niedziela, 29 czerwca 2014

...::: Apostazja - czyli dlaczego rezygnuję z kościoła :::...

Sprawa jest prosta i oczywista.Wyznania kościoła są sprzeczne z Biblią, a zatem z prawami Bożymi.
Od dziecka chodzimy do kościoła i na religię, natomiast do Biblii sięgamy znacznie później, bądź wcale. I tu jest problem prania mózgu od samego początku Twojego istnienia.
Dopiero gdy zaczniesz studiować Pismo Święte, dochodzisz do momentu, kiedy nachodzą cię wątpliwości;  ,,przecież ksiądz mówił inaczej''.

Poniżej przedstawię kilka wersetów z Biblii odnoszących się do katolicyzmu (na czerwono dodałem mój krótki komentarz)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. Mateusza 18:20 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. (nie potrzebujemy zborów czy kościołów)

2. Objawienie 2:2 Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to że złych nie możesz znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami.   (nie potrzebujemy kapłanów, księży, papieży , biskupów itp.)

3. Mateusza 23:3. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według ich uczynków nie postępujcie; mówią bowiem a nie czynią. (hipokryzja księży i kościoła-niby prawda, ale …)

4. Mateusza 7:14  Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia — i niewielu jest tych, którzy ją znajdują
(wielu naszych Braci i Sióstr nie szuka prawdy, natomiast żyje w matrixie jaki serwuje nam świat szatana z kościołem na czele)

5. Objawienie 21:8 A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga». ( Niestety ci wyżej wymienieni (nie)-będą jak przed swoimi narodzinami. Kościół twierdzi, ze jeżeli będziemy regularnie chodzic do spowiedzi i grzeszyc, to otrzymamy zbawienie )

6. Objawienie 3:9 Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami - a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem. 
 (Obecni Żydzi i Izrael nie mają nic wspólnego z prawdziwymi Izraelitami-Narodem Wybranym)

7. Wyjścia 20:4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. (patrz kościół)


IDOL – skr. z ang. od ’’IDOLATRY’’ (bałwochwalstwo)    - Twój idol to bałwan 

 1. Iz 44:9-17 9 Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym; dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą; ich czciciele sami nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają hańbą. 10 Kto rzeźbi bożka i odlewa posąg, żeby nie mieć pożytku? 11 Oto wszyscy czciciele tego bożka zawstydzą się; jego wykonawcy sami są ludźmi. Wszyscy oni niechaj się zbiorą i niech staną! Razem się przestraszą i wstydem okryją. 12 Wykonawca posągu urabia żelazo na rozżarzonych węglach i młotami nadaje mu kształty; wykańcza je swoim silnym ramieniem; oczywiście, jest głodny i brak mu siły; nie pił wody, więc jest wyczerpany. 13 Rzeźbiarz robi pomiary na drzewie, kreśli rylcem kształt, obrabia je dłutami i stawia znaki cyrklem; wydobywa z niego kształty ludzkie na podobieństwo pięknej postaci człowieka, aby postawić go w domu. 14 * Narąbał sobie drzewa cedrowego, wziął drzewa cyprysowego i dębowego - a upatrzył je sobie między drzewami w lesie - zasadził jesion, któremu ulewa zapewnia wzrost. 15 [To wszystko] służy człowiekowi na opał: część z nich bierze na ogrzewanie, część na rozpalenie ognia do pieczenia chleba, na koniec z reszty wykonuje boga, przed którym pada na twarz, tworzy rzeźbę, przed którą wybija pokłony. 16 Jedną połowę spala w ogniu i na rozżarzonych węglach piecze mięso; potem zajada pieczeń i nasyca się. Ponadto grzeje się i mówi: "Hej! Ale się zagrzałem i korzystam ze światła!" 17 Z tego zaś, co zostanie, czyni swego boga, bożyszcze swoje, któremu oddaje pokłon i pada na twarz, i modli się, mówiąc: "Ratuj mnie, boś ty bogiem moim!" 18 [Tacy] nie mają świadomości ani zrozumienia, gdyż [mgłą] przesłonięte są ich oczy, tak iż nie widzą, i serca ich, tak iż nie rozumieją. 19 Taki się nie zastanawia; nie ma wiedzy ani zrozumienia, żeby sobie powiedzieć: "Jedną połowę spaliłem w ogniu, nawet chleb upiekłem na rozżarzonych węglach, i upiekłem mięso, które zajadam, a z reszty zrobię rzecz obrzydliwą. Będę oddawał pokłon kawałkowi drzewa". 20 Taki się karmi popiołem; zwiedzione serce wprowadziło go w błąd. On nie może ocalić swej duszy i powiedzieć: "Czyż nie jest fałszem to, co trzymam w ręku?"  (patrz kościół)

9.    Mateusza 6:6 (BT) "Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie." (po co kościół i msza rytualna)

10            Powtórzonego Prawa 5: 8 Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. 9 Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą,  (Ponownie ewidentny zakaz bałwochwalstwa i ukazanie prawdziwego Boga, który karał i będzie karał)


 1. Jana 3:(3) W odpowiedzi rzekł do niego Isus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego. (4) Nikodem powiedział do Niego: Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? (5) Isus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. (6) To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. (7) Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. (8) Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha. (człowiek musi się odrodzić, najlepiej przed Armagedonem.)


     12.  Mateusza 6:19 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną: 20 Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. 21 Albowiem gdzie jest skarb twój - tam będzie i serce twoje   (Bogactwo Watykanu i zasady dziedziczenia majątków kościoła całkowicie temu zaprzeczają; księżą to biznesmeni, a kościół to instytucja do kierowania ludźmi i zarabiania pieniędzy)

13.  Objawienie 9:20 Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom Oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, 21 I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. (mowa o dewotach, księżach satanistach-pedofilach i tych którzy nie przestali służyć szatanowi)


14.  Mateusza 12:34 Plemiona żmijowe! Jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. 35 Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. 36 A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. 37 Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony 
  (dotyczy kapłanów,księży i rządzących)

15.  Mateusza 7:(22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. (24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. (25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. (26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. (27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. (Kapłani uważają się za proroków i sługów Isusa, którzy prowadzą nas do zbawienia – NIC BARDZIEJ MYLNEGO. Przed mszą dzwoni się w dzwony w celu przywołania demonów, a na mszy wypędza się kadzidłem niby demony, robi się cuda zamieniając wino i chleb, a Papież i inni ‘’święci’’ podobno uzdrawiają)

16.    Izajasza 53:(2) Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. (3) Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. (4) Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. (5) Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.  (Widzimy opis Isusa Chrystusa, który jest zupełnie inny niż przedstawia się nam na obrazkach w kościołach, poza tym domyślamy się, że miał krótkie włosy jak większość w Jerozolimie, bo Judasz musiał Go wskazać poprzez pocałunek)

17.  Powtórzonego Prawa 27:(15) Przeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną lub laną, obrzydliwość dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika, i ustawi go w ukryciu.  (Ponownie mamy ostrzeżenie o bałwochwalstwie, które kościół tak zaciekle od wieków stosuje)

18.    Dzieje Apostolskie 4:(10) to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Isusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. (11) On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. (12) I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.   (czyli nie modlimy się do matki Isusa, ojca Isusa, do miłosierdzia Isusa, ducha świętego, anioła bożego itd.  Mamy tylko Boga Ojca i Boga Syna,czyli Isusa Chrystusa).


19.  Objawienie 17:3. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów. 
      Objawienie 17:4 A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. 5 A na jej czole wypisane imię - tajemnica: "Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi".  (TO JEST OPIS WATYKANU !!!)

    20. Objawienie 17:18 A kobieta, którą widziałeś to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.
(Wielka Nierządnica-Wielki Babilon to właśnie WATYKAN)

    21. Mateusza 24:9 Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. 10 Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. 11 Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; 12 a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. 13 Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.  (Kościół całkowicie pomija te ostrzeżenia, ponieważ to władza kościoła będzie nas prześladować z pomocą szatana)

22. Jeremiasza 7:16  Lecz ty nie wstawiaj się za tym ludem i nie zanoś za nim błagania ani modlitwy, i nie nalegaj na mnie, gdyż cię nie wysłucham!   (17) Czy sam nie widzisz, co oni robią w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu?  (18) Dzieci zbierają drwa a ojcowie rozniecają ogień; kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla królowej niebios, cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać.  (19) Czy mnie tym obrażają - mówi Pan - czy nie raczej samych siebie ku zawstydzeniu własnemu? (20) Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto mój gniew zawzięty wyleje się na to miejsce, na ludzi i na bydło, na drzewa polne i na płody rolne - płonąć będzie i nie zgaśnie. (Kult Astharte, Maryi, czy innej kobiety, która pojawia się na obrazach w kościołach)

23. Jana 18:36. „Królestwo moje nie jest z tego świata”. ( czyli nie kościół, czyli droga nie prowadzi przez kościół tylko przez wykonywanie przykazań Bożych, czyli wszystkiego co jest w Biblii ! )

24. Mateusza 12:46 A gdy On jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stalęli na dworze, chcąc z nim mówić. (47) I rzekł mu ktoś: Oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić. (Isus Chrystus miał braci i siostry. Biblia wyraźnie to zaznacza, ale dlaczego kościół wielbi matkę Isusa jako Maryja Zawsze Dziewica ?  Isus był najstarszym synem Maryi i tylko on narodził się z dziewicy)

25. W Biblii chrzest przyjmowały osoby świadome. Kościół natomiast ustanowił zwyczaj chrzszczenia  niemowląt. Poza tym ksiądz przed polaniem wodą główki dzieciątka ‘’wygania szatana i złe moce’’     ( PRZECIEŻ TO DZIECIĄTKO JEST WCIĄŻ NIEWINNE i NIE SKALANE ZŁEM ). 26.  Księga wyjścia 20:2 i Księga powtórzonego prawa  (Dekalog Biblii)

1. Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
2. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
3. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.
4. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić.  Sześć dni  będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, Ale  siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka,  ani twój sługa,  ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął.  Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.
5. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały dni twoje w ziemi, którą Pan Bóg twój, da tobie.
6. Nie zabijaj
7. Nie cudzołóż
8. Nie kradnij
9. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
10. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani, jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy , która należy do bliźniego twego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dekalog  katolicki:

Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
                                     Czy teraz widzisz różnice w prawach Boga?

Biblia wyraźnie wskazuje, że obecnie obowiązuje nas Nowe Przymierze, czyli przymierze wszystkich ludzi z Bogiem. Stare przymierze obowiązywało tylko Izraelitów i Boga, i zostało zerwane przez Izraelitów na własną prośbę, dlatego Bóg zawarł nowe, ale już z każdym człowiekiem. Poprzez Syna swego Isusa Chrystusa odkupił nasze wszystkie grzechy oraz obiecał życie wieczne w Królestwie Bożym na ziemi po Apokalipsie, Armageddonie. Jednak Isus nadał nam nowe prawa, które prowadzą do zbawienia: 

27. Mateusza 22:35 i Marka 12:28 i Łukasza 10:27 A jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. (Dlaczego kościół nam tego nie wyjaśnia !?                     ano dlatego,że im społeczeństwo głupsze, tym łatwiej nim manipulować) 

 28. Mateusz 15:14  Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.  (Tak mówił o faryzeuszach-uczonych w Piśmie Starego Testamentu, którymi dzisiaj są księża)

29. 1 List do Koryntian 2:5  Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

30. Mateusza 15:6 (…) tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją.  (Isus zwrócił uwagę faryzeuszom)

31. Mateusza 28:19  Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię moje, Ucząc je przestrzegać wszystkiego co, wam przykazałem.  A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.  (nie widzę w księżach uczniów Chrystusa, natomiast widzę, że kościół opiera się głównie na dogmatach św. Augustyna, Tomasza z Akwenu, katechizmach, encyklikach

32. Habakuk 2:18 Jaka jest korzyść z rzeźby, że ją wyrzeźbił jej mistrz, albo z posągu i fałszywego wróżbity, że mistrz polegał na swym wytworze i czynił nieme bałwany?
Biada temu co woła do drewna: Ocuć się! Do martwego kamienie - Obudź się! Czyżby ten miał udzielać wskazówek? Patrzcie na niego! Powleczony jest srebrem i złotem, ale ducha żadnego w nim nie ma. A Pan przebywa w Swoim świętym przybytku; niech przed Nim umilknie cała ziemia.

33. Micheasza 1:6-7 Dlatego zamienię Szomron w rumowisko, miejsce mieszkania dzikich zwierząt; strącę w nizinę jej kamienie, odsłonię jej podwaliny. Wszystkie jej rzeźby będą rozbite, wszystkie jej poświęcone dary - spalone ogniem, a wszystkie jej siedziby bałwanów zamienię w pustkowie. Bo zgromadziła to z wszetecznej zapłaty nierządnicy, zatem to zostanie oddane jako wszeteczna zapłata.

34. Micheasza 5:12  Zgładzę spośród ciebie rzeźby oraz posągi; nie będziesz się więcej korzył przed działem twoich rąk. Wykorzenię spośród ciebie twoje [pogańskie] gaje i zgładzę twoje strażnice.


 Pamiętamy jak wyglądają bogate wnętrza kościołów, ale przyjrzyjmy się uważnie, czego nie powinno być:piątek, 27 czerwca 2014

...::: Unia Europejska :::...

Jest to twór przybliżający nas do NWO (New World Order). Obecnie liczy 28 państw członkowskich. Jego siedziby mieszczą się w :

- Strasbourg (Francja) - główny budynek Parlamentu, legislatywa
- Bruksela (Belgia) - egzekutywa i legislatywa
- Luksemburg  - trybunał sądowy  (Trybunał Sprawiedliwości, Sąd Pierwszej Instancji oraz Sąd do spraw Służby Publicznej)
- Frankfurt (Niemcy) - bank centralny

Obrady Parlamentu przenoszone są pomiędzy Strasbourgiem a Brukselą i sama zamiana miejsc kosztuje 250 milionów euro.A teraz to czego nie pokazują media;
Spójrzmy na główny budynek Parlamentu w Strasbourgu:


Czy wiedziałeś, że projekt budynku opierał się na malowidle biblijnej wieży Babel:


Jeżeli to porównanie nie przekonuje ciebie, to spójrz na poniższy plakat:


Kilka spostrzeżeń:
- nad wieżą znajdują się gwiazdy( skierowane jednym rogiem pionowo w dół), które znamy z symboli szatańskich. Jest to gwiazda Baphometa :Teraz spójrzcie na ludzi, a dokładnie na ich głowy. Tylko głowa dziecka jest okrągła; jest to alegoria do tzw. ''prania mózgu '' wszystkim ludziom poprzez media.

Na głównym planie jest budynek, który przypomina wieżę Babel ze słynnego obrazu , która ewidentnie jest nieukończona (patrz dźwig wieżowy). A teraz porównanie:


Ów budynek posiada główną salę narad, w której jest 736 miejsc. 735 miejsc jest dla europosłów a jedno miejsce oznaczone nr. 666 jest puste (nikt go nie zajmuje). Czyżby i tu zjawiał się oficjalnie ?Czyli wszystko się zgadza.Z ciekawostek w Brukseli przed parlamentem postawiono statuę:


Czy jest to alegoria do bestii ujeżdżanej przez kobietę ?
Izajasza 40:15 Oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi, oto
wyspy ważą tyle, co ziarnko piasku.
(16) Nawet Libanu nie starczy na ogień ofiarny, a jego zwierzyny na całopalenie.
(17) Wszystkie narody są niczym u niego, uważa je za pustą nicość.

czwartek, 26 czerwca 2014

...::: Okultyzm i satanizm wokół nas :::...

Witaj drogi czytelniku,
chciałbym ukazać Ci coś czego sam nie zauważałem przez całe życie.

Zacznę od definicji SYMBOLU (wzięte z Wikipedii):

,,semantyczny środek stylistyczny, który ma jedno znaczenie dosłowne i różną liczbę znaczeń ukrytych''

Pokażę Ci zatem kilka przykładów, które pojawiają się w mediach:


Z polskiej telewizji (xFactor 4 sezon 4 odc.):

Jest tego mnóstwo. Dopiero gdy wiesz o co chodzi w tych gestach, zdajesz sobie sprawę jak bardzo jesteś podświadomie atakowany przez telewizję, gazetki i przemysł muzyczny.
Większość tych znaków i symboli pochodzi z czasów potęgi Egiptu.