piątek, 22 sierpnia 2014

...::: Gdzie jest szatan ? :::...

Pwt Prawa 32:16 Pobudzili jego zazdrość cudzymi bogami, Podniecili go obrzydliwościami,
(17) Składali ofiary demonom, które nie są bogami, Bogom, których ojcowie wasi nie
znali, Nowym, które niedawno się pojawiły.
(18) Skałę, która cię zrodziła, zaniedbałeś, Zapomniałeś Boga, który cię w boleściach na
świat wydał.
(19) A gdy Pan to ujrzał, wzgardził nimi I z niechęci do swych synów i córek
(20) Rzekł: Zakryję przed nimi oblicze moje, Zobaczę, jaka będzie przyszłość ich, Gdyż
ród to przewrotny, Synowie, w których nie ma wierności.

(21) Pobudzili mnie do zazdrości tym, co nie jest bogiem, Podniecili mnie marnościami
swoimi, Więc i Ja pobudzę ich do zazdrości tymi, którzy nie są ludem, Podniecę ich
narodem nikczemnym.
(22) Gdyż ogień zapalił się przez gniew mój I płonie do głębin podziemi, Trawi ziemię
wraz z plonem jej, Wypala posady gór.
(23) Zgarnę na nich nieszczęścia, Strzały moje na nich zużyję.
(24) Będą wyczerpani głodem, strawieni gorączką I jadowitą zarazą. Wypuszczę na nich
kły zwierząt Wraz z jadem tych, co pełzają w prochu.
(25) Na zewnątrz osierocać będzie miecz A w mieszkaniach groza, Zarówno młodzieńca,
jak pannę, Jak niemowlę oraz męża sędziwego.

Dlatego tak ciężko jest nam odnaleźć naszego Ojca. Ukrył się tuż po zerwaniu przez Izraelitów przymierza. Nadal nas wysłuchuje, ale już nie zawsze reaguje. Z powodu grzechów naszych przodków i Izraelitów wystawił nas na próbę szatanowi. Bóg pozwolił nam odrzucić siebie samego. Nie reaguje gdy pozwalamy sobie bałwochwalić, uprawiać magię, wróżby, uprawiać obrzydliwości.
Tak jak Biblia zapowiada, obecny świat dąży do tego, co było przed potopem. Dlatego Bóg pozwala nam zobaczyć całe to zło, abyśmy w Królestwie Bożym pamiętali o przeszłości. Będzie musiał na końcu osobiście zwalczyć zło i zaprowadzić porządek - odnowić ziemię, a nawet niebo.
Widzimy jak wygląda nasze obecne środowisko i powielamy jego zachowania. Natomiast wszelkie tradycje zostają zapomniane. Sami zmierzamy ku złu. Sami zatracamy się w grzechu, który narzuca nam świat. Rodzice źle wychowują dzieci; pozwalają aby media i ogólna opinia publiczna ukształtowała młodsze pokolenia. Nie pozwalamy dzieciom myśleć. Narzucamy im schematy tego świata, który jest cały zakłamany. Dlaczego się dziwimy ? Dlaczego mamy pretensje do Boga ? Dlaczego Go nie rozumiemy ?
Otwórz oczy na to co się dzieje z Twoim życiem, przemyśl to i nie poddawaj się.
Jeżeli zrozumiesz Boga i Go zaakceptujesz, to przestaniesz bać się śmierci. A to jest ''ogromny kamień z serca''.
Bo to teraz szatana można nazwać księciem lub obecnym władcą życia na ziemi. To on rządzi bezpośrednio każdym z nas poprzez swoich sługusów. Przez Watykan i papieża, przez najbogatsze i najbardziej wpływowe rody np. Rothschild, Rockefeller, Morgan, Warburg itp, przez wpływowych właścicieli korporacji, polityków a kończąc na zwykłych satanistach. 
Dodajmy do nich wszelkie upadłe istoty typu anioły/demony i mamy cały obraz władzy.
Dlatego życie jest takie okrutne. Przez szatana obecnie cierpimy. To on nas zawsze doprowadzał do grzechu, a my przez to ponosiliśmy konsekwencje. Oczywiście nie usprawiedliwiam nas dzieci Boże. Mamy swoją mądrość i wolną wolę, a jednak tak łatwo nas sprowadzić na złą ścieżkę . Jesteśmy ulegli i niestety zawsze dążymy do lepszego. 
Właśnie przez tę cechę poprawiania swojego statusu, popadamy w grzech. Bo gdy Ojciec w Niebie daje nam wszystko czego potrzebujemy i to czego chcemy, to my wtedy szukamy granicy (tak jak np. dziecko) tego co możemy jeszcze. Nie liczymy się już wtedy z konsekwencjami, popadamy w amok, zapominamy się. Nie widzimy granicy dobra i zła. Zapominamy, że istnieje zło i nie potrafimy go wtedy skojarzyć.
A szatan obserwuje i kusi, i podsuwa pod nos wszystko to, co ma nas zatracić. Powolutku, ale konsekwentnie. Takie jest jego działanie.

Gdzie jest teraz szatan ?  Odpowiedź jest w Ap 12.

(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I
walczył smok i aniołowie jego,
(8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.
(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który
zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.
(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i
panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel
braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.Ponieważ okres 3,5 letniego ucisku z pewnością jeszcze nie nastał, więc szatan nadal znajduje się w Niebie. Z księgi Henocha wiemy, że w niebie jest miejsce dla ogromnej ilości istot anielskich, stąd przypuszczenie, że szatan zagnieździł się na jednym z poziomów. Może ma to związek z którąś z ''planet''. 
Z obserwacji nieba wiemy, że Ziemię odwiedzają i opuszczają bardzo często (ostatnio coraz częściej) przeróżne istoty z tzw. kosmosu - czyli nieba. Widzimy również efektowne wejścia w naszą Ziemską atmosferę. Czyżby to były już anioły wyrzucane z nieba ?


filmik podobno wykradziony z NASA o prawdziwej przyczynie zniszczenia promu Columbia w 2003r. (zniszczenie poprzez istoty anielskie):

i jeszcze filmiki z wejścia aniołów do wulkanu w Meksyku

poniedziałek, 11 sierpnia 2014

...::: Biblia :::...

Co o niej wiemy ? 


Dzisiaj wiem o niej znacznie więcej niż przed rokiem. Przede wszystkim przeczytałem ją, bo to jest klucz do poznania prawdy. Nie można poznać Biblii tylko z mszy i kazania co-niedzielnego.
Nie zrozumiesz Boga, jeżeli ktoś będzie ci wykładał znaczenie danych wersetów. Sam(a) musisz chcieć zrozumieć i poświęcić jej czas.
W tym tkwi problem. Biblia nie jest natchnionym słowem bożym !
Niestety, ale tą bolesną prawdę potwierdza wielu analityków biblijnych.
Jeżeli zdecydujesz się na przeczytanie, to zacznij proszę od tzw. ''Starego Testamentu''.
Dla przypomnienia, Biblia składa się z tzw. Starego Testamentu i Nowego Testamentu. 
Stary Testament (zwany często Starym Przymierzem) jest znacznie obszerniejszy od Nowego Testamentu (zwanego równie często Nowym Przymierzem). 

Teraz bardzo ważna uwaga: NIE MA STAREGO I NOWEGO PRZYMIERZA (jest to błędnie interpretowane).

Wyjaśnienie:
Otóż dzisiaj wiemy, że tzw. Ewangelia Łukasza, Dzieje Apostolskie oraz wszystkie listy ''św.Pawła'', zostały dodane przez kościół - zwany dalej Watykanem - zwany Imperium Rzymskim - czyli Wielki Babilon - Nierządnica z kielichem obrzydliwości.
To oni dali nam Księgę w takiej formie jaką dzisiaj posiadamy w roku około 300 n.e. na jednym z soborów. Dlatego nie można jej nazwać natchnioną. 
 Nowe Przymierze nastąpi gdy będzię nowe niebo i nowa ziemia, czyli po apokalipsie.

Wg mnie Nowy Testament powinien składać się tylko z:
- Ewangelii Mateusza
- Ewangelii Marka
- Ewangelii Jana
- Listu Jakuba
- 3 Listów Jana
- Listu Judy
 - Apokalipsy Jana

Natomiast Stary Testament powinien zdecydowanie zawierać księgę Henocha.

 Wydaje mi się, że gdyby Biblia była natchniona w każdym słowie i zawierała samą prawdę, to nie byłoby dzisiaj wątpliwości i wszelkich różnic. Niestety Bóg pozwolił szatanowi na częściowe zafałszowanie swoich słów poprzez naukę o fałszywym ''Nowym Przymierzu''. Jaki jest cel Boga ? Nie mnie oceniać. Natomiast rzuca się w oczy cytat z Mat 7:14 " Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia — i niewielu jest tych, którzy ją znajdują ". 
Wynika z tego,że kto nie szuka, ten nie dostaje. Czyli leniwi, dzieci bożka ''mamony'' i własnego szczęścia mogą być traktowani przez Boga jako dusze nie nadające się do życia pod Jego rządami.

Dlaczego odrzucamy Ewangelię Łukasza i apostoła Pawła ? 

Ponieważ Paweł (Szaweł- Szaul itp) to samozwańczy apostoł, który nie miał nic wspólnego z prawdziwą Dwunastką, który prześladował Chrześcijan Chrystusowych, który był satanistą i faryzeuszem, a dzisiaj jest opoką dla kościoła Rzymsko-katolickiego, czyli Watykanu. 
Jego nauki są całkowicie sprzeczne ze Starym Testamentem, a zatem z prawami Bożymi.
więcej o rozszyfrowaniu Pawła : theredbrainbreakerkstian oraz www.zbawienie.com
Kim był Łukasz ? Uczniem Pawła  ! (cyt. z Wikipedii: wierny towarzysz i współpracownik Pawla Apostoła, któremu towarzyszył w wielu podróżach misyjnych. Według tradycji wczesnochrześcijańskiej jest autorem trzeciej Ewangelii, co potwierdzają  Ireneusz z Lyonu  (ok. 130–ok. 202) i  Orygenes (185–254), oraz Dziejów Apostolskich– trzeciej i piątej księgi Nowego Testamentu; święty kościoła katolickiego i prawosławnego).

Gdy odrzucimy tych dwóch panów z ksiąg Nowego Testamentu, to Bóg staje się nagle zrozumiały i konsekwentny. Wiemy czego od nas oczekuje i jak mamy dzisiaj żyć.

Właśnie przez tych dwóch panów (Ewangelisty Łukasza i fałszywego Apostoła Pawła) liczne spory na tle religijnym. Stąd tyle różnych wyznań. Każda religia interpretuje troszkę inaczej, co daje im znacząco różne podejście do tematu.
Różnice w ich naukach są drobne, różnią się niekiedy samym sformułowaniem zdania, ale znaczenie i zrozumienie Boga jest już ogromne. Zazwyczaj zupełnie odwrotne do proroków i nauk Isusa Chrystusa.

Jeżeli przekonamy się do tej tezy i odrzucimy ich pisma, to od razu rzuca się w oczy, że Bóg nie ustanowił NOWEGO PRZYMIERZA z ludzkością. Nadal obowiązuje nas Przymierze, które ustanowił Bóg z Abrahamem i jego potomstwem. Czyli wszystkie prawa Mojżeszowe,są dzisiaj jak najbardziej aktualne. 
Isus Chrystus przyszedł wypełnić zakon i przelać krew na nowe przymierze, które nastanie po Apokalipsie.
Do tego czasu powinniśmy szukać prawdy i starać się wypełniać Przymierze, ponieważ to my je zerwaliśmy (my jako dzieci Boże-Izraelici). 
Dlatego pamiętajmy przede wszystkim o 10. przykazaniach, które są w Biblii oraz o tym co potwierdził Isus : 

Mat 22:36 Nauczycielu, które przykazanie jest największe?
(37) A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z
całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.

(38) To jest największe i pierwsze przykazanie.
(39) A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
(40) Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy.

Odkąd zacząłem czytać Biblię i interesować się naukami Boga, to otworzyły mi się oczy na kłamstwa świata. Zauważyłem, że telewizja, radio, książki, czasopisma, kościół - ksiądz mówią nie-prawdę.
Że ludzkość żyje tak, jak chce tego świat, czyli ten który nim obecnie rządzi - szatan.
Że niewiele jeszcze wiem.


Jer 31:2 7 Oto idą dni - mówi Pan - w których obsieję dom izraelski i dom judzki nasieniem
ludzkim i nasieniem zwierzęcym.
(28) I będzie tak, że jak pilnowałem ich, aby wykorzeniać i wypleniać, burzyć i niszczyć, i
sprowadzać nieszczęście, tak będę ich pilnował, aby budować i sadzić - mówi Pan.
(29) W owych dniach już nie będą mówili: Ojcowie jedli cierpkie grona, a zęby synów
ścierpły,
(30) Lecz każdy umrze za swoją winę. Ktokolwiek spożyje cierpkie grona, tego zęby
ścierpną.
(31) Oto idą dni - mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe
przymierze.
(32) Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę,
aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja
byłem ich Panem - mówi Pan -
(33) Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę
mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą
moim ludem.
(34) I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni
znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi Pan - Odpuszczę
bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę.
Czyli nie nastąpiło to za życia Isusa Chrystusa na ziemi, lecz nastąpi po Armageddonie.Po Sądzie Ostatecznym. Wszyscy będą mięli wypisany zakon w sercu i nikt już go nie złamie.

Biblia zawiera najstarsze teksty, czyli można ją nazwać najstarszą księgą świata. Pełno w niej nadprzyrodzonych opisów;

- stworzenia świata w 6 dni
- stworzenia człowieka w jeden dzień
- drzewa żywota
- aniołów
- upadłych aniołów - demonów
- współżycia upadłych aniołów i ludzkich kobiet
- gigantów i mocarzy
- wniebowstąpienia
- rozmowy człowieka z Bogiem i aniołami
- potopu wodnego całego świata
- śmiertelnego deszczu siarki i popiołu
- wydłużenie dnia i wstrzymanie Słońca
- rozdzielenie morza Czerwonego i przejście suchą stopą
- zesłanie Ducha Świętego
- wniebowstąpienia
- chodzenia po wodzie
- rozmnożenia pokarmu
- zmartwychwstanie
- cudowne uleczenia
- przepowiadania przyszłości tzw. proroctwa
i wiele innych

Czyli, jeżeli ktoś wierzy w Boga, to powinien również uwierzyć we wszystkie powyższe opisy.