sobota, 29 listopada 2014

...::: Apokalipsa tygodni :::...

Tym razem pod lupę wziąłem ks. Henocha i zaciekawił mnie 93. rozdział. 
1 Następnie Henoch zaczął czytać z księgi.
2 Henoch powiedział: "Dzieci moje! Ja Henoch powiem wam i dam poznać to, co odnosi się do synów sprawiedliwości,
do wybranych świata i do rośliny sprawiedliwości i prawdy zgodnie z tym, jak mi to pokazano w widzeniu niebieskim, jak
dowiedziałem się tego od świętych aniołów i jak zrozumiałem z niebieskich tablic".

Który mamy zatem tydzień ?

T1
Urodziłem się jako siódmy pierwszego tygodnia, gdy sprawiedliwość i
prawość jeszcze trwały.
czyli był 7. w lini rodowodowej ludu bożego i urodził się za życia Adama, a przed narodzeniem Noego, czyli rok 622. Załóżmy zatem, że opisywany tydzień liczy sobie okres ok. 700 lat i tak będziemy liczyć poszczególne tygodnie.
( patrz: genealogia ludzi )

T2
 Po mnie w drugim tygodniu powstanie gwałt i zakwitnie kłamstwo. Kiedy to się skończy, wzrośnie nieprawość, ale (Bóg) ustanowi prawo dla grzeszników.
Do nieba zabrany został w roku 987, czyli 69 lat przed narodzeniem Noego (czasy przed i po potopie) lata 701-1400r.

T3
Potem w trzecim tygodniu, pod jego koniec, zostanie wybrany człowiek, aby był rośliną sprawiedliwego sądu. Jego potomstwo stanie się rośliną sprawiedliwości na wieki.
Mowa o Abrahamie ? rok 2047?  czyli lata 1401-2100. Dotąd wszystko zgadza się idealnie.

T4
Potem w czwartym tygodniu, pod jego koniec, będą miały miejsce wizje świętych i sprawiedliwych, otrzymają prawo dla wszystkich pokoleń oraz zostanie im ustanowiona zagroda.
Czasy Mojżesza i ustanowienie zakonu ok. 2700r. To będą lata 2101-2800

T5
Potem w piątym tygodniu, pod jego koniec, zostanie wybudowany na wieki dom chwały i panowania.
Utworzenie Państwa Izrael złożonego z 12 pokoleń
To są lata 2801-3500

T6
Następnie w szóstym tygodniu ci wszyscy, którzy w nim będą mieszkać, oślepną i serca wszystkich, pozbawione mądrości pogrążą się w niegodziwości. Wtedy pewien człowiek wstąpi do nieba. Pod koniec [tego tygodnia] dom panowania zostanie spalony ogniem, a całe nasienie wybranego korzenia rozproszy się.
Wniebowstąpienie Eliasza w czasach Elizeusza oraz całkowite rozproszenie Izraela.
Wychodzi na to, że to lata 3501-4200

T7
Potem w siódmym tygodniu powstanie pokolenie odszczepieńców. Wiele dokonają, ale będą to dzieła przewrotne.Pod koniec tego (tygodnia) sprawiedliwi z odwiecznej rośliny sprawiedliwości zostaną wy-brani i im zostanie dana siedmioraka nauka dotycząca całego stworzenia.
11 Dzięki nim korzenie niegodziwości zostaną odcięte, jak również dzieło kłamstwa w czasie spełnienia się (Sądu). Bluźniercy zostaną wycięci na każdym miejscu, a ci, którzy planują złe czyny, i ci, którzy popełniają bluźnierstwo, zginą od miecza.

Wybranie 12. Apostołów oraz czasy po Chrystusie
lata 4201-4900 licząc od Adama, a lata 0 licząc od Chrystusa

T8
Potem będzie inny tydzień, ósmy, który jest [tygodniem] sprawiedliwości i miecz zostanie mu dany, aby sprawiedliwy sąd mógł być wykonany nad tymi, którzy czynią zło. Grzesznicy zostaną wydani w ręce sprawiedliwych. 13 Pod koniec (tego tygodnia) nabędą legalne dobra i zostanie wybudowany dom dla wielkiego Króla w chwale na wieki.
Początki apokalipsy św. Jana, upadek Watykanu oraz przybycie Isusa Chrystusa wraz ze 144 000 wybranych ? Coś tu zaczyna nie pasować.
lata 4901-5600 (czyli 0-700 licząc od Chrystusa)

T9
Następnie w dziewiątym tygodniu zostanie objawiony całemu światu sprawiedliwy sąd i wszystkie czyny niegodziwości znikną z całej ziemi. Świat zostanie wydany na zniszczenie i wszyscy ludzie będą wypatrywać ścieżki prawości.
Otwarcie zapieczętowanej siedmiokrotnie księgi i sąd nad nasieniem węża (zniszczenie świata tzw. ''armageddon'')
lata 5601-6300 (701-1400 licząc od Chrystusa)

T10
I potem w dziesiątym tygodniu, w siódmej (jego) części odbędzie się sąd nad światem, nastanie czas Wielkiego Sądu, który zostanie dokonany nad aniołami. 16 Pierwsze nieba przeminą, a ukaże się niebo nowe. Wszystkie moce niebios zajaśnieją na zawsze siedmiokrotnym [światłem] .
17 I potem będzie wiele nieprzeliczonych tygodni na wieki w dobroci i sprawiedliwości i odtąd już nigdy nie będzie się wspominać grzechu.

1000 letnie panowanie Chrystusa doprowadzające do porządku świat i ludzi, a nast. stworzenie nowego nieba i ziemi oraz nastanie wieczności dla całej ludzkości w prawdzie i szczęściu.
6301-7000 (1401-2100r licząc od Chrystusa)

Czekam na opinię innych i ewentualne poprawki.

2 komentarze:

  1. Ciekawa interpretacja, mnie zastanawia to, że tam gdzie jest napisane, że "pewien człowiek zostanie wzięty do nieba" może chodzić o Eliasza, a nie o Chrystusa. Wtedy zmieniłoby się wszystko co następuje potem. Jest to łamigłówka i im więcej interpretacji tym lepiej, ale obawiam się, że nie wiemy jeszcze czegoś istotnego i nie potrafimy jeszcze tego rozszyfrować.

    OdpowiedzUsuń
  2. JAK ZMNIEJSZYSZ Z 700LAT NA 643 TO WYJDZIE IDEALNIE.TERAZ MAMY 9 TYDZIEŃ- LATA 1385-2027 pod koniec tego tygodnia będzie sąd ,zostało 10 lat do końca tego okresu.

    OdpowiedzUsuń