sobota, 17 stycznia 2015

...::: WE DO NOT WANT WAR / NIE CHEMY WOJNY :::... __________________________________
MY POLACY NIE CHCEMY WOJNY ! 
 WE POLES DO NOT WANT WAR !
--------------------------------------------------


_______________________________________________________________________________________________
Z nikim, z żadną nacją, z żadnym państwem, nie chcemy wtrącać się w żadne sprawy wewnętrzne innych narodów.
With anyone, with any nation, to any state, we do not want to interfere in any internal affairs of other nations.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________________________________
Widzimy co się dzieje, że rządy wielu państw z Watykanem na czele, próbują wywołać znaczny konflikt na świecie.
We see what happens is that the governments of many countries with the Vatican in lead, trying to cause considerable conflict in the world.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BOŻE MIEJ NAS WSZYSTKICH W OPIECE
GOD SAVE US ALL


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz