czwartek, 30 października 2014

...:::: Modlitwa do Boga :::...

Mat 6:(5) A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w
synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom
; zaprawdę powiadam wam:
Otrzymali zapłatę swoją.
(6) Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl
się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci
tobie
.
(7) A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla
swej wielomówności będą wysłuchani.
(8) Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie,
przedtem zanim go poprosicie.
(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje,
(10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
(11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
(12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
(13) I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest
Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków
. Niech się tak stanie.
Uwaga: Jest to źle przetłumaczone. Jezus nie mógł tak powiedzieć;

Jak 1:(13) Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony;
Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego ani sam nikogo nie kusi.
(14) Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą;

Zatem powinno być:
 ''I nie dopuść abyśmy ulegli pokusie'' albo ''I nie wwódź nas na pokuszenie''
 
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje,
(10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
(11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
(12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
(13) ................................................. , ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest
Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków.

Wyraźnie mamy powiedziane jak się modlić. Ponownie słowa Chrystusa są sprzeczne z kościołem.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz