niedziela, 25 stycznia 2015

...::: Jerozolima - Miasto Boga i Izraela :::...

Święte Miasto, miasto samego Boga, który miał tu swoją świątynię (Świątynie Salomona).
Świątynie zbudowali za czasów króla Salomona około 3148r licząc od Adama i Ewy.
To tutaj przechowywano Arkę Przymierza.
Niestety Izraelici zbezczeszczyli świątynię, dlatego Bóg zburzył im ją dwukrotnie.Plan miasta obecnie wygląda tak

 Nas interesuje tylko stare miasto, czyli powierzchnia otoczona murem obronnym, do którego prowadzi 8 bram.
Obecnie jedna brama jest zamknięta. Jest to brama nr 4. tzw. Wschodnia albo Złota, tak jak było zapowiedziane przez proroka Ezechiela:

Ez 44:(1) Potem poprowadził mnie z powrotem w kierunku bramy zewnętrznej świątyni,
zwróconej ku wschodowi; lecz była zamknięta.
(2) I rzekł do mnie: Ta brama będzie zamknięta, nie będzie się jej otwierać i nikt nie
będzie przez nią wchodził, gdyż Pan, Bóg izraelski, wszedł przez nią, dlatego będzie
zamknięta.
(3) Tylko książę może w niej zasiadać, aby przed Panem brać udział w uczcie ofiarnej;
wejdzie on przez przysionek bramy i wróci tą samą drogą.

I tak jak było zapowiedziane przez Zachariasza:

Zach 9:9 Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król
przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu,
źrebięciu oślicy.


Mat 21:(1) A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage, na Górze Oliwnej, wtedy
Isus posłał dwóch uczniów,
(2) Mówiąc im: Idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę
uwiązaną i oślę z nią; odwiążcie i przywiedźcie mi je.
(3) A jeśliby wam kto coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je.
(4) A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka, mówiącego:
(5) Powiedzcie córce syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na
ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej.
(6) Poszli więc uczniowie i uczynili, jak im rozkazał Isus,
(7) Przywiedli oślicę i źrebię i włożyli na nie szaty, i posadzili go na nich.
(8) A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z
drzew i słali na drodze.
(9) A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc: Zbaw nas,
Synu Dawida! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Zbawienie na
wysokościach!
(10) A gdy wjechali do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc: Któż to jest?
(11) Rzesze zaś mówiły: To jest prorok Isus, ten z Nazaretu Galilejskiego.
(12) I wszedł Isus do świątyni, i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w
świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał.


Możemy być zatem pewni, że nast. razem Jezus ponownie przejdzie przez tę bramę.

Obecnie w Jerozolimie trwa niekończąca się walka o wpływy w mieście, o prawa do mienia i oczywiście o grunt pod świątynię.
Są tam Żydzi (nie mylić z pokoleniem Judy), Chrześcijanie, Muzułmanie i Ormianie. Są też inne mniejszości, ale ci czterej ciągle mają największy wpływ.

Państwo Izrael (sztuczny twór powojenny) przypisuje Jerozolimie prawa stolicy. Natomiast oficjalną stolicą obecnego Izraela jest Tel-Awiw.
O to miasto bije się jeszcze Palestyna (również kraj, który przesunął się w historii na mapie świata).
W rejonie Jerozolimy było najwięcej konfliktów w historii świata.
Obecnie nadal trwają, ponieważ głównym powodem jest ciągła walka lucyfera o ziemie Boga.
Muszę przy okazji wspomnieć o małym obszarze, który również uwiązany jest w konflikt Izraelsko-Palestyński. Jest to tzw. Strefa Gazy.

W strefie Gazy trwa obecnie wojna. Media nazywają to konfliktem albo w ogóle milczą, a tam codziennie ktoś ginie od kuli albo wybuchu. Pamiętacie mur berliński ? To spójrzcie na Gazę:


Mur ten jest dwukrotnie wyższy. Widziałem relację Polki, której męża nie mogli wypuścić ze strefy, pomimo że był Polakiem i tam pracował. Żona w końcu nie wytrzymała i przyjechała do niego. Później sama nie mogła  stamtąd wyjechać i była tam 2-3 lata, aż jakimś szczęśliwym trafem udało jej się wydostać. Mąż nadal jest tam uwięziony za murem.
Dokładnie nie wiemy jakie są przyczyny konfliktu. Możemy się domyślać, że chodzi o walkę lucyfera z ludźmi.Skoro trwa od wieków taki spór o Ziemię Świętą, czyli tereny obecnego państwa Izrael i państwa Palestyna, to znaczy , że dla szatana te tereny mają ogromne znaczenie.

Czyli Jerozolima to nie jakiś Yoros i  nie leży w Turcji, jak twierdzi p. Mariusz Szczytyński, lecz tam gdzie jest oficjalnie. Nie dajcie się zwieść kłamstwu, które zasiewa wątpliwość w fakty biblijne.

Na potwierdzenie tego mamy dowody archeologiczne:

W Biblii mamy opisaną słynną ucieczkę Józefa, Maryi i Jezusa do Egiptu i powrót do Galilei (ziemie Izraela) po śmierci króla Heroda:

Mat 2:(13) A gdy oni odeszli, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź
dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem,
albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić.
(14) Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy, i udał się do Egiptu.
(15) I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez
proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mego.
(16) Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz,
aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy, od dwóch lat i
młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców.
(17) Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka, mówiącego:
(18) Słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie
daje się pocieszyć, bo ich nie ma.
(19) A gdy Herod umarł, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie,
mówiąc:
(20) Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej, zmarli bowiem ci,
którzy nastawali na życie dziecięcia.
(21) Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej.
(22) Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei po ojcu swoim, Herodzie, bał się tam
iść, ostrzeżony jednak we śnie, udał się w strony Galilei.
(23) A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co
powiedziano przez proroków iż Nazarejczykiem nazwany będzie.czwartek, 22 stycznia 2015

...::: Mariusz Szczytyński Syjonistą :::...

Polski przodownik teorii niebocentrycznej może być żydo-syjonistą lub masonem.
 Cosik nienaturalnie mu to wyszło, sami zobaczcie i oceńcie od 52 sek:


Uwaga:

Z powodu największej poczytności tematów o PŁASKIEJ ZIEMI (,,gdzie my w końcu żyjemy'') oraz powyższego tematu o P. Mariuszu, który  propaguje fałszywą teorię niebocentryzmu, podaję odnośnik do materiałów, które przedstawiają kontrargumenty dla P. Mariusza, czyli że ZIEMIA jest PŁASKA.

wtorek, 20 stycznia 2015

...::: Postawa Papieżaka cz.1 :::...

Z ostatniej wycieczki Papieża Franciszka na Filipiny mamy dwie ciekawe informacje; 

1. tu nie trzeba komentarza
2. Twoje czwarte dziecko jest nieoptymalne, bo jesteś jak królik

Franciszek przypomniał ujemny wskaźnik urodzeń we Włoszech i Hiszpanii. - Ale to nie znaczy - zastrzegł - że chrześcijanin musi masowo robić dzieci. Zrugałem kilka miesięcy temu w parafii kobietę, która była po raz ósmy w ciąży i była po siedmiu cesarskich cięciach, pytałem ją: Chce pani osierocić dzieci? Nie trzeba rzucać Bogu wyzwania.
Jego zdaniem optymalną liczbą dzieci jest trójka. Jak mówił, „niektórzy sądzą, że po to, by być dobrymi katolikami, powinniśmy być jak króliki”. - Nie - podkreślił.
Franciszek wyraził przekonanie, że w rodzicielstwie najważniejsza jest odpowiedzialność. Dodał, że dlatego w parafiach jest wiele grup pomagającym rodzicom. - Spadek liczby ludności. Słowem-kluczem, by na to odpowiedzieć jest to, którego Kościół używa zawsze, ja też: odpowiedzialne rodzicielstwo - mówił papież. - Jak to się robi? Za pomocą dialogu. Każda osoba ze swoim duszpasterzem powinna szukać odpowiedzi na to, jak być odpowiedzialnym rodzicem.
- Przykład, o którym przed chwilą wspomniałem, tej kobiety, która oczekiwała ósmego dziecka, a siedmioro urodziła w wyniku cesarskiego cięcia, to jest nieodpowiedzialność - ocenił Franciszek.
 
źródło: http://www.tvn24.pl/papiez-franciszek-chrzescijanie-nie-musza-masowo-robic-dzieci-i-byc-jak-kroliki,507479,s.html

sobota, 17 stycznia 2015

...::: WE DO NOT WANT WAR / NIE CHEMY WOJNY :::... __________________________________
MY POLACY NIE CHCEMY WOJNY ! 
 WE POLES DO NOT WANT WAR !
--------------------------------------------------


_______________________________________________________________________________________________
Z nikim, z żadną nacją, z żadnym państwem, nie chcemy wtrącać się w żadne sprawy wewnętrzne innych narodów.
With anyone, with any nation, to any state, we do not want to interfere in any internal affairs of other nations.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________________________________
Widzimy co się dzieje, że rządy wielu państw z Watykanem na czele, próbują wywołać znaczny konflikt na świecie.
We see what happens is that the governments of many countries with the Vatican in lead, trying to cause considerable conflict in the world.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BOŻE MIEJ NAS WSZYSTKICH W OPIECE
GOD SAVE US ALL