sobota, 29 listopada 2014

...::: Apokalipsa tygodni :::...

Tym razem pod lupę wziąłem ks. Henocha i zaciekawił mnie 93. rozdział. 
1 Następnie Henoch zaczął czytać z księgi.
2 Henoch powiedział: "Dzieci moje! Ja Henoch powiem wam i dam poznać to, co odnosi się do synów sprawiedliwości,
do wybranych świata i do rośliny sprawiedliwości i prawdy zgodnie z tym, jak mi to pokazano w widzeniu niebieskim, jak
dowiedziałem się tego od świętych aniołów i jak zrozumiałem z niebieskich tablic".

Który mamy zatem tydzień ?

T1
Urodziłem się jako siódmy pierwszego tygodnia, gdy sprawiedliwość i
prawość jeszcze trwały.
czyli był 7. w lini rodowodowej ludu bożego i urodził się za życia Adama, a przed narodzeniem Noego, czyli rok 622. Załóżmy zatem, że opisywany tydzień liczy sobie okres ok. 700 lat i tak będziemy liczyć poszczególne tygodnie.
( patrz: genealogia ludzi )

T2
 Po mnie w drugim tygodniu powstanie gwałt i zakwitnie kłamstwo. Kiedy to się skończy, wzrośnie nieprawość, ale (Bóg) ustanowi prawo dla grzeszników.
Do nieba zabrany został w roku 987, czyli 69 lat przed narodzeniem Noego (czasy przed i po potopie) lata 701-1400r.

T3
Potem w trzecim tygodniu, pod jego koniec, zostanie wybrany człowiek, aby był rośliną sprawiedliwego sądu. Jego potomstwo stanie się rośliną sprawiedliwości na wieki.
Mowa o Abrahamie ? rok 2047?  czyli lata 1401-2100. Dotąd wszystko zgadza się idealnie.

T4
Potem w czwartym tygodniu, pod jego koniec, będą miały miejsce wizje świętych i sprawiedliwych, otrzymają prawo dla wszystkich pokoleń oraz zostanie im ustanowiona zagroda.
Czasy Mojżesza i ustanowienie zakonu ok. 2700r. To będą lata 2101-2800

T5
Potem w piątym tygodniu, pod jego koniec, zostanie wybudowany na wieki dom chwały i panowania.
Utworzenie Państwa Izrael złożonego z 12 pokoleń
To są lata 2801-3500

T6
Następnie w szóstym tygodniu ci wszyscy, którzy w nim będą mieszkać, oślepną i serca wszystkich, pozbawione mądrości pogrążą się w niegodziwości. Wtedy pewien człowiek wstąpi do nieba. Pod koniec [tego tygodnia] dom panowania zostanie spalony ogniem, a całe nasienie wybranego korzenia rozproszy się.
Wniebowstąpienie Eliasza w czasach Elizeusza oraz całkowite rozproszenie Izraela.
Wychodzi na to, że to lata 3501-4200

T7
Potem w siódmym tygodniu powstanie pokolenie odszczepieńców. Wiele dokonają, ale będą to dzieła przewrotne.Pod koniec tego (tygodnia) sprawiedliwi z odwiecznej rośliny sprawiedliwości zostaną wy-brani i im zostanie dana siedmioraka nauka dotycząca całego stworzenia.
11 Dzięki nim korzenie niegodziwości zostaną odcięte, jak również dzieło kłamstwa w czasie spełnienia się (Sądu). Bluźniercy zostaną wycięci na każdym miejscu, a ci, którzy planują złe czyny, i ci, którzy popełniają bluźnierstwo, zginą od miecza.

Wybranie 12. Apostołów oraz czasy po Chrystusie
lata 4201-4900 licząc od Adama, a lata 0 licząc od Chrystusa

T8
Potem będzie inny tydzień, ósmy, który jest [tygodniem] sprawiedliwości i miecz zostanie mu dany, aby sprawiedliwy sąd mógł być wykonany nad tymi, którzy czynią zło. Grzesznicy zostaną wydani w ręce sprawiedliwych. 13 Pod koniec (tego tygodnia) nabędą legalne dobra i zostanie wybudowany dom dla wielkiego Króla w chwale na wieki.
Początki apokalipsy św. Jana, upadek Watykanu oraz przybycie Isusa Chrystusa wraz ze 144 000 wybranych ? Coś tu zaczyna nie pasować.
lata 4901-5600 (czyli 0-700 licząc od Chrystusa)

T9
Następnie w dziewiątym tygodniu zostanie objawiony całemu światu sprawiedliwy sąd i wszystkie czyny niegodziwości znikną z całej ziemi. Świat zostanie wydany na zniszczenie i wszyscy ludzie będą wypatrywać ścieżki prawości.
Otwarcie zapieczętowanej siedmiokrotnie księgi i sąd nad nasieniem węża (zniszczenie świata tzw. ''armageddon'')
lata 5601-6300 (701-1400 licząc od Chrystusa)

T10
I potem w dziesiątym tygodniu, w siódmej (jego) części odbędzie się sąd nad światem, nastanie czas Wielkiego Sądu, który zostanie dokonany nad aniołami. 16 Pierwsze nieba przeminą, a ukaże się niebo nowe. Wszystkie moce niebios zajaśnieją na zawsze siedmiokrotnym [światłem] .
17 I potem będzie wiele nieprzeliczonych tygodni na wieki w dobroci i sprawiedliwości i odtąd już nigdy nie będzie się wspominać grzechu.

1000 letnie panowanie Chrystusa doprowadzające do porządku świat i ludzi, a nast. stworzenie nowego nieba i ziemi oraz nastanie wieczności dla całej ludzkości w prawdzie i szczęściu.
6301-7000 (1401-2100r licząc od Chrystusa)

Czekam na opinię innych i ewentualne poprawki.

3 komentarze:

  1. Ciekawa interpretacja, mnie zastanawia to, że tam gdzie jest napisane, że "pewien człowiek zostanie wzięty do nieba" może chodzić o Eliasza, a nie o Chrystusa. Wtedy zmieniłoby się wszystko co następuje potem. Jest to łamigłówka i im więcej interpretacji tym lepiej, ale obawiam się, że nie wiemy jeszcze czegoś istotnego i nie potrafimy jeszcze tego rozszyfrować.

    OdpowiedzUsuń
  2. JAK ZMNIEJSZYSZ Z 700LAT NA 643 TO WYJDZIE IDEALNIE.TERAZ MAMY 9 TYDZIEŃ- LATA 1385-2027 pod koniec tego tygodnia będzie sąd ,zostało 10 lat do końca tego okresu.

    OdpowiedzUsuń
  3. Dodaję małe sprostowanie, skoro to jest tydzień musi być podzielny przez 7, poprzednio napisałem że tydzień ma 643, ale teraz jestem pewny że ma 644 a w związku z tym dzień wynosi 92lata. Po sprostowaniu 9 tydzień-1392-2036 a więc do końca 9 tygodnia pozostało 18lat.Jednak w ciągu tych 18lat musi być czas potrzebny na objawienie światu sprawiedliwego sądu, mają zniknąć wszystkie czyny niegodziwości, świat ma być zniszczony a ludzie mają wypatrywać ścieżek prawości,zostało mało czasu.

    OdpowiedzUsuń