czwartek, 30 października 2014

...:::: Modlitwa do Boga :::...

Mat 6:(5) A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w
synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom
; zaprawdę powiadam wam:
Otrzymali zapłatę swoją.
(6) Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl
się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci
tobie
.
(7) A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla
swej wielomówności będą wysłuchani.
(8) Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie,
przedtem zanim go poprosicie.
(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje,
(10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
(11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
(12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
(13) I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest
Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków
. Niech się tak stanie.
Uwaga: Jest to źle przetłumaczone. Jezus nie mógł tak powiedzieć;

Jak 1:(13) Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony;
Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego ani sam nikogo nie kusi.
(14) Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą;

Zatem powinno być:
 ''I nie dopuść abyśmy ulegli pokusie'' albo ''I nie wwódź nas na pokuszenie''
 
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje,
(10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
(11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
(12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
(13) ................................................. , ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest
Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków.

Wyraźnie mamy powiedziane jak się modlić. Ponownie słowa Chrystusa są sprzeczne z kościołem.


środa, 29 października 2014

...::: Genealogia Jezusa :::...

Poniżej przedstawię genealogię Jezusa oraz część najważniejszej historii świata.


...::: BÓG :::...
stworzenie Nieba i Ziemi (rok 0)
Adam (ur. w 0r.) oraz 1. przymierze z ludzkością
Set (ur. w 130r.)
Enosz ( ur. w 235r.)
Kenan 325r.
Mahalel 395r.
Jared (460r.)
Henoch (622r.) 
Metuszelach (687r.)
Lamech (874r.)
---------------------------------------------koniec epoki Adama w roku 930---------------------------------------------------------------------
 987r. Henoch zabrany do Nieba
Noe (1056r.)
Sem (1556r.)
17 dzień drugiego miesiąca 1656r. Potop (zalewanie Ziemi trwało 40dni)
27 dnia drugiego miesiąca 1657r. (Noe i Sem wychodzą z Arki w dzisiejszej Turcji na górach Ararat, czyli rok i 10 dni byli na Arce)
2. Przymierze z ludzkością (Bóg przyrzekł,że nigdy więcej nie zgładzi istot na ziemi, a znakiem Przymierza ma być pojawiająca się tęcza na niebie)
Arpachszad (1658r.)
Szelach (1693r.)
Heber (1723r.) 
Peleg (1757r.)
Budowa wieży Babel, rozproszenie ludzi po całej ziemi i pomieszanie języków (ok. 1757r.)
 Reu (1787r.)
Serug (1819r.)
Nachor (1849r.)
Terach (1878r.)
Abram / Abraham (1948r.
-------------------------------------------------------koniec epoki Noego w roku 2006.)----------------------------------------------------------------------------
3. Przymierze Boga z Abrahamem (2047r.) 
Zniszczenie Sodomy i Gomory (2047r. przed narodzinami Izaaka )
Izaak (2048r.)
Jakub / Izrael (2108r.)
12 pokoleń Izraela, czyli 12. synów z 4. kobiet
 Ruben / Symeon / Lewi / Issachar / Zebulon / Juda / Józef / Beniamin / Dan / Naftali / Gad / Aszer
Mojżesz (2367r.) Przybycie Izraela do Egiptu (2238r.)                  
Początki prześladowania Izraela (2268r.)    
Fares/Peres
Ezron/Chezron
Exodus, czyli wyjście Izraela z Egiptu (2668r)
Aram/Ram
Aminadab
Naason/Nachszon
Salmon/Salma
Booz/Boaz
Jobed/Obed
Jessy/Isaj
Dawid
Salomon
1-wsza budowa Świątyni Bożej (3148r)
                          Roboam/Rechabeam                            
                                                Abiasz                                          ?       
                                              Azaf/Asa                                  Achazjas
                                     Jozafat/Jehoszafat                                Joasz
                                              Joram                                 Amasjasz
                                                  Ozjasz                                       Azariasz
                                           Joatam/Joasz                                    Jotam
                                      Achaz/Amasjasz                               Achaz
                                        Ezechiasz/Azarjasz                            Hiskiasz
Manasses
Amon
Jozjasz
Jechoniasz
Salatiel
Zororbabel
Abijud
Eliakim
Azor
Sadok
Achim
Eliud
Eleazar
Matan
Jakub
Józef
...::: Jezus :::...

Niestety ale są niezgodności w Księdze Kronik i Ewangelii Mateusza dotyczące rodowodu Jezusa.

Poniżej cytaty na potwierdzenie niektórych dat:
Rodz. 15:(13) I rzekł do Abrama: Wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako
przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, i będą
ich ciemiężyć przez czterysta lat.
(14) Lecz Ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą; a potem
wyjdą z wielkim dobytkiem.

Rodz. 47:8) I rzekł faraon do Jakuba: Ile jest lat życia twego?
(9) Jakub powiedział faraonowi: Czas mojego pielgrzymowania wynosi sto trzydzieści
lat
. Krótki i zły był czas życia mojego i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie
ich pielgrzymowania.
(10) Potem pobłogosławił Jakub faraona i wyszedł od faraona.
(11) A Józef osiedlił ojca swego i braci swoich i dał im posiadłość w ziemi egipskiej, w
najlepszej części kraju, w ziemi Ramses, jak rozkazał faraon.
(12) Józef zaopatrywał w chleb ojca swego i braci swoich, i cały


Wyjścia 12:40)  Pobyt synów izraelskich w Egipcie trwał czterysta trzydzieści lat.

W miarę dalszego badania sprzeczności będę próbował aktualizować linię i daty.

środa, 15 października 2014

...::: Skąd przypuszczenie, że nastąpiły czasy końca świata :::...

Krótko w punktach:
 1. wzrosło poznanie - tak jak mi, tak również wielu innym otwierają się oczy na to co dzieje się ze światem
 2. wzrost ucisku ludzkości - tak ewidentnej depopulacji ludzi jeszcze nie było (zatruwanie żywności, zatruwanie wody, opryski z nieba tzw. chemtrails, GMO, trujące obowiązkowe szczepionki, techniki zmniejszania przyrostu naturalnego ludzi poprzez leki,środki antykoncepcyjne, wywoływanie chorób, zwiększenie stresu związanego z gorszymi warunkami pracy, radioaktywność i wypadki typu Fukushima, rtęć w świetlówkach itp.)
 3. zaobserwowany wzrost kataklizmów naturalnych na świecie
 4. prawdopodobnie największa w historii liczba konfliktów na świecie w jednym czasie
 5. zaobserwowane niewyjaśnione ruchy na niebie (tzw ''UFO'' , ''meteoryty typu Czelabińsk'' itp)
 6. wzrost kłamstwa przez elity światowe
 7. sytuacje bezprecedensowe związane z Watykanem i religiami (abdykacja papcia, wyroki skazujące, przechodzenie ludzi na chrześcijaństwo)
 8. pogorszenie wychowania dzieci w szkołach i przez rodziców
 9. wzrost deprawacji ludzi związany z orientacjami seksualnymi, wyznaniami, błądzeniem ludzi w nieświadomości otoczenia (podobnie jak przed potopem)
 10. kontrola umysłów i pranie mózgów związane ze zwiększonym dysonansem poznawczym poprzez TV, radio, internet, kościół, szkołę, pracę, urzędy itp.
 11. wypełnianie się proroctw biblijnych bliskich końcowi świata
 12. śmielsze działania szatana, który wychodzi z cienia
 13. sytuacje polityczne, które powodują destabilizację rynku
 14. próby odbudowy św. Salomona (patrz Sao Paulo)
 15. zwykłe odczucie ludzi, którzy zaczynają mówić o końcu świata
 16. plany wywołania III wojny światowej

...::: ISS - kolejne kłamstwo NASA :::...

Mamy dowody, że NASA okłamuje nas w sprawie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Będzie to kolejne kłamstwo po tzw. ''lądowaniu na Księżycu''. Mamy również pewne dowody, że w ogóle NASA nie było w kosmosie. Potwierdzałoby to Biblię, że Królestwo Boże póki co jest zamknięte dla człowieka.

1. Czym jest ISS wg NASA ? (z Wikipedii)
Pierwsza stacja kosmiczna wybudowana z założenia przy współudziale wielu krajów. Składa się obecnie z 15 głównych modułów (docelowo ma ich liczyć 16) i umożliwia jednoczesne przebywanie sześciu członków stałej załogi (trzech do roku 2009). Pierwsze moduły stacji zostały wyniesione na orbitę i połączone ze sobą w 1998 roku. Pierwsza stała załoga zamieszkała na niej w roku 2000. Źródłem zasilania ISS są baterie słoneczne, transportem ludzi i materiałów do 19 lipca 2011 zajmowały się amerykańskie wahadłowce programu STS (od lutego 2003 do 26 lipca 2005 wstrzymane z powodu katastrofy Columbii) oraz rosyjskie statki kosmiczne Sojuz i Progress.
Na stacji znajduje się sprzęt radiowy na potrzeby krótkofalarstwa (projekt ARISS). Ma ona także przydzielone własne znaki wywoławcze: amerykańskie NN1SS oraz NA1SS, rosyjski RZ3DZR oraz niemiecki DL0ISS.

Kraje wchodzące w skład projektu:


Dzisiaj NASA podaje, że stacja na orbicie znajduje się od  5806 dni (prawie 16 lat). 


Waga: 419 Ton
Śr. wys. lotu 400 km
Śr. prędkość 27743 km/h


Uwaga:  Stacja wielkości boiska nad naszymi głowami i ani jednego ostrego zdjęcia z ziemi :)

 Księżyc wg NASA oddalony jest o 384 400 km, czyli jakieś 1000x dalej niż ISS a zdjęcia amatorów z ziemi są takie:

Poza tym nie ma ani jednego amatorskiego zdjęcia ISS z ziemi

Przeanalizujcie oficjalne filmy NASA ze stacji ISS (niezły kabaret):

poniedziałek, 6 października 2014

...::: Gdzie my w końcu żyjemy ? :::...

Usunąłem temat Teocentryzmu / Niebocentryzmu, ponieważ uznałem go za fałszywy. Stało się to tuż po analizie materiałów napisanych przez ludzi, którzy wierzą w tzw. ''teorię płaskiej ziemi''. Nigdy wcześniej nie oglądałem materiałów, które oni przedstawiają i miałem zupełnie inny pogląd na temat płaskiej ziemi.  To był mój błąd. Przyznaje się i uderzam w pierś. Każdego, który czytał mój post przepraszam. Zawsze staram się pisać prawdę i przedstawiać prawdziwe dowody, ale na pewne sprawy zostawiam sobie margines błędu.

Uważam, że przedstawienie naszego świata tak jak na grafice poniżej jest kłamstwem:


ORAZ


Nadal nie wierzę i prawdopodobnie nigdy już nie uwierzę w Heliocentryzm oraz, że Ziemia jest kulą (wypukła).

Najbliższa mi teoria, której argumenty wyparły niebocentryzm i oczywiście zaprzeczają również oficjalnej teorii, to TEORIA PŁASKIEJ ZIEMI.
I nasz świat w uproszczeniu  wygląda tak:

Poniżej oficjalna mapa z 1892 roku oraz najdokładniejsza jaką na razie znamy:


Podobno lot samolotem z Sydney do Johannesburga trwa dłużej niż powinien i zawsze jest między-lądowanie na przymusowe tankowanie. Byłby to kolejny dowód na inny układ mapy niż oficjalnie nauka przedstawia.


 Czyżby ONZ potwierdzało naszą teorię ?
No to teraz dowody Bracia i Siostry:

Uwaga: Poniższe wersety zacytowane są z Biblii Warszawskiej (Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie 1975r.)

1 Ks. Królewska 7:(23) oraz 2 KS. Kronik 4:(2) Sporządził też kadź odlewną wyobrażającą morze, okrągłą, długości dziesięciu łokci
od krawędzi do krawędzi; pięć łokci wynosiła jej wysokość na krawędzi, obwód zaś jej
wynosił trzydzieści łokci.Mamy okrągłą kadź, która przypomina okrągłe morze. Wody ziemi mają okrągłe krawędzie.

1 Ks. Kronik 16: (30) Zadrżyj przed obliczem jego, cała ziemio! Zaiste, gdy On utwierdzi okrąg ziemski, ten nie poruszy się.

Hioba 34: (13) Któż mu poruczył ziemię i kto założył cały okrąg świata?


Izajasza 13:11 I nawiedzę okręg ziemski za jego złość, a bezbożnych za ich winę; i ukrócę pychę zuchwalców, a wyniosłość tyranów poniżę.

Izajasza 40:21 Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku?
Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi?
(22) Ten, który zna okręg ziemi, a mieszkańców jak szarańcze; On uczynił niebo jak
firmament i rozciągął je jak namiot, a by w nim zamieszkaćJeremiasza 10:12 On stworzył ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg ziemi swoją mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa

Psalmów 93:1 Pan jest królem. Oblekł się w dostojność; Pan oblekł się i przepasał mocą, Utwierdził
okrąg świata, tak że się nie zachwieje.
(2) Mocno stoi twój tron od dawna, Tyś jest od wieczności.

Z kart Steve Jackson' a Illuminati :
 "ludzie się śmieją, ale zwolennicy płaskiej ziemi coś wiedzą..."


Gdzie byśmy nie spojrzeli na horyzont, tam jest on zawsze płaski.Ostatnio analizowałem loty w kosmos i miałem dużo wątpliwości. 
Mam uwierzyć, że Bóg pozwoliłby sobie, aby ludzie wchodzili/wlatywali do Królestwa Bożego, a nawet mieszkali w nim na stacji ISS ?
Czy wiedząc, że świat z NASA na czele oszukał wszystkich odnośnie lotu na Księżyc, mam im nadal wierzyć w te wszystkie historie ?


Skoro Bóg kiedyś nie pozwolił ludziom dotknąć nieba, to wydaje się logiczne, że również dzisiaj lot do nieba (kosmosu) jest niemożliwy.
Rdz. 11:4 Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba,
i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi!
(5) Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie.
(6) I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich
dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.
(7) Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!
(8) I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto.
(9) Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich
stamtąd po całej powierzchni ziemi.Przecież już w pierwszych wersetach Biblii mamy wyraźnie napisane, że Bóg oddzielił Niebo od Ziemi:
Rdz 1:6 Potem Bóg rzekł: Niech powstanie firmament w środku wody i niech środek odzieli
wody, i tak się stało.
(7) I uczynił więc Bóg firmament, i podzielił Bóg pomiędzy wodą pod firmamentem, a
wodą, która była nad firmamentem.
(8) I nazwał Bóg firmament niebem, i widział Bóg, że to było dobre, i tak nastał wieczór,
i nastał poranek - dzień drugi.

Wszystkie filmy NASA ze stacji ISS to HOLLYWOOD. To gra aktorów na trzech różnych planach filmowych:

1. w samolocie tzw. Zero Gravity  ,,0G''


2. w typowym studio filmowym, gdzie używa się tzw. zielonego lub niebieskiego tła i ''astronauci'' zawieszeni są na szelkach przesuwno-obrotowych

3. pod wodą


Jeżeli przeanalizujecie sobie filmy NASA ze stacji ISS, które dostępne są w sieci, to zauważycie, że:

1. jeżeli kręcone są w samolocie typu ZERO G, to filmy te mają poszczególne ujęcia o max dł. 4-6 min. Później nast. cięcie sceny i albo jest płynne przejście w nast. ujęcie, albo ostre cięcie i inna scenografia wnętrza. W dodatku w tle tych filmów zawsze słychać ryk silników :) Często używają rekwizytów, które mają ich jeszcze bardziej uwiarygodnić (np. mikrofon, woda, włosy, ręcznik, szczoteczki, jedzenie itp).

2. jeżeli filmy powstają w studio filmowym, to ograniczeniem z którym muszą zmierzyć się filmowcy, są szelki i uprzęże. One muszą trzymać stabilnie aktorów i nie pozwalają na przemieszczanie wzdłuż ''stacji ISS'', ponieważ składa się ona z komór/segmentów.
Czyli zazwyczaj wszystkie sceny nagrywane w studio mają jedno tło i ''astronauci'' nie przemieszczają się po ISS :) Ograniczają użycie rekwizytów takich jak w 0G.

3. jeżeli chodzi o podwodny materiał filmowy, to nadaje się on głównie na podróże poza ISS, czyli w skafandrze w ''kosmosie''. Na niektórych filmach z ISS widać bąbelki powietrza, których filmowcy nie wymazali :)

Polecam obejrzeć filmy o płaskiej ziemi użytkownika /Jezusnonstop - Zetetic Flat Earth/

c.d. nastąpi

link do cz.9
link do cz.8
link do cz.7
link do cz.6
link do cz.5