poniedziałek, 3 sierpnia 2015

...::: Czy winniśmy nazywać się chrześcijanami ? :::...

No właśnie. Czy my nowonarodzeni, Ci którzy odnaleźli w końcu sens życia poprzez Boga i Jego Syna, powinniśmy używać zwrotu ''chrześcijanin'' w odnesieniu do siebie ?

Odkąd Bóg otworzył mi oczy na część prawdy, to starałem się przyporządkować siebie do jakiejś grupy. Swoje początki z Biblią miałem śledząc codziennie forum H. Kubika i pochodne jemu, dlatego czułem się (nadal się czuję) bliski ich wyznaniom. Ale jak siebie określić ?

Byłem wierzącym i praktykującym. Byłem chrześcijaninem i katolikiem...ale wszystko to było związane z kościołem, czyli synagogą szatana.

Nadal jestem więrzący, ale inaczej. Nadal jestem praktykujący, ale inaczej. Nadal jestem ochrzczonym, ale inaczej, bo czuję że z ducha świętego. Katolikiem jestem tylko na papieże.

Zastanawiam się czy określanie siebie w tym momencie jako chrześcijanin jest prawidłowe.
Pierwsze co zaglądam do Słowa Bożego (Mesjańska)...wyszukiwarka ''chrześcijanin''.

Dzieje Ap. 26: (27) Czy wierzysz, królu Agryppo, prorokom? Wiem, że wierzysz.
(28) A na to Agryppa do Pawła: Niedługo, a przekonasz mnie, bym został
chrześcijaninem.

1 List Piotra 4:(16) Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej
tym imieniem wielbi Boga.

tylko tyle.

Upewniam się w innych wersjach (korzystam z http://biblia.apologetyka.com/search):
Te same dwa wersety. Nic więcej.Co nam mówi Żydoopedia:
Chrześcijaństwo (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawiona, określana niekiedy jako chrystianizm[1]. Jest oparta na nauczaniu Jezusa Chrystusa przekazanym w ewangeliach kanonicznych oraz treści pism religijnych składających się na Biblię. Chrześcijaństwo narodziło się w I wieku n.e. w Palestynie.Zgodnie z Dziejami Apostolskimi (11,26) „W Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami” (gr. Χριστιανός). Określenie to pochodziło prawdopodobnie z kręgów pogańskich i miało początkowo negatywny wydźwięk. Z czasem zaczęło wyrażać odrębność wierzących w Jezusa Chrystusa (wcześniejsze terminy to "wierzący", "uczniowie").
Pierwsze użycie terminu chrześcijaństwo (gr. Χριστιανισμός) w tekście biblijnym odnotowano w Dziejach Apostolskich (Dz 26,28)[5]. Pojawia się ono również u Tertuliana, Grzegorza z Nyssy i u innych pisarzy wczesnochrześcijańskich.
Pierwotnie symbolem chrześcijaństwa była ryba[6], zaś w III w. stał się nim krzyż. Nawiązano w ten sposób do dwóch pierwszych liter greckich słowa Christos (Χ – chi i Ρ – ro), a następnie również do ukrzyżowania Jezusa.

Według badań PEW Forum, z chrześcijaństwem identyfikuje się blisko 32% ludności świata (według raportu z 2011 r.[30]). Według sprawozdania organizacji spośród blisko 2,2 miliarda chrześcijan wyróżnia się :ok. 1,1 mld katolików (50,1% wszystkich chrześcijan i 15,9% światowej populacji),
Teraz zastanawiam się w jaki sposób Chrystus określał Apostołów i całą resztę nawróconych...szukam, ale najpierw potwierdzenie w ST:

Iz 54:(13) I wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami Pana, a twoje dzieci będą miały
wielki dobrobyt.

Mat 9: (19) I wstał Isus, i poszedł za nim wraz z uczniami swymi. (tak ich nazywał)
 
Mat 28: (18) A Isus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i
na ziemi.
Mat 28:(19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię moje,
(20) Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po
wszystkie dni aż do skończenia świata.
(teraz nas tak nazywa)

Jana 8:(29) A Ten, który mnie posłał, jest ze mną; nie zostawił mnie samego, bo Ja zawsze czynię
to, co się jemu podoba.
(30) Gdy tak mówił, wielu uwierzyło w niego.
(31) Mówił więc Isus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w słowie
moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie
(32) I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. 

Jana 13:(33) Dziateczki! Jeszcze chwilkę będę z wami; szukać mnie będziecie i, jak powiedziałem
Żydom: Gdzie Ja idę, tam wy przyjść nie możecie, i teraz wam to mówię.
(34) Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć
będziecie.

Jana 15:(8) Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się
uczniami moimi. 

 Może czepiam się, ale wyrażenie ''chrześcijanin'' zawsze będzie kojarzyło mi się z kościołem, od którego całkowicie odciąłem się mentalnie. W dodatku mamy charakterystyczny symbol krzyża i ryby. Jeżeli chodzi o symbole to mam już dość. Nie chcę się z żadnym utożsamiać. Moim symbolem mają być uczynki, po tym mają mnie poznać.
Dlatego wolałbym się przedstawiać jako NOWONARODZONY UCZEŃ ISUSA CHRYSTUSA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz