sobota, 21 czerwca 2014

...::: Kto ma dostęp do Nieba ? :::...

W niebie na pewno jest Bóg Ojciec oraz Syn Boży, czyli Isus Chrystus. Jest tylko jeden Bóg i jest to w Biblii wyraźnie wspomniane.

Rdz 1:26 Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka zgodnie z naszym obrazem i podobieństwem, i
niech panuje nad rybami morskimi i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad
trzodami, i nad całą ziemią, i ponad wszelkimi gadami które pełzają po ziemi. I uczynił Bóg człowieka, na obraz Boga stworzył go. Mężczyznę i niewiastę on ich uczynił.


Rdz 3:22 I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie
wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem
żył na wieki!


Psalm 11:4 Pan jest w swym świętym przybytku, Pan, którego tron w niebie; oczy jego widzą,
Powieki jego badają ludzi.


Psalm 115:3 Bóg nasz jest w niebie, Czyni wszystko, co zechce.

Mat 23:9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz,
Ten w niebie.


Jana 3:13 A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który
jest w niebie. 


Piotra 3:21 Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się
cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Isusa
Chrystusa, Który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i
zwierzchności, i moce.


O kim jeszcze wspomina Biblia?
cheruby - strażnicy
serafiny - istoty anielskie
Rdz 3:24 I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty
miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia.


Iz 6:2 Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma
zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego. Biblia wspomina również o Aniołach:

Mat 18:10 Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie
ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie
.

Daniela 10:13 Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden
dni, lecz oto
Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc,
dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego...

Judy 9 Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało
Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: Niech cię Pan
potępi.

Ap 12:7 I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I
walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który
zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Są anioły posłuszne Bogu oraz te posłuszne szatanowi (tzw. upadłe anioły).

Daniela 9:21 Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej
przyleciał do mnie ów mąż
Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu.

2 Piotra 2:4 Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do Tartaru,
umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd;Część aniołów prawdopodobnie nie ma już dostępu do Nieba, lecz znajdują się Otchłani. Nie wiemy ile jest dokładnie aniołów, na pewno są ich setki. Wielu z nich będzie pełniło różne funkcje podczas spełniania się Apokalipsy.

Uznając księgę Henocha za prawdomówną (Judy 14 O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc ...), to mamy informację o 7 głównych świętych aniołach (archaniołach):
-Uriel, jeden ze świętych aniołów, mianowicie [anioł] gromu i drżenia. 
-Rafał, jeden ze świętych aniołów, [anioł] duchów ludzkich.
-Raguel, jeden ze świętych aniołów, który dokonuje zemsty nad światem świateł.
- Michał, jeden ze świętych aniołów, mianowicie ten, który jest nad najlepszą cząstką ludzkości, nad narodem [izraelskim].
- Sarakael, jeden ze świętych aniołów, któremu podlegają duchy ludzi nakłaniających do grzechu. -Gabriel, jeden ze świętych aniołów, któremu podlega raj, węże i Cherubini.
-Remiel, jeden ze Świętych aniołów, którego Bóg ustanowił nad tymi, którzy powstaję (zmartwych). 
 
Co wiemy o aniołach?
Pewne jest, że posiadają większą moc od ludzi:
2 Piotra 2:4 Chociaż aniołowie siłą i mocą są więksi od nich, nie wydają na nich przed Panem
wyroku potępienia.

Potrafią latać, stąd skrzydła jak u ptaków:
Ap 14:6I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię
wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i
językom, i ludom, który mówił donośnym głosem.

Służą Bogu i wykonują Jego rozkazy. Część z nich chroni również ludzi. Będą walczyć ze złem, gdy nastanie czas:
Ap 12:7 I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I
walczył smok i aniołowie jego.

Widujemy je czasami na niebie i potrafimy nagrać na wideo. Prawie zawsze mylimy je z UFO (niesłusznie traktując jako pozaziemska cywilizacja). Nie ma ani jednego wyraźnego nagrania ich osoby; prawdopodobnie mają właściwość zaburzenia obrazu wideo.

 

Gdzie mieszkają?
Tuż nad naszymi głowami. Około 4000 km do 6350 km nad nami; w Niebie (niebiosach niebios).

Ostatni o którym wiemy to lucyper - upadły anioł, gwiazda poranna, jutrzenka. Wiemy, że wciąż jest w niebie, chociaż ma ograniczony dostęp.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz