niedziela, 15 marca 2015

...::: Znaki końca czasów :::...
Mat 24: (6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo
musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.
(7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i
będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.

(8) Ale to wszystko dopiero początek boleści.W ostatnich latach wiele dzieje się na świecie. Z każdym rokiem przeróżne zjawiska pogodowe przybierają na sile i obejmują coraz więcej regionów.
Najnowsze wydarzenia sprzed kilku dni to:
  •  cyklon ''Pam'' na archipelagu wysp Vanuatu
  •  wybuch wulkanu Villarrica w Chile
  • co chwile pojawiające się nowe ''leje krasowe'' tzw ''sinkhole''


  • coraz częściej słyszane dziwne ''przeraźliwe dźwięki'' jakby bezpośrednio z nieba


  i wiele wiele innych znaków:powyżej chmury w Turcji

Mat 25: (13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.
Mat 24: (33) Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi.
(34) Zaprawdę, powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.

(35) Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam
Ojciec.
(37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.
(38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż
do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,
(39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.
(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
(41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.
(43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie,
czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego.
(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się
nie domyślacie.


Ale musimy bardzo uważać, gdyż zwiedzenie będzie ogromne :

Mat 24: (23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie.
(24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile
można, zwieść i wybranych.
(25) Oto powiedziałem wam.
(26) Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie wychodźcie; oto jest w
kryjówce - nie wierzcie.

(27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z
przyjściem Syna Człowieczego,
(28) Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy.
(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim
blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte.
(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach
nieba z wielką mocą i chwałą.
(31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron
świata z jednego krańca nieba aż po drugi.


Czyli wiemy, że to już niedługo. I będzie więcej znaków, będzie blue beam, hologramy, media będą kłamały do ostatnich dni, a życie będzie toczyło się po swojemu. Przyjście Króla będzie nagłe, ale z rozmachem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz