niedziela, 15 lutego 2015

...::: Być Nowonarodzonym :::...

Jana 3: (3) Odpowiadając Isus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie
narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.

(4) Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może
powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?
(5) Odpowiedział Isus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z
wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.

(6) Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.
(7) Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.
(8) Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd
idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.


Tak czuję się nowonarodzonym !
Tak jak zapowiedział Isus Chrystus, czuję się ponownie jak dziecko, które słucha swojego Ojca i chce się od Niego uczyć. Poszukuję drogi prawdy, chcę żyć jak Isus Chrystus, wypełniając wolę Boga i biorąc z niego przykład. Widzę ile czasu straciłem i ile razy zwątpiłem w Niego. Było blisko, bo tuż przed odrodzeniem powiedziałem mu, że w Niego nie wierzę. Ale teraz chcę się chronić Bożą tarczą w tym szatańskim systemie. Pragnę wzrastać w wierze, żeby móc z tą Bożą siłą nawet przejść po wodzie. Już oddałem swoje życie Bogu, pragnę żeby mną kierował, pragnę żeby mnie karał i upominał, gdy będę grzeszył. Jednocześnie pragnę aby wyprostował moje wszystkie ścieżki. Bo mój kierunek od ponad roku jest jeden ... Królestwo Boże. 


Nienawidzę tego świata z prawami, które tu panują. Od dziecka buntowałem się przeciwko różnym rzeczom. Czułem wtedy, że tak nie powinno być, że przedszkole i  szkoła odrywa dzieci od rodziców.
Że byłem zmuszany do szczepionek, w szkole uczyłem się pierdół, które mi wyprały mózg.
I tak przez całe życie czułem , że to nie jest to. Że sam stworzyłbym lepszy świat [system].

Teraz jestem mu wdzięczny, że nastało to całkiem szybko. Bo widzę jak starsi z rodziny, jeszcze męczą się z tym światem. Jak zaprzątają sobie myśli, tym co będzie jutro. 
A przecież Isus wyraźnie powiedział:

Mat 6: (25) Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo o
będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest
czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie?
(26) Spójrzcie na ptaki na niebie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec
wasz który jest w niebie żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one?
(27) A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć?
(28) A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną;
nie pracują ani przędą.
(29) A powiadam wam: Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany,
jak jedna z nich.
(30) Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec
wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni?
(31) Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić?
albo: Czym się będziemy przyodziewać?
(32) Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz który jest w niebie wie,
że tego wszystkiego potrzebujecie.
(33) Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne
będzie wam dodane.

(34) Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne
troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia.

oraz 
 Mateusza 6:19 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i
kradną: 20 Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie
kradną. 21 Albowiem gdzie jest skarb twój - tam będzie i serce twoje

Jest też druga strona bycia nowonarodzonym. 
Po pierwsze nasze grzechy w świadomości, są dużo cięższe dla Boga niż ludzi, którzy jeszcze nie odnaleźli prawdy. Po drugie wydaje mi się, że jestem częściej atakowany przez pokusy i wystawiany na próby.
Po trzecie trzeba się pogodzić z myślą, że można być odrzuconym przez społeczeństwo, znajomych i co najgorsza najbliższą rodzinę. Niektórzy będą cię uważali za fanatyka, inni heretyka, głupka, naiwniaka,dziwaka, egoistę, nudziarza itd.

Ale i tu Bóg nas wspiera tymi słowami:
Mat 10:(34) Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem
przynieść pokój, ale miecz.
(35) Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jego matką, i synową z jej
teściową.

(36) Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego.
(37) Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna
albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien.

(38) I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien.
(39) Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie,
znajdzie je.

 oraz

Pwt 13:6 Jeśliby rodzony twój brat albo twój syn, albo twoja córka, albo twoja żona, albo twój
przyjaciel, którego miłujesz jak siebie samego, namawiał cię potajemnie, mówiąc:
Chodźmy i służmy innym bogom, których nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie,
(7) Któremuś spośród bogów ludów będących wokół was, zarówno tych bliskich jak i
tych odległych od ciebie, od krańca ziemi do krańca ziemi,
(8) Nie zgodzisz się ani go nie usłuchasz, a twoje oko nie zlituje się nad nim i nie
pożałujesz go ani go nie ukryjesz,
(9) Ale nieodwołalnie zabijesz go. Ty pierwszy podniesiesz przeciw niemu swoją rękę,
aby go zabić, a potem cały lud,
(10) I ukamienujesz go, zadając mu śmierć za to, że usiłował odwieść cię od Pana, Boga
twego, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
(oczywiście kara śmierci panowała za czasów pełnego Państwa Izrael składającego się z 12 plemion, kiedy to Bóg ćwiczył swój naród i chciał wyplenić wszystek zło. Dzisiaj należy się odwrócić od takich osób, tak jak mówił nam Chrystus)

oraz

Jana 15;(18) Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził.
(19) Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie
jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi.

(20) Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana
swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo moje zachowali
i wasze zachowywać będą.

...
Jana 16:(20) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Wy płakać i narzekać będziecie, a świat się
będzie weselił; wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni.

(21) Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina; lecz gdy porodzi dzieciątko,
już nie pamięta o udręce gwoli radości, że się człowiek na świat urodził.Jeżeli jeszcze nie oddałeś całkowicie swojego życia Bogu, to nie jesteś gotowy. 
Jeszcze będziesz musiał pocierpieć, aż to się stanie. 
Życzę Ci z całego serca, abyś tak jak ja poczuł się wolny i znalazł właściwy kierunek.
W Bogu nadzieja.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz