poniedziałek, 11 sierpnia 2014

...::: Biblia :::...

Co o niej wiemy ? 


Dzisiaj wiem o niej znacznie więcej niż przed rokiem. Przede wszystkim przeczytałem ją, bo to jest klucz do poznania prawdy. Nie można poznać Biblii tylko z mszy i kazania co-niedzielnego.
Nie zrozumiesz Boga, jeżeli ktoś będzie ci wykładał znaczenie danych wersetów. Sam(a) musisz chcieć zrozumieć i poświęcić jej czas.
W tym tkwi problem. Biblia nie jest natchnionym słowem bożym !
Niestety, ale tą bolesną prawdę potwierdza wielu analityków biblijnych.
Jeżeli zdecydujesz się na przeczytanie, to zacznij proszę od tzw. ''Starego Testamentu''.
Dla przypomnienia, Biblia składa się z tzw. Starego Testamentu i Nowego Testamentu. 
Stary Testament (zwany często Starym Przymierzem) jest znacznie obszerniejszy od Nowego Testamentu (zwanego równie często Nowym Przymierzem). 

Teraz bardzo ważna uwaga: NIE MA STAREGO I NOWEGO PRZYMIERZA (jest to błędnie interpretowane).

Wyjaśnienie:
Otóż dzisiaj wiemy, że tzw. Ewangelia Łukasza, Dzieje Apostolskie oraz wszystkie listy ''św.Pawła'', zostały dodane przez kościół - zwany dalej Watykanem - zwany Imperium Rzymskim - czyli Wielki Babilon - Nierządnica z kielichem obrzydliwości.
To oni dali nam Księgę w takiej formie jaką dzisiaj posiadamy w roku około 300 n.e. na jednym z soborów. Dlatego nie można jej nazwać natchnioną. 
 Nowe Przymierze nastąpi gdy będzię nowe niebo i nowa ziemia, czyli po apokalipsie.

Wg mnie Nowy Testament powinien składać się tylko z:
- Ewangelii Mateusza
- Ewangelii Marka
- Ewangelii Jana
- Listu Jakuba
- 3 Listów Jana
- Listu Judy
 - Apokalipsy Jana

Natomiast Stary Testament powinien zdecydowanie zawierać księgę Henocha.

 Wydaje mi się, że gdyby Biblia była natchniona w każdym słowie i zawierała samą prawdę, to nie byłoby dzisiaj wątpliwości i wszelkich różnic. Niestety Bóg pozwolił szatanowi na częściowe zafałszowanie swoich słów poprzez naukę o fałszywym ''Nowym Przymierzu''. Jaki jest cel Boga ? Nie mnie oceniać. Natomiast rzuca się w oczy cytat z Mat 7:14 " Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia — i niewielu jest tych, którzy ją znajdują ". 
Wynika z tego,że kto nie szuka, ten nie dostaje. Czyli leniwi, dzieci bożka ''mamony'' i własnego szczęścia mogą być traktowani przez Boga jako dusze nie nadające się do życia pod Jego rządami.

Dlaczego odrzucamy Ewangelię Łukasza i apostoła Pawła ? 

Ponieważ Paweł (Szaweł- Szaul itp) to samozwańczy apostoł, który nie miał nic wspólnego z prawdziwą Dwunastką, który prześladował Chrześcijan Chrystusowych, który był satanistą i faryzeuszem, a dzisiaj jest opoką dla kościoła Rzymsko-katolickiego, czyli Watykanu. 
Jego nauki są całkowicie sprzeczne ze Starym Testamentem, a zatem z prawami Bożymi.
więcej o rozszyfrowaniu Pawła : theredbrainbreakerkstian oraz www.zbawienie.com
Kim był Łukasz ? Uczniem Pawła  ! (cyt. z Wikipedii: wierny towarzysz i współpracownik Pawla Apostoła, któremu towarzyszył w wielu podróżach misyjnych. Według tradycji wczesnochrześcijańskiej jest autorem trzeciej Ewangelii, co potwierdzają  Ireneusz z Lyonu  (ok. 130–ok. 202) i  Orygenes (185–254), oraz Dziejów Apostolskich– trzeciej i piątej księgi Nowego Testamentu; święty kościoła katolickiego i prawosławnego).

Gdy odrzucimy tych dwóch panów z ksiąg Nowego Testamentu, to Bóg staje się nagle zrozumiały i konsekwentny. Wiemy czego od nas oczekuje i jak mamy dzisiaj żyć.

Właśnie przez tych dwóch panów (Ewangelisty Łukasza i fałszywego Apostoła Pawła) liczne spory na tle religijnym. Stąd tyle różnych wyznań. Każda religia interpretuje troszkę inaczej, co daje im znacząco różne podejście do tematu.
Różnice w ich naukach są drobne, różnią się niekiedy samym sformułowaniem zdania, ale znaczenie i zrozumienie Boga jest już ogromne. Zazwyczaj zupełnie odwrotne do proroków i nauk Isusa Chrystusa.

Jeżeli przekonamy się do tej tezy i odrzucimy ich pisma, to od razu rzuca się w oczy, że Bóg nie ustanowił NOWEGO PRZYMIERZA z ludzkością. Nadal obowiązuje nas Przymierze, które ustanowił Bóg z Abrahamem i jego potomstwem. Czyli wszystkie prawa Mojżeszowe,są dzisiaj jak najbardziej aktualne. 
Isus Chrystus przyszedł wypełnić zakon i przelać krew na nowe przymierze, które nastanie po Apokalipsie.
Do tego czasu powinniśmy szukać prawdy i starać się wypełniać Przymierze, ponieważ to my je zerwaliśmy (my jako dzieci Boże-Izraelici). 
Dlatego pamiętajmy przede wszystkim o 10. przykazaniach, które są w Biblii oraz o tym co potwierdził Isus : 

Mat 22:36 Nauczycielu, które przykazanie jest największe?
(37) A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z
całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.

(38) To jest największe i pierwsze przykazanie.
(39) A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
(40) Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy.

Odkąd zacząłem czytać Biblię i interesować się naukami Boga, to otworzyły mi się oczy na kłamstwa świata. Zauważyłem, że telewizja, radio, książki, czasopisma, kościół - ksiądz mówią nie-prawdę.
Że ludzkość żyje tak, jak chce tego świat, czyli ten który nim obecnie rządzi - szatan.
Że niewiele jeszcze wiem.


Jer 31:2 7 Oto idą dni - mówi Pan - w których obsieję dom izraelski i dom judzki nasieniem
ludzkim i nasieniem zwierzęcym.
(28) I będzie tak, że jak pilnowałem ich, aby wykorzeniać i wypleniać, burzyć i niszczyć, i
sprowadzać nieszczęście, tak będę ich pilnował, aby budować i sadzić - mówi Pan.
(29) W owych dniach już nie będą mówili: Ojcowie jedli cierpkie grona, a zęby synów
ścierpły,
(30) Lecz każdy umrze za swoją winę. Ktokolwiek spożyje cierpkie grona, tego zęby
ścierpną.
(31) Oto idą dni - mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe
przymierze.
(32) Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę,
aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja
byłem ich Panem - mówi Pan -
(33) Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę
mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą
moim ludem.
(34) I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni
znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi Pan - Odpuszczę
bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę.
Czyli nie nastąpiło to za życia Isusa Chrystusa na ziemi, lecz nastąpi po Armageddonie.Po Sądzie Ostatecznym. Wszyscy będą mięli wypisany zakon w sercu i nikt już go nie złamie.

Biblia zawiera najstarsze teksty, czyli można ją nazwać najstarszą księgą świata. Pełno w niej nadprzyrodzonych opisów;

- stworzenia świata w 6 dni
- stworzenia człowieka w jeden dzień
- drzewa żywota
- aniołów
- upadłych aniołów - demonów
- współżycia upadłych aniołów i ludzkich kobiet
- gigantów i mocarzy
- wniebowstąpienia
- rozmowy człowieka z Bogiem i aniołami
- potopu wodnego całego świata
- śmiertelnego deszczu siarki i popiołu
- wydłużenie dnia i wstrzymanie Słońca
- rozdzielenie morza Czerwonego i przejście suchą stopą
- zesłanie Ducha Świętego
- wniebowstąpienia
- chodzenia po wodzie
- rozmnożenia pokarmu
- zmartwychwstanie
- cudowne uleczenia
- przepowiadania przyszłości tzw. proroctwa
i wiele innych

Czyli, jeżeli ktoś wierzy w Boga, to powinien również uwierzyć we wszystkie powyższe opisy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz