piątek, 20 czerwca 2014

...::: Obcy są wśród nas :::...

Biblia wyraźnie wskazuje w wielu wersetach, że nie jesteśmy sami i nigdy nie byliśmy. Całe zamieszanie miało swój początek w Ogrodzie Eden;

Rdz 2:8 Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka,
którego stworzył.


Rdz 2:22 A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją
do człowieka.


Rdz 3:20 I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących.

Rdz 4:1 Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła:
Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę.


Rdz 4:8 Potem rzekł Kain do brata swego Abla: Wyjdźmy na pole! A gdy byli na polu, rzucił
się Kain na brata swego Abla i zabił go


Rdz 4:25 I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu imię Set,
mówiąc: Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain.


I tu nasuwają się pierwsze wątpliwości:
czy Kain i Abel byli bliźniakami ? Dlaczego to pytanie jest ważne ? Ponieważ jeżeli byłaby to prawda, to możemy domniemywać, że Kain nie narodził się z nasienia Adama.  No bo skąd u pierwszych dzieci bożych od razu taki grzech jak zabójstwo? Otóż medycyna potwierdza przypadki bliźniaczej ciąży z różnych ojców (gdzie dzieci potrafią mieć inne cechy, nawet inny kolor skóry).
Czyżby szatan/wąż przebiegły/nachash czyli lśniący, czyli lucyfer był ojcem Kaina i zapoczątkował odrębną linię ludzi, tzw nasienie węża. Ewa mogłaby ulec urokowi lucyfera, który oprócz wspaniałego lśniącego wyglądu, większych od Adama umięjętności i wiedzy, używał podstępnych technik manipulacyjnych. Ewa już raz popełniła grzech, dlaczego nie miałaby ponownie ulec. Nie zapominajmy, że ciąża miała miejsce już poza Edenem, czyli warunki na przetrwanie wymagały poświęcenia, pracy i nie było już wygód.

1 Jana 3:12 Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił?
Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe.


J  8:44 Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego.
On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy.
Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.


Rdz 3:15 I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej
potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.


Z tego wynika, że na świecie mamy potomstwo szatana (tzw nasienie węża) oraz dzieci Boże w prostej lini od Adama po Abrahama i 12 pokoleń  Izraelitów aż do Isusa Chrystusa. Oczywiście potomstwo Izraelitów panuje do dzisiaj w ukryciu/ niewiedzy przed światem i siłami szatana.

Z drugiej strony trzymając się dosłownie słów Biblii, najpierw mógł się urodzić Kain, a nast. Abel i obydwoje byli synami Adama. Jednakże szatan wyczuł słabość pierworodnego syna i opanował go, tak jak dzisiaj osoby słabe popadają w demoniczny szał. Natomiast skażenie genetyczne ludzi mogło nastąpić później:

Rdz 6:1 A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki,
 Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te
wszystkie, które sobie upatrzyli.
 I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on
tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat.
 A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami
ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z
dawien dawna byli sławni.Czyżby wszelkie genetyczne choroby i odstępstwa od normy typu np:
- wszelkie deformacje ciała
- genetycznie zła natura danego człowieka i skłonności do popełniała wszelkich grzechów
- skłonności homoseksualne i wszelkie zaburzenia osobowości
- choroby typu zespół Downa i bielactwo

... były spowodowane skażeniem ludzkiego DNA przez upadłe anioły ?

Czy wyżej opisana historia ma odzwierciedlenie w różnych grupach krwi z różnym czynnikiem RH ?
Czy czynnik /RH-/, który charakteryzuje się wyjątkowo rzadkim występowaniem u ludzi, świadczy o zaburzeniach genetycznych.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz