wszeteczeństwu, Izrael się splugawił.
(11) Także dla ciebie, Judo, przygotowane jest żniwo.


Ozeasza 7:8-11 i 16
(8 Efraim zmieszał się z narodami. Efraim stał się jak placek nie obrócony.
(9) Obcy zużywają jego siłę, a on o tym nie wie; nawet siwizna go przyprószyła, a on i tego nie wie.
(10) A choć pycha Izraela świadczy przeciwko niemu, jednak nie nawrócili się do Pana, swojego Boga, ani w tym wszystkim go nie szukali.
(11) I Efraim stał się jak gołąb głupi i nierozumny: Wzywali Egipt i udawali się do Asyrii.
(16) Zwracają się do Baala, stali się jak łuk zawodny. Toteż ich książęta padną od miecza z powodu swego zuchwałego języka i będą pośmiewiskiem w ziemi egipskiej.

Ozeasza 8:2-4
(2) Krzyczą do mnie: Znamy cię, Boże!
(3) Izrael odrzucił to, co dobre, niechże go ściga nieprzyjaciel!
(4) Powołują królów, lecz beze mnie, ustanawiają książąt, lecz bez mojej wiedzy. Ze swojego srebra i złota uczynili sobie bałwany na własną zgubę. 
Ozeasza 8:7-8
(7) Bo sieją wiatr i będą zbierać burzę. Zboże nie ma kłosa, nie da więc mąki, a choćby nawet dało, obcy ją zjedzą.
(8 Zginął Izrael, jest teraz wśród ludów jak naczynie, na które nie ma popytu.
 
Ozeasza 8:11-14
(11) Zaiste, Efraim zbudował sobie liczne ołtarze, lecz stały się one ołtarzami grzechu.
(12) Chociaż spisałem mu wiele moich wskazań, to jednak lekce je sobie ważyli jako coś obcego.
(13) Lubią ofiary rzeźne i chętnie je składają, także mięso, i chętnie je jedzą, lecz Pan ich sobie nie upodobał. Będzie teraz pamiętał o ich przewinie i karać ich będzie za ich grzechy! Powrócą do Egiptu!
(14) Izrael zapomniał o swoim Stworzycielu i zbudował sobie świątynie. Również Juda zbudował wiele miast obronnych. Ześlę więc ogień na jego miasta, aby zniszczył jego pałace.
 
Ozeasza 10:11
(11) Efraim jest jak jałówka dobrze wyćwiczona, która chętnie młóci; więc też włożyłem jarzmo na jego piękny kark i zaprzągłem Efraima: Izrael miał orać, a Jakub włóczyć.
Ozeasza 13:1, 2
(1) Dopóki Efraim przemawiał zgodnie z moimi przykazaniami, cieszył się wzięciem w Izraelu. Potem z powodu Baala ściągnął na się winę i zmarniał.
(2) A teraz grzeszą dalej, bo ze swojego srebra uczynili sobie lane posążki, bałwany według swojego pomysłu, a to wszystko jest robotą rzemieślników. Potem sami mówią: Składajcie im ofiary! A ludzie całują cielce.


Ozeasza 14:8, 9
(8 Efraimie! Na cóż ci jeszcze bałwany? Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie twój owoc.
(9) Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech to pozna; gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają.Amosa 9
(8 Oto oczy Wszechmogącego Pana są zwrócone na to grzeszne królestwo: Wytępię je z powierzchni ziemi, jednak nie wytępię doszczętnie domu Jakuba - mówi Pan.
(9) Bo oto każę przesiać wśród wszystkich ludów dom Izraela, jak się przesiewa w przetaku, tak że ziarnko nie upadnie na ziemię.
(10) Od miecza poginą wszyscy grzesznicy mojego ludu, którzy mówią: Nie dosięgnie nas ani nie zaskoczy nieszczęście.
(11) W owym dniu podniosę upadły szałas Dawida i odbuduję jego ruiny, i połączę ich części, które zostały podzielone i będę budował jak za dawnych dni,
(12) A resztka ludzi i wszystkie narody, nad którymi wzywane było moje Imię, może mnie gorliwie szukać, mówi Pan, który czyni te wszystkie rzeczy.
(14) I odmienię los mojego ludu izraelskiego, tak że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce.
(15) Zaszczepię ich na ich ziemi; i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem - mówi Pan, twój Bóg.

Abdiasza 1
(17) Lecz na górze Syjon będzie wybawienie, jest ona przecież święta, i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili.
Michasza 5
(2) Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem reszta jego braci wróci do synów Izraela.
(3) Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, w chwale imienia Pana, swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi.
(6) Potem będzie resztka Jakuba wśród wielu ludów jak rosa, która pochodzi od Pana, jak obfite deszcze na zieleń, która nie czeka na ludzi ani nie pokłada nadziei w synach ludzkich.


Objawienie 12:1, 2 i 5 (1) I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd;
(2) A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała.
(...)
(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.
Sofoniasza 3
(8 Dlatego oczekujcie dnia - mówi Pan - w którym wystąpię jako oskarżyciel. Bo mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie swoją popędliwość, cały żar swojego gniewu. Zaprawdę, cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej żarliwości.
(9) Potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć mu jednomyślnie.
(10) Spoza strumieni Kuszytów moi wyznawcy, rozproszony mój lud, przyniosą mi dary.
(11) W owym dniu nie doznasz już hańby z powodu wszystkich swych czynów, którymi grzeszyłeś przeciwko mnie. Gdyż wtedy usunę spośród ciebie twoich pyszałków i nie będziesz się już chełpić na mojej świętej górze.
(12) I pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi: to oni ufać będą imieniu Pana.
(13) Resztka Izraela nie będzie się dopuszczała bezprawia, nie będzie mówiła kłamstwa i w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy. Zaiste, będą się paść i odpoczywać, a nikt nie będzie ich straszył.
(14) Wesel się, córko Syjonu, wykrzykuj głośno, Izraelu! Raduj się i wykrzykuj radośnie z całego serca, córko jeruzalemska!
(15) Pan oddalił twoich przeciwników, odpędził twoich nieprzyjaciół. Pan, król Izraela, jest pośród ciebie, już nie doznasz nieszczęścia.
(16) W owym dniu powiedzą do Jeruzalemu: Nie bój się, Syjonie! Niech nie opadają twoje ręce!
(17) Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, On zbawi! Będzie się radował z ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość. Będzie się weselił z ciebie tak,
(18) Jak się weselą w święta. Usunę spośród ciebie zło, abyś z powodu niego nie doznało hańby.
(19) Oto Ja w owym czasie położę kres wszystkim twoim ciemiężycielom. Wspomogę to, co kuleje, zbiorę to, co rozproszone, obdarzę ich chwałą i sławą w każdym kraju, gdzie doznali hańby.
(20) W owym czasie przywiodę was z powrotem i zgromadzę was w tym czasie. Zaprawdę, obdarzę was sławą i chwałą u wszystkich ludów ziemi, gdy na waszych oczach odmienię wasz los - mówi Pan. 

Jeremiasza 14
(7) Chociaż nasze winy świadczą przeciwko nam, uczyń, o Panie, jak ci każe twoje imię, gdyż liczne są nasze wykroczenia, którymi przeciwko tobie zgrzeszyliśmy!
(8 O, nadziejo Izraela, jego Wybawco w czasach niedoli! Czemu jesteś jak obcy przybysz w ziemi, jak wędrowiec, który rozbija namiot tylko, aby przenocować?
(9) Czemu jesteś jak mąż strwożony, jak wojownik, który nie może ocalić? Przecie Ty, Panie, jesteś pośród nas, a twoim imieniem jesteśmy nazwani, nie opuszczaj nas!
(20) Uznajemy, Panie, naszą bezbożność, winę naszych ojców, że zgrzeszyliśmy przeciwko tobie.
(21) Nie pogardź nami przez wzgląd na twoje imię, nie dopuść do zbezczeszczenia tronu twojej chwały; wspomnij, a nie zrywaj twojego przymierza z nami!
(22) Czy są między bożyszczami narodów takie, które by spuszczały deszcz? Albo czy niebiosa same dają ulewny deszcz? Czy to nie raczej Ty, Panie, Boże nasz? W tobie pokładamy nadzieję, gdyż Ty czynisz to wszystko.

Jeremiasza 14
(17) I powiesz im to słowo: Moje oczy zalewają się łzami dniem i nocą, bez przestanku, gdyż wielką klęską została dotknięta panna, córka mojego ludu, ciosem bardzo bolesnym.
 

Tak jak pisałem we wcześniejszym poście 144000 Sług Boga jest bardzo prawdopodobne, że my Polacy oraz inni Słowianie jesteśmy potomkami linii Jakuba, Izaaka oraz Abrahama.
Ciąży na nas olbrzymie brzemię, tudzież pojawia się wspaniała nadzieja.
Jeżeli przyjmiecie to do świadomości, to wasze życie zacznie się zmieniać.
Przestaniesz traktować życie tak jak ci wciska nasienie węża oraz inne grzeszne narody, a zaczniesz szukać nowej ścieżki...ścieżki Boga.

Nie potrzebujemy dowodów materialnych, żeby w tę prawdę uwierzyć. Prawdopodobnie nie ma ich już.
Wystarczy nam, że to czujemy. Że my Słowianie; Polacy,  Rosjanie, Czesi, Słowacy, Litwini, Ukraińcy, Białorusini, Serbowie, Chorwaci, Macedończycy, Węgrowie, Amerykanie itd jesteśmy ludźmi pragnącymi sprawiedliwości i godnego życia. Brakuje nam pasterza oraz Ojca, który pocieszy i uleczy serce. Nasi przodkowie zawsze wierzyli w Stwórcę, pomimo swoich grzechów.
Od wieków żyjemy sami w strachu, na obcej ziemi, wśród pogan, którzy nas wykorzystują za pozwoleniem Boga. Jest to słuszna kara Ojcze, ale prosimy Cię;  PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE.c.d.n.