środa, 11 marca 2015

...::: Prośby w modlitwach :::...


Marka 11: (19) A gdy nastał wieczór, wyszli poza miasto.
(20) A przechodząc rano ujrzeli drzewo figowe, uschłe od korzeni.
(21) I wspomniał Piotr, i rzekł do niego: Mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś,
uschło.
(22) A Isus, odpowiadając, rzekł im: Miejcie wiarę w Boga!
(23) Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w
morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu
się.

(24) Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko
wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam.

(25) A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu,
aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia.
(26) Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści
przewinień waszych.

Każdy z nas zastanawia się co będzie w nowym świecie, jak będzie wyglądało nowe życie. Przed niektórymi pojawi się zaszczyt życia w 1000 - letnim Królestwie pod panowaniem samego Króla Jezusa Chrystusa.
Później jeszcze wojna ostateczna z szatanem i w końcu Wieczne Królestwo pod panowaniem samego Boga Ojca.
 
Ap. 20: (4) Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.
(5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.

Daniela 12:(2) A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a
drudzy na hańbę i wieczne potępienie.
...
(4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu
będzie to badać i wzrośnie poznanie.

Wydaje mi się, że w 1000 letnim Królestwie będziemy żyli tak jak teraz; czyli będziemy wskrzeszeni w naszych ciałach: 

Ez 37: (1) Spoczęła na mnie ręka Pana; i wyprowadził mnie w swoim duchu, i postawił mnie w
środku doliny, która była pełna kości.

(2) I kazał mi przejść dokoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe.(3) I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem:
Wszechmocny Panie, Ty wiesz.
(4) I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe!
Słuchajcie słowa Pana!
(5) Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: Oto Ja wprowadzę do was ożywcze
tchnienie i ożyjecie.

(6) I dam wam ścięgna, i sprawię, że obrośniecie ciałem, i powlokę was skórą, i dam
wam moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie, i poznacie, że Ja jestem Pan.

(7) Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto
powstał szum; i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej.
(8) I spojrzałem: a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało; i skóra powlokła je
po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było.
(9) I rzekł do mnie: Prorokuj do ożywczego tchnienia, synu człowieczy, i powiedz
ożywczemu tchnieniu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Przyjdź, ożywcze tchnienie, z
czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją.

(10) I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli, i
stanęli na nogach - rzesza bardzo wielka.
(11) I rzekł do mnie: Synu człowieczy, te kości - to cały dom izraelski. Oto mówią oni:
Uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy.
(12) Prorokuj więc i powiedz im: Tak, mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja otworzę wasze
groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi
izraelskiej.

(13) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych
grobów, ludu mój.
(14) I tchnę w was moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie; i osadzę was w waszej ziemi, i
poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam - mówi Pan.


Natomiast Królestwo Boże po 1000 letnim porządku, może wyglądać zupełnie inaczej. Nie wiemy co Bóg przygotował dla nas na samym końcu.


Mat 22: (30) Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz
będą jak aniołowie w niebie.

oraz

Marka 12: (25) Albowiem gdy powstaną z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić,
lecz będą jak aniołowie w niebie.
(26) A co do umarłych, że zostaną wskrzeszeni, czy nie czytaliście w księdze Mojżesza,
jak to Bóg rzekł przy krzaku do niego: Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg
Jakuba?
(27) Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. 

Ap 21: (3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I
będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.

(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani
mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Czy potrzebne nam będą ciała? 

Wierzę, że Bóg wysłucha naszych obecnych próśb. Potrzebna nam tylko wiara w to.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz